Lokaal Almelo Samen (LAS), samen kunnen wij meer!

Oversteken Vincent van Gogplein wordt ve…

Oversteken Vincent van Gogplein wordt veiliger De schrik van het dodelijk verongelukken van de tiener Chiel Meesters bij het oversteken van de Berlagelaan/Windmolenbroeksweg richting het Vincent van Goghplein in januari van dit jaar zit nog diep. De automobilist die de maximumsnelheid meer dan fors overschreed, is inmiddels door de rechter veroordeeld. Dat neemt niet weg dat de gemeente optimaal moet blijven kijken naar maatregelen om de veiligheid in het verkeer te verbeteren. Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft dit afgelopen jaar en voordien bij herhaling aangekaart bij het voorgaande en huidige college van B&W en daarbij ook diverse locaties in de stad aangegeven die burgers als gevaarlijk beschouwen. Zo werd o.a. de oversteek van de van Rechteren Limpurgsingel bij de Berkelstraat geduid evenals de Hospitaalweg langs dezelfde singel (van en naar Avc Heracles) met vele gaten en duistere passages door uitgedijde bomen. Ook de kruising Bolkshoekweg/Bornsestraat, waar ooit een bolle spiegel hing om de T-kruising beter te kunnen overzien, is zo’n nijpend verkeerspunt. Dit laatste voorbeeld zien we meer in de stad vanwege te hoge erfafscheidingen. Fractievoorzitter van LAS, Louis Kampman haalde opnieuw bij de begrotingsbehandeling de verkeersveiligheid rondom het Vincent van Goghplein aan. De wethouder gaf aan dat ten aanzien van de omgeving rond het Vincent van Goghplein, het college van B&W inmiddels de opdracht aan het ambtenarenkorps heeft gegeven om zo spoedig mogelijk voorstellen uit te werken die de oversteekpunten ter plekke veiliger moeten maken. Binnenkort kunnen we die voorstellen daarom tegemoet zien. Neemt niet weg dat ook de verkeersdeelnemers zelf mede verantwoordelijk zijn en blijven inzake veilig...

Tweede Kamer wil verlaging OZB verenigin…

Tweede Kamer wil verlaging OZB verenigingen. Lokaal Almelo Samen maakt zich al een paar jaar druk over de gestegen gemeentelijke lasten voor buitensportaccommodaties. Sinds 2012 zijn met name de fors gestegen OZB-lasten meerdere verenigingen tot een zware last geworden. Ook tijdens de begrotingsbehandeling vorige maand werd wederom het college van B&W gevraagd nog eens goed naar deze ongewenste ontwikkeling te kijken ondanks dat de gemeente nog een aantal jaren moet bezuinigen om de financiële huishouding weer op peil te krijgen. De oorzaak van die financiële toestand ligt in de veel te ambitieuze jaren 2004/2010 en die ellende achtervolgt de inwoners, bedrijven en organisaties nu al jaren. De wethouder heeft ons tijdens de begrotingsbehandeling toegezegd nog eens een keer goed te gaan kijken naar de OZB-tarieven voor maatschappelijke organisaties in Almelo. Onverwachte hulp inzake de OZB-tarieven komt nu vanuit de Tweede Kamer. Initiatiefnemer Pieter Omtzigt (CDA) heeft met steun van coalitiepartners D66 en ChristenUnie een meerderheid weten te vinden om de gemeentelijke OZB-tarieven te beteugelen. Volgens het voorstel van Omtzigt moet het OZB-tarief voor sportverenigingen, speeltuinen en dorpshuizen berekend worden volgens het OZB-tarief voor woningen en niet als zakelijke heffing. Dit omdat die organisaties zich inzetten voor de samenleving en volgens Omtzigt geen ondernemerswinst als doel hebben. Landelijk is het aantal verenigingen met financiële problemen inmiddels fors gestegen, neemt sportbeoefening in verenigingsverband bij senioren flink af, stijgen contributies meer dan de inflatiecorrectie en wordt er al fors bezuinigd op de uitgaven om het hoofd boven water te houden. Het clubhuis, de tribune, de lichtmasten, de kleedkamers et cetera is inmiddels een last geworden, mede met ‘dank’ aan gemeenten. In Almelo...

Lees hier onze bijdrage betreffende de b…

Lees hier onze bijdrage betreffende de begrotingsbehandeling 2019. Enkele onderwerpen: – Gemeentelijke organisatie – Lastendruk voetbalverenigingen – Overlast eikenprocessierups – Onderhoud van de stad – Collectieve ziektekostenverzekering – Zorgfraude – Medicinale wiet – Leegstand Grotestraat – Verkeersveiligheid Vincent van Goghplein – Afvaldump ondergrondse containers...

