Lokaal Almelo Samen (LAS), samen kunnen wij meer!

Plannen vernieuwing #Winkelcentrum #De…

Plannen vernieuwing #Winkelcentrum #DeGors in eindfase. Gisterenavond hebben de ondernemers en projectontwikkelaar #Akor de plannen voor vernieuwing van het winkelcentrum in de #Windmolenbroek gepresenteerd aan de gemeenteraad. Er wordt tegemoetgekomen aan de wens van een 2e supermarkt om het winkelcentrum te versterken en toekomstbestendig te maken. De ALDI heeft zich inmiddels gemeld al belangstellende. Er wordt ruimschoots voldaan aan groencompensatie en er wordt ook aan onze kinderen gedacht. Wij wensen alle ondernemers heel veel succes en zien de definitieve plannen en bestemmingsplanwijziging zo spoedig mogelijk tegemoet.😍 ✔️ 3000 handtekeningen overhandigd. ✔️ Komst ALDI. ✔️ Strakke vormgeving. ✔️ Meer groen. #wijksitewindmolenbroek #degors #almelo #trots...

Veel minder klachten over de processierups bij de gemeente Almelo

https://www.tubantia.nl/almelo/veel-minder-klachten-over-de-processierups-bij-de-gemeente-almelo~a05547d3/ Veel minder klachten over de processierups bij de gemeente Almelo ALMELO – Het aantal meldingen bij de gemeente Almelo over eikenprocessierupsen is dit jaar veel minder dan vorig jaar. Dat is zeer opvallend, omdat er dit jaar door deskundigen drie keer zoveel rupsen werden...

Aan het college van B&W van Almelo. Ond…

Aan het college van B&W van Almelo. Onderwerp: ODT en overdracht extra facultatieve taken Almelo, 01-07-2019 Geacht College, Naar aanleiding van de recente publicaties in de Tubantia, politieke beraden, collegebesluiten, quickscan rekenkamer, etc… met betrekking tot de ODT hebben wij een aantal vragen aan het College. In Tubantia valt te lezen dat Enschede ruziet met de ODT omdat zij het niet eens zijn met de verdeling van de lasten. Tevens valt te lezen dat Enschede geenszins van plan is facultatieve taken onder te brengen bij de ODT. De nieuwe verdeelsleutel betekend een lastenverzwaring voor Enschede van € 800.000,-. Tevens is al bekend dat de gemeente Enschede een zienswijze heeft ingediend tegen de begroting van de ODT. Onze vraag: -Wat zijn de consequenties voor de gemeente Almelo als het bezwaar van Enschede gegrond wordt verklaard en er een nieuwe verdeelsleutel komt. Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft in het politiek beraad al aangegeven dat wij grote vraagtekens zetten bij het overbrengen van ons personeel m.b.t. de gespecialiseerde taken richting het ODT. In de Quickscan van de gezamenlijke rekenkamers valt eveneens te lezen dat hier vraagtekens bij worden gezet aangezien bij meervoudige aanvragen zoals bouw, wonen, ruimtelijke ordening, etc… het casemanagement bij de gemeente Almelo blijft liggen. Zij geven ook aan dat de gemeente uiteindelijk verantwoordelijk is voor het afgeven van een vergunning. Ook geven zij aan dat bij complexe vergunningverlening er waarschijnlijk afstemming nodig is tussen gemeente, GGD en brandweer. Onze vragen: -Kunt u aangeven hoe u aan uw eigen verantwoordelijkheid als gemeente denkt te kunnen voldoen, als u alle specialisaties en knowhow bij een andere organisatie onderbrengt, terwijl u als...

Wethouder Jan Martin van Rees onthulde m…

Wethouder Jan Martin van Rees onthulde maandagmiddag op de hoek Schalderoi-Grotestraat een wel heel bijzonder kunstwerk. Deze oranje leeuw is er niet gekomen om onze Leeuwinnen aan te moedigen. De leeuw op deze graffitimuur vertelt het verhaal over de historische entree van Almelo, met de brug over De Götte én Hotel de Gouden Leeuw. Deze wandschildering is de eerste in een serie over de geschiedenis van Almelo. Met dank aan alle kinderen die meehielpen, de Stichting Kleurrijk Twente, Wendy Leerkotte van PVCC Praktijk voor Coaching en Creativiteit en No-Tags, en de geweldige bijdragen van de sponsoren Stadsfonds Almelo, Mulder Schilders, Rabobank Noord en West Twente, het Prins Bernard Cultuur Fonds en het Roggekamp Peitsch...

Een goede bestrijding van de Eikenproces…

Een goede bestrijding van de Eikenprocessierups is alleen maar mogelijk als gemeenten gezamenlijk optrekken in de strijd. Helaas vonden het CDA, CU en fractie Weinreder het nodig om tegen te stemmen.👎 #fail #eikenprocessierups...

Gemeente Almelo

Brigadier Daniël geeft de eerste tip tegen een babbeltruc, bekijk de video.

Betreft schriftelijke vragen huishoudeli…

Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft de volgende vragen inzake het verstrekken van toewijzen van huishoudelijke ondersteuning in de jaren 2017 tot en met 2018 op grond van de WMO.