Lokaal Almelo Samen (LAS), samen kunnen wij meer!

De stemwijzer is online

De stemwijzer van de gemeente Almelo staat online. Voor 2018 heeft Almelo gekozen voor het Kieskompas. Wij wensen iedereen heel veel succes met het invullen van de kieswijzer.

Verbeteren veiligheid fietsverkeer.De …

Verbeteren veiligheid fietsverkeer. De volgende punten zijn door ons opgenomen in ons verkiezingsprogramma. 1. Voor fietsers tegelijk groen bij verkeerslichten. 2. Aanpakken onveilige kruispunten. 3. Verlichting op fietspaden verbeteren. 4. Onnodige obstakels (paaltjes, vluchtheuvetltjes etc.) verwijderen. 5. Camera’s in fietstunnels. Heeft u nog ideeën of suggesties? Graag horen wij dat van...

De gevestigde partijen beloven van alles…

De gevestigde partijen beloven van alles voor de verkiezingen en komen het vervolgens niet na! U bent nu aan zet! Steun Lokaal Almelo Samen (LAS) in haar strijd tegen de gevestigde orde. Klik op onderstaande link en steun ons via Facebook, Twitter of Tumblr....

Vrij parkeren nodig om leegloop binnenst…

Vrij parkeren nodig om leegloop binnenstad een halt toe te roepen. Tijdens een debatavond van Lokaal Almelo Samen (LAS) in wijkcentrum ’t Dok had gastspreker Remco Klomp een duidelijke boodschap: ‘Gratis parkeren bestaat niet’, begon hij zijn inleiding. ‘Maar als Almelo niets doet, kom je wel achteraan in het rijtje’, was zijn waarschuwing. Het is een ‘hot item’ hoe de herontwikkeling de binnenstad aantrekkelijker moet maken om de leegstand een halt toe te roepen. Vasthouden aan parkeren waarbij de bezoekers van de binnenstad eerst geld in de meter moeten werpen, werpt de stad steeds verder achteruit en dan kom je vanzelf helemaal achteraan te staan, aldus dhr. Klomp die ook andere oplossingen ziet. Lees verder op: #Almelo_in_de_min_door_slechte_bereikbaarheid” target=”_blank”>http://www.almelonieuws.nl/nieuws/politiek/index.html...

Wateroverlast in Almelo.U schrikt miss…

Wateroverlast in Almelo. U schrikt misschien van de foto, maar het is wel degelijk de Holtjesstraat in Almelo. Gelukkig zijn de tijden en technologieën verandert en voelen we ons veilig, maar is dit wel zo? Het extreme weer van de laatste tijd is steeds meer onberekenend en soms niet te voorspellen, met enorme plensbuien en zware windstoten. Wat het water betreft is het waterschap al jaren voortvarend bezig en heeft met de “Doorbraak” een mooi nieuw stuk natuur gecreëerd en een goede water afvoer in natte tijden. Ook de gemeente Almelo is in enkele wijken bezig om een snelle afvoer van hemelwater te bevorderen. Kijkend op de landhoogtekaart zie je dat Almelo gemiddeld op +10 meter NAP ligt, kijken we bv. naar Oldenzaal, dan ligt deze ongeveer 45 meter hoger. Hieruit blijkt dat Almelo voor wat het water betreft het putje is van Twente. Wat kunnen wij hier zelf aan doen om geen natte voeten te krijgen? Een verschijnsel van de laatste jaren is dat veel mensen de tuinen omtoveren in onderhoudsvriendelijke tuinen, dus veel steen en weinig of geen zand. Daar zit nu juist het probleem, bij hevige buien word het water niet in de grond opgenomen maar stroomt direct in het riool en geeft daar problemen door het vele water. De riolen kunnen het overtollige water niet meer aan met overlast tot gevolg. Meer groen in de tuin en minder tegels kan er toe bijdragen dat er minder wateroverlast is. Bijkomend voordeel van planten in de tuin is dat planten CO2 vastleggen en zuurstof afgeven. Bomen vangen veel fijnstof af en geven koelte. Bijen, insecten en vlinders...

Is het chippen van katten wel of niet ee…

Is het chippen van katten wel of niet een goed idee? In Almelo is dit onderwerp al eens in de gemeenteraad besproken, maar zonder succes, omdat de wethouder aangaf dat dit wettelijk niet uit te voeren is. Op dit moment wordt in Den Haag gewerkt om dit mogelijk te maken. Tweede Kamer wil verplicht chippen van katten mogelijk maken voor gemeenten, vanwege aantal zwerfkatten en overvolle dierenasiels. https://www.ad.nl/politiek/kat-krijgt-verplichte-chip-net-als-hond~a089e31e/ Wat vind u? Wel of niet verplicht chippen van katten? Alleen voor nieuwe eigenaren of ook bestaande? Wie draagt de kosten voor het chippen van de katten? De gemeente of de eigenaren? Laat maar...

Oproep aan ZGT voor verlagen parkeertari…

Oproep aan ZGT voor verlagen parkeertarief. De verhoging met 50 procent van het parkeertarief bij de ZGT-ziekenhuizen in Almelo en Hengelo is bij veel patiënten en bezoekers in het verkeerde keelgat geschoten. Per uur rekent ZGT sinds de jaarwisseling nu 1.50 euro voor dit ‘kort’ parkeren. ZGT verhoogde ook de abonnementen, zij het met een lager percentage. Bezoekers kunnen niet om de verhoging heen tenzij men in de woonwijken parkeert en de omwonenden in een lastig parket brengt. In Almelo vrezen de ondernemers aan de Woonboulevard tevens dit ‘waterbedeffect’ van uitwijkend parkeergedrag omdat parkeren daar nog gratis is. De gemeenteraad van Almelo vreest in meerderheid eveneens dit uitwijkgedrag en doet daarom een beroep op de directie van ZGT om deze procentueel forse verhoging te heroverwegen. Wetende dat de directie van ZGT autonoom is en het uurtarief niet het gangbare gemeentelijk parkeertarief overschrijdt, koos een minderheid van de Almelose gemeenteraad om de per motie gedane oproep niet te steunen. Wel werd breed gedragen, ook door de fractie Lokaal Almelo Samen (LAS), dat de directie van ZGT ook de morele verplichting heeft alles in het werk te stellen om de bezoekers met hun voertuigen niet naar de woonomgeving (en Woonboulevard -Almelo) uit te laten wijken om te parkeren, desnoods door het tarief weer omlaag bij te stellen. De gemeenteraad van Almelo staat niet alleen in deze oproep, want ook o.a. de gemeenteraden van Hengelo, Borne, Hof van Twente, Hellendoorn en Rijssen-Holten deden oproepen van gelijke strekking. Of de directie van ZGT deze wensen honoreert is afwachten. Op voorhand werd namelijk al aangegeven dat de tarieven al jaren niet zijn verhoogd terwijl...

Nieuw afvalsysteem (hybride) onder druk …

Nieuw afvalsysteem (hybride) onder druk door houding wethouder. De SP wethouder wil vlak voor de verkiezingen nog een wijziging in het afvalbeleid er doorheen drukken á € 700.000,- !! Het betreft de invoering van een oranje container voor kunststof. Wij hebben aangegeven dat wij dit niet gepast vinden en het beter is om dit besluit over te laten aan de nieuwe raad. Nog vreemder wordt het als je dan leest dat de wethouder van de SP het pas wil uitrollen na de bouwvakvakantie en geen geld heeft voor de financiering. Hij wil alvast een voorschot á € 700.000 nemen op de begroting 2018. Ja u leest het goed, de begroting van het nieuwe College en de nieuwe Gemeenteraad. Dit noemt men regeren over je eigen graf! Vanwaar die haast plotseling? Daar wordt vervolgens zeer onduidelijk over gedaan. En waar moet je straks in je eigen tuin naartoe met al die afvalcontainers? Onder de grond? Stapelen? U moet weten dat inmiddels de industrie grote stappen voorwaarts heeft gemaakt. De provincie Friesland en Groningen zijn inmiddels overgestapt op het hybridesysteem. Dit is een combinatie van beide systemen. Glas, textiel, papier en GFT wordt aan de bron gescheiden en het restafval en PMD (plastic, metaal en drankkartons) mogen in de grijze container en wordt 2-wekelijks geleegd. Het afval in de grijze container gaat vervolgens naar een hypermoderne nascheidingsinstallatie. Dit is de toekomst en heeft een hoog serviceniveau richting de inwoners en heeft onze voorkeur. http://www.omrin.nl/over-omrin/wat-doen-we/nascheiding Maak van uw hart geen moordkuil. Wij horen graag van u welk afvalsysteem u het liefst wilt en wat u van deze gang van zaken...

In samenwerking met OBS De Windhoek en A…

In samenwerking met OBS De Windhoek en AVC Heracles: Verkeersknelpunten Kollenveld centraal op themabijeenkomst ALMELO – De verkeersknelpunten in het Kollenveld staan centraal op een politieke themabijeenkomst op woensdagavond 31 januari in De Windhoek. Lokaal Almelo Samen houdt deze bijeenkomst in nauwe samenwerking met OBS De Windhoek en AVC Heracles. Vanaf 20.00 uur wordt in de grote hal van de school een debat gehouden over de veiligheid voor kinderen om vanaf huis naar De Windhoek en Heracles te komen en omgekeerd weer veilig thuis. Het grootste obstakelpunt vormt ongetwijfeld de oversteek op het kruispunt met de Van Rechteren Limpurgsingel. De school en de voetbalclub nodigen behalve ouders ook de wethouder, gemeenteraadsleden en de politie uit. “Wij willen dat de kinderen in onze wijk veilig naar school en naar de sport kunnen. Dit is nu niet het geval en binnen AVC Heracles en OBS de Windhoek is dit al geruime tijd een punt van zorg. Wij hebben onze krachten gebundeld en willen samen de problematiek en mogelijke oplossingen bespreken in het bijzijn van de leden van de gemeente Almelo”, aldus beide betrokken organisaties. Vanaf 19.45 uur zijn alle betrokkenen welkom. Het debat inclusief presentaties vinden plaats tussen 20.00 en 21.30 uur in de hoofdlocatie van de school aan de Windslaan...