Rottink Zuigerveren naar XL Businesspark…

Rottink Zuigerveren naar XL Businesspark ALMELO – Marktleider in zuigerveren en metallische afdichtingen Rottink bv uit Almelo gaat van de locatie Twentepoort West verhuizen naar het XL Businesspark aan de andere kant van de A35. Op de huidige locatie is het oorspronkelijk uit Ambt Delden stammende Rottink bv uit haar jasje gegroeid. Op het XL Businesspark neemt het bedrijf 10.000 m2 af voor nieuwbouw en productiestijging voor afnemers in de chemie, de scheepvaart, de energieopwekking en vele andere takken van industrie. De verhuizing van Rottink bv heeft in de Enschedese gemeenteraad tot vragen geleid. Het XL Businesspark Twente is van de gemeenten Almelo, Borne, Hengelo en de provincie Overijssel. In Enschede is de kritiek dat Rottink bv minder afneemt dan het gestelde minimum van 2 ha. De provincie Overijssel is de huidige regievoerder over het XL Businesspark en ziet geen bezwaar. Dat ziet het provinciebestuur ook niet in de vorige week aangekondigde nieuwbouw van Kees Smit Tuinmeubelen. Ook daarover stelde de Enschedese gemeenteraad vragen omdat het bij Kees Smit ook zou gaan om detailhandel. Ook dit acht het provinciebestuur niet zwaarwegend genoeg omdat het gaat om slecht 7,6 procent van de 111.500 m2 grote vloeroppervlakte over vier...

Vandalen gooien ruiten viaduct stuk ALM…

Vandalen gooien ruiten viaduct stuk ALMELO – Het is nog maar enkele dagen geleden dat burgemeester Arjen Gerritsen zijn misnoegen kenbaar maakte over het bekliederen van de ruiten van het viaduct over het kanaal Almelo-Nordhorn door zich fans noemende ‘Tiffosi Bianco Nero 2018’. Gerritsen noemde het een ‘rotstreek die de Almelose gemeenschap op kosten jaagt’. Nu kan burgemeester Gerritsen wederom zijn gal spugen. Van de glazen geluidswand langs de Weezebeeksingel, ter hoogte van het viaduct Bornerbroeksestraat, hebben vandalen liefst 10 gelaagde glazen ruiten stuk gegooid en zo een schade veroorzaakt van duizenden euro’s. Ook dat gaat de Almelose ingezetene weer geld kosten, want de openbare weg en alle bijbehorende voorzieningen zijn van ons allemaal. Ook wij als Lokaal Almelo Samen storen ons aan deze zinloze vernielingen. Daarom; Heeft u iets gezien? Meldt het dan bij de politie via 0900 8844 om zo mogelijk de dader(s) te kunnen...

Revitalisering Dollegoor naar volgende f…

Revitalisering Dollegoor naar volgende fase. Met een ruime meerderheid gaf gisteren de gemeenteraad groen licht voor de gedeeltelijke demping van de 2e insteekhaven. Daarmee wordt ruimte geboden t.b.v. expansie van KroonOil en Van de Bosch...

Almelo opnieuw prijspakker in jaarlijkse…

Almelo opnieuw prijspakker in jaarlijkse Roparun! ROTTERDAM/ALMELO – Almelo heeft zich als doorkomststad van de jaarlijkse Roparun Hamburg-Rotterdam opnieuw van haar beste kant laten zien. Al enige jaren op rij valt Almelo in de prizen als het gaat om de beleving van de deelnemers tijdens de doorkomst in Almelo op de Noordelijke route. De Zuidelijke route is van Parijs naar Rotterdam. De Almelose sportwethouder Arjen Maathuis mocht vrijdagavond tijdens de feestelijke bijeenkomst in de Rotterdamse haven op het stoomschip Rotterdam, de tweede prijs in ontvangst nemen inbegrepen een cheque van 22.500 euro die kan worden besteed aan palliatieve zorg voor kankerpatiënten in de regio. De tweede prijs werd behaald door o.a. de indruk van de tocht door de ‘Laan van Bezinning’ (Gravenallee) en de feestelijke ontvangst door het massaal opgekomen publiek in het stadscentrum. Voor de deelnemende team Almeloopers een mooie kroon op 10 jaar deelname aan Roparun. Zutphen werd dit jaar eerste en ontvangt 45.000 euro en het Drentse Sleen krijgt 12.500 euro. In de Parijs-route waren dat respectievelijk Zele, Ossendrecht en Oud-Beijerland. Organisaties in Almelo en omstreken kunnen na het behalen van de tweede prijs weer weer een aanvraag indienen als ondersteuningsontwikkeling in palliatieve zorg. Na de prijs van vorig jaar, kan op 10 oktober a.s. het ALMA Inloophuis in het ZGT Ziekenhuis geopend worden voor kankerpatiënten en hun...

