Lokaal Almelo Samen (LAS), samen kunnen wij meer!

De gemeenteraad heeft B&W verzocht actie…

De gemeenteraad heeft B&W verzocht actiever te worden in het afstoten van vastgoed dat niet meer nodig is . De gemeente heeft circa 100 objecten in eigendom. De rekenkamercommissie Almelo is bezig met een onderzoek met het doel de Raad inzicht te geven in het...

Nieuwe kansen voor Woonboulevard

Nieuwe kansen voor Woonboulevard Dat er wat moet gebeuren om de Woonboulevard nieuw leven in te blazen is voor iedereen die er bij betrokken is een duidelijke zaak. Er is sprake van forse leegstand en dat komt onder meer omdat nog niet iedere vorm van grotere...

Regionale samenwerking

Zaterdag 7 januari hield de gemeente haar gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst. Het geheel was een gezellig gebeuren, ongedwongen en goed bezocht. Opvallend was het dat naast de gebruikelijke bezoekers er veel nieuwe mensen het gemeentehuis wisten te vinden. De...

Vragen opzegging contract ZGT

Aan het college van B&W te  Almelo Almelo, 30 december 2016. Onze fractie is geschokt bij het lezen van het artikel in TC Tubantia vandaag over het feit dat kinderen met ADHD, niet langer met hun klachten terecht kunnen in het ziekenhuis ZGT. Het Twentse...

Vragen over financieel tekort Soweco.

Aan het college van B&W te Almelo Almelo, 28 december 2016.   Uit de pers hebben wij moeten vernemen dat de begroting van Soweco voor 2017 een tekort van bijna 5 miljoen euro voorziet. Voor Almelo zou dat kunnen betekenen dat we ruim 2 miljoen moeten...

Motie buslijn 25 Aalderinkshoek

Dat in de Aalderinkshoek buslijn 25 is vervangen door een buurtbus van 8 personen is niet onopgemerkt gebleven. Ondanks vele toezeggingen door Syntus dat er niets zou veranderen aan de lijndienst blijkt dit op meerdere punten wel het geval te zijn. Zo zijn de...

Bijeenkomst toekomst wijkcentra in Almelo

Bijeenkomst over de toekomst van de wijkcentra in Almelo in de Schelf. Een avond vol discussies, visie en ideeën over de (toekomstige) rol van wijkcentra. Wijkbewoners, bestuursleden, raadsleden en de wethouder aan het woord. De overgrote meerderheid van de raadsleden...

Benoeming nieuwe bestuursleden LAS

Tijdens de algemene ledenvergadering van hedenavond zijn Ingeborg van Toledo (midden) en Eddie Schoneveld (rechts) gekozen tot medebestuurders van onze politieke partij Lokaal Almelo Samen.

Afscheid oud bestuursleden

Tijdens de algemene ledenvergadering van vanavond hebben wij onder dankzegging en onderstreept met het uitreiken van een bos bloemen door voorzitter Han Kuipers, afscheid genomen van de bestuursleden van de fusiepartijen Almelooooo, ALA en BBA. De dank geldt; Wanda...

Bibliotheek Almelo 100 jaar

Gisteren waren we aanwezig bij de opening van de feestweek rondom 100 jaar Bibliotheek Almelo. De Bieb stimuleert kansen voor de jeugd en bundelt culturele evenementen. Een prachtige opening met een combinatie van muziek en lezingen door inspirerende sprekers!