Lokaal Almelo Samen (LAS), samen kunnen wij meer!

Bijeenkomst toekomst wijkcentra in Almelo

Bijeenkomst over de toekomst van de wijkcentra in Almelo in de Schelf. Een avond vol discussies, visie en ideeën over de (toekomstige) rol van wijkcentra. Wijkbewoners, bestuursleden, raadsleden en de wethouder aan het woord. De overgrote meerderheid van de raadsleden...

Aanstelling nieuwe bestuursleden LAS

Hedenavond zijn Ingeborg van Toledo en Eddie Schoneveld aangesteld als mede-bestuurders van onze politieke partij Lokaal Almelo Samen.

Afscheid oud bestuursleden

Vanavond hebben wij afscheid genomen van de bestuursleden van de partijen Almelooooo, ALA en BBA.

Bibliotheek Almelo 100 jaar

Gisteren waren we aanwezig bij de opening van de feestweek rondom 100 jaar Bibliotheek Almelo. De Bieb stimuleert kansen voor de jeugd en bundelt culturele evenementen. Een prachtige opening met een combinatie van muziek en lezingen door inspirerende sprekers!

Onderhoud openbare wegen is zorgelijk

OPEN BRIEF Geacht college, Wij worden regelmatig gewezen op het zeer slechte onderhoud van openbare wegen in onze gemeente. We hebben twee concrete voorbeelden die we u acuut willen voorleggen. Ten eerste gaat het om de Verlengde Sportlaan (voorheen Steve Mokonelaan...

Zorgen over lege accu’s AED’s

OPEN BRIEF Aan het college van B&W, Tijdens de vergadering van de wijkcommissie Zuid-Oost Almelo kwam het ter sprake. Overal in de stad hangen tegenwoordig AED’s. Dat is uiteraard een heel goede zaak, omdat AED apparatuur onmiskenbaar van levensbelang kan zijn in...

Lokaal Almelo Samen = BBA + Almeloooo + ALA

Op 6 juli 2016 is de fusie tussen Burgerbelangen Almelo, Partij Almeloooo en Almeloos Liberaal Alternatief feestelijk tot stand gekomen. Nadat ’s avonds de 3 partijen ieder voor zich definitief hadden ingestemd met de fusie, heeft notaris Mattijs Davids van Holscher...

Politieke verenigingen BBA, ALA en Almelooooo besluiten tot fusie

Almelo, 25 mei 2016 Politieke verenigingen BBA, ALA en Almelooooo besluiten tot fusie ALMELO – De leden van de politieke partijen Burgerbelangen Almelo (BBA), Almelo’s Liberaal Alternatief (ALA) en Almelooooo hebben vanavond gezamenlijk besloten te fuseren. Het...

Lokaal Almelo Samen kiest voor ‘zakencollege’

Lokaal Almelo Samen neemt hiermee stelling tegen het huidige college bestaande uit de partijen CDA, PvdA en SP. Een college met het CDA is voor Lokaal Almelo Samen niet bespreekbaar. In de afgelopen decennia is het CDA voornamelijk de oorzaak geweest van de financiële...