Gemeenteraad op ecologische excursie. A…

Gemeenteraad op ecologische excursie. ALMELO – Op het gebied van de ecologische omgeving in stad en ommeland hebben gemeenteraden de komende jaren een flinke slag te maken. Het ‘speelveld’ is divers van milieuverbetering tot het bieden van economische ruimte. Uitgangspunten daarbij zijn duurzaamheid en circulaire economie. Met dat laatste gaat het zeker ook om het terugdringen van milieubelastende materialen. Voor een gemeente komt de planologische toekomst van stad en ommeland eveneens aan bod. Waar ruimte voor ontwikkeling als woningbouw en bedrijvigheid en waar ruimte voor ecologisch groen en water in het versteende gebied? Vragen die steeds groter worden om omliggend landschap haar natuur- cq agrarische waarden te laten behouden. In het versteende gebied van de stad is ontkoppeling van hemelwater van belang gelet op terugdringen van de hogere temperatuur in de stadskern tegen te gaan en om waterzuiveringsinstallaties niet meer te belasten dan noodzakelijk. De aanleg van meer wadi’s en ‘blauwe stromen’ naar dichtstbijzijnde waterlopen en beken zal in Almelo de komende jaren vorm krijgen om het riool te ontlasten. De gemeenteraad van Almelo kreeg een en ander zaterdag voorgeschoteld om inzicht te krijgen in de materie als geheel en raakvlakken zoals o.a. de ‘rood voor rood’ regeling, het opruimen van asbestdaken, onderhoud openbaar groen en meer aanleg ecologisch groen, het uitbouwen van milieuvriendelijk opwekken van energie, promoten van de elektrische auto, de aanleg van oplaadpunten, het indammen van brandstoffen als benzine en diesel et cetera. Het onderwijs en milieuorganisaties zijn daar al lang mee bezig, bleek de raadsleden tijdens de ontvangst in het Middelbare Zone College, de fusieschool AOC Oost/Groene Welle aan de Bornerbroeksestraat te Almelo. Milieuorganisaties hebben...

Almelo’s bevrijdingsmonument krijgt betere plek in centrum

Bevrijdingsmonument krijgt nieuwe plek op de markt dankzij motie LAS en VVD. https://www.tubantia.nl/almelo/almelo-s-bevrijdingsmonument-krijgt-betere-plek-in-centrum~ae5f5918/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web Almelo’s bevrijdingsmonument krijgt betere plek in centrum ALMELO – Het bevrijdingsmonument, dat nu nog op het plein voor het oude stadhuis staat, krijgt in de nabije toekomst een andere plek. Waarschijnlijk de rand van het Marktplein, waar het eerder heeft...

Alleen ondernemers kunnen P-proef nog ‘v…

Alleen ondernemers kunnen P-proef nog ‘verzieken’. Met het opnemen van de proef tot gratis 2 uur parkeren in het Almelose centrum hebben LAS en VVD dat gedaan waar de ondernemers in het stadshart al jaren om smeken. LAS heeft in de afgelopen jaren ook aangedrongen op de proef na gesprekken met retaildeskundigen. Ook zij zeggen dat ‘gratis parkeren’ niet bestaat. Al is het maar om de kosten te dekken van aanleg en onderhoud van parkeerplaatsen. Linksom of rechtsom zal de gemeente dus inkomsten nodig zijn om de proef voor 2 uur gratis parkeren voor bezoekers/consumenten aan de binnenstad te kunnen bekostigen. De gemeente Almelo laat de parkeeropbrengst voor die 2 uur vallen en dat gaat al gauw 9 euroton kosten. De aan de binnenstadondernemers gevraagde bijdrage van 3 euroton is daarom bescheiden te noemen, want zij willen de consument weer naar de binnenstad lokken. Dat kost geld, veel geld en zelfs veel meer dan het niet ontvangen van het grootste deel van de parkeerinkomsten. Er gaan geluiden dat de ondernemers