Lokaal Almelo Samen (LAS), samen kunnen wij meer!

Jan Martin van Rees aan de slag. Namens…

Jan Martin van Rees aan de slag. Namens Lokaal Almelo Samen gaat Jan Martin van Rees aan de slag als wethouder in Almelo. Van Rees werd dinsdag tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd door burgemeester Arjen Gerritsen evenals zijn nieuwe collega’s Eugèn van Mierlo (CDA), Arjen Klaassen (VVD), en Alex Langius (CU) die als enige herbenoemd werd uit het vorige college. Van Rees wil zich zo spoedig mogelijk in Almelo vestigen. Hetzelfde geldt overigens Alex Langius die ruim twee jaar geleden naar Almelo kwam na een ‘bestuurscrisis’ en nu een volle termijn voor de boeg heeft. Binnen het coalitieakkoord ‘Ambitie, Daadkracht en Vertrouwen’ heeft Van Rees met de portefeuille ‘Binnenstad, Ruimte en Wonen’ een flink takenpakket. Zo zal hij leiding moeten geven aan de in gang gezette vernieuwing van de binnenstad en zal hij ook in overleg moeten gaan met de middenstand aangaande die vernieuwing, maar ook samen met collega Maathuis (mobiliteit) over de voorgenomen proef voor twee uur ‘gratis’ parkeren om meer koperspubliek naar de binnenstad te trekken. Voor die proef zal de middenstand een financiële bijdrage moeten leveren van 3 euroton en legt de gemeente 6 euroton bij door mindere opbrengst van parkeergelden. Binnen het ‘werkveld binnenstad’ behoort tevens de taak Cultuur als zijnde de basis voor aantrekkelijkheid en beleving van de stad door inwoners en bezoekers van buiten. Ruimte en Wonen Onder ‘Ruimte’ valt o.a. het beheer van de openbare ruimte zodat de stad er toonbaar uitziet. Zo besloot onlangs de gemeenteraad (nog in oude zetting) dat de afdeling Groen niet wordt uitgeplaatst naar Twente Milieu vanwege de te behouden gewenste directe aansturing. Met volkshuisvesting heeft Van Rees...

Lokaal Almelo Samen levert ervaren wetho…

Lokaal Almelo Samen levert ervaren wethouder met Jan Martin van Rees ALMELO – De fractie van Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft in de persoon van Jan Martin van Rees een nieuwe wethouder gevonden. Dat is gelukt na het bereiken van een coalitieprogramma en portefeuilleverdeling tussen CDA, VVD, LAS en ChristenUnie. Van Rees is een persoon met veel bestuurlijke en politieke ervaring. Hij maakte een sterke indruk op de selectiecommissie en de fractie van LAS, waarna unaniem de knoop werd doorgehakt om hem namens LAS voor te dragen aan de gemeenteraad. Van Rees was de afgelopen vier jaar wethouder in Losser voor een lokale partij en de bestuursperiode daarvoor verrichtte hij dezelfde functie in Haaksbergen. Van Rees was voordien werkzaam als ondernemer/consultant en als projectmanager. Hij adviseerde bovendien diverse gemeenten op het gebied van de BBZ (bijstandsbesluit zelfstandigen) . Politieke ervaringen deed hij in het verleden eveneens op als lid van Provinciale Staten van Overijssel en als raadslid namens de VVD in Enschede, waar hij tevens jarenlang bestuurslid was. Ook was hij voorzitter van de Rekenkamer Enschede. Van Rees woont in Boekelo, is geboren in 1962, is getrouwd en heeft drie kinderen. Van Rees is van plan zo spoedig mogelijk met zijn gezin naar Almelo te verhuizen om zich namens LAS actief en vol elan in te zetten voor de stad...

Presentatie Coalitieakkoord. Wij hebben…

Presentatie Coalitieakkoord. Wij hebben om 17.00 uur het Coalitieakkoord gepresenteerd. Lokaal Almelo Samen (LAS) is zeer tevreden over het eindresultaat. Het roer gaat om. Klik op onderstaande link voor de volledige versie. Wij zijn benieuwd wat u ervan vind....

LAS zoekt wethouder

Vacature voor wethouder Lokaal Almelo Samen (LAS) De fractie Lokaal Almelo Samen (LAS) zoekt een gedreven, ervaren bestuurder die voldoet aan de volgende profieleisen en voorwaarden: Affiniteit met de volgende portefeuilles: Binnenstad Kunst en cultuur Ruimtelijke ordening Wonen en volkshuisvesting Plattelandsontwikkeling Middenstand Stadsbeheer Beheer openbare ruimte   U dient te voldoen aan de volgende eisen:   Algemeen In Almelo woonachtig te zijn of zo spoedig mogelijk naar Almelo te verhuizen. Zo spoedig mogelijk beschikbaar te zijn. Het verkiezingsprogramma van LAS te onderschrijven. Enthousiasme uit te stralen, met een open houding naar mensen, bedrijven en organisaties. Zichtbaar, betrokken en benaderbaar te zijn en op een prettige wijze om te gaan met een ieder en vooral met de inwoners van Almelo. Goed samen te kunnen werken met inwoners, raadsleden, ambtenaren en bestuurders .   Competenties   Denken (cognitieve competenties)  Vermogen zaken in een breder kader te zetten; conceptueel en beleidsmatig te denken met daarbij de lange termijn voor ogen. Analytisch vermogen. Het vermogen een probleem te analyseren tot alle relevante informatie beschikbaar is en het probleem op te delen in hanteerbare proporties. Op basis van informatie en eigen analyse tot een weloverwogen standpunt of beslissing te kunnen komen, ook onder grote druk als de urgentie hoog is.   Kracht (realisatie competenties)  Kansen en mogelijkheden signaleren en zelfstandig actie ondernemen. Evenwichtig en effectief presteren en reageren onder wisselende en complexe omstandigheden. Verantwoordelijkheid nemen voor aangegane verplichtingen en de consequenties van de verplichtingen dragen. Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen. Tevens acceptatie voor ideeën en standpunten verkrijgen door communicatie en persoonlijk overwicht. Standpunten...

CDA, VVD, LAS en CU willen begin juni een coalitieakkoord | Gemeente Almelo

https://www.almelo.nl/cda-vvd-las-en-cu-willen-begin-juni-een-coalitieakkoord CDA, VVD, LAS en CU willen begin juni een coalitieakkoord | Gemeente Almelo De 4 politieke partijen willen een coalitieakkoord op hoofdlijnen waarin de grote maatschappelijke opgaven aan de orde komen en waarover concrete afspraken worden...

|| STEMBUSSEN zijn gesloten en de stemme…

📦|| STEMBUSSEN zijn gesloten en de stemmentellers tellen alle stemmen. De Almelose uitslag van de gemeenteraadsverkiezing volg je vanaf 21.30 uur in het stadhuis. Iedereen is welkom! 📦|| STEMBUSSEN zijn gesloten en de stemmentellers tellen alle stemmen. De Almelose uitslag van de gemeenteraadsverkiezing volg je vanaf 21.30 uur in het stadhuis. Burgemeester Arjen Gerritsen maakt de uitslagen van de verschillende stembureaus bekend. Journalisten Linda Hilberink en Kelly Adams van Tubantia interviewen de kadidaatraadsleden die op de verkiezingslijsten staan. Ook de landelijke uitslagen zijn in het stadhuis te volgen op een televisiescherm. Iedereen is...

Up up up! Stem vandaag Lokaal Almelo Sam…

Up up up! Stem vandaag Lokaal Almelo Samen, LIJST 1. Lokaal Almelo Samen (LAS), van Almeloërs voor Almeloërs. Niet zeggen maar doen. Stem op woensdag 21 maart op Lokaal Almelo Samen (LAS). De grootste lokale partij van Almelo. Voor Almeloërs, door Almeloërs. Wij zijn uw stem in de gemeenteraad. Een greep uit onze standpunten: + Goed volwaardig openbaar vervoer + 2 uur vrij parkeren in de binnenstad + Beter zorgbeleid, ook voor ouderen + Verbeteren afvalbeleid + Verbeteren onkruidbestrijding + Behoud wijkcentra en sociale voorzieningen + Sport, kunst en cultuur betaalbaar voor iedereen + Geen afbraak minimabeleid + Een zwemdiploma voor ieder kind + Verbeteren verkeersveiligheid + Meer werkgelegenheid + Geen megastallen of intensieve veehouderij + Geen grote plannen voor kleine problemen Bezoek voor de overige punten onze website. www.lokaalalmelosamen.nl #almelo #las #gr2018 #kieskompas #speerpunten #gemeenteraadsverkiezingen...