Lokaal Almelo Samen (LAS), samen kunnen wij meer!

Vandaag met een vriendin twee uur gewand…

Vandaag met een vriendin twee uur gewandeld in het Nijreesbos en onderweg vier zakken vuil uit de bermen geplukt! Op de foto zijn “maar” twee zakken te zien, omdat we onderweg al een keer de zakken in afvalbakken geleegd...

Aan het college van B&W van Almelo. Onde…

Aan het college van B&W van Almelo. Onderwerp: Open brief over diverse zaken Almelo, 28-07-2017 Geacht college, 1. De Fractie Lokaal Almelo Samen (LAS) vraagt via deze open brief, uw aandacht voor diverse zaken. U vraagt zich misschien af, waarom geen...

Mondelinge bijdrage raadsvergadering 18-…

Mondelinge bijdrage raadsvergadering 18-07-2017 n.a.v. bewoordingen wethouder Ten Seldam over het fietspad Plesmanweg en het buiten het onderzoek houden van een fietspad aan de Oostzijde. Voorzitter, Aan de inhoud van de motie, die mede op initiatief van LAS tot stand...

buurtbemiddelingalmelo.nl

Buurtbemiddeling Almelo Op 14 oktober 2016 is in Almelo, buurtbemiddeling van start gegaan. De gemeente wil in samenwerking met de politie, Beter Wonen en ST. Joseph woonstichtingen een handreiking doen naar buren die in een conflict zijn geraakt of dreigen te komen....

Werkbezoek aan de Eethoek Lokaal Almelo …

Werkbezoek aan de Eethoek Lokaal Almelo Samen was vrijdag 14 juli op bezoek bij Stichting de Eethoek. De Eethoek is een gaarkeuken die opkomt voor minder bedeelde mensen. Het hele team bestaat uit ervaringsdeskundigen die de strijd tegen armoede aangaan. Lokaal Almelo...

Behandeling Perspectiefnota Op 29 juni …

Behandeling Perspectiefnota Op 29 juni werd de perspectiefnota behandeld. Lokaal Almelo Samen vindt het een nota met weinig perspectief. Daarom heeft Lokaal Almelo Samen, al dan niet met andere partijen een aantal moties en amendementen ingediend en er een aantal...

lokaalalmelosamen.nl

Aanstaande donderdag 29 juni wordt de Perspectiefnota 2017 behandeld. Een perspectiefnota zonder perspectief, die ons inziens de naam niet mag dragen. Wat ons betreft is er genoeg perspectief voor de toekomst. Je moet het natuurlijk zelf wel willen zien. Vasthouden...

Politiek café “blijft sport betaalbaar”….

Politiek café “blijft sport betaalbaar”. Op 7 juni organiseerde Lokaal Almelo Samen (LAS) een politiek café in de ISPA. Het thema was “blijft sport betaalbaar” De besturen van de Almelose sport clubs waren uitgenodigd en iedereen die zich betrokken voelde bij deze...

Persbericht Johan van Loon

De fractie van Lokaal Almelo Samen heeft kennis genomen van het feit dat de rechter-commissaris heeft besloten, dat het onderzoek rondom Johan van Loon nog niet is afgerond. Wij hebben alle vertrouwen in een gedegen onderzoek door politie en justitie. Wij betreuren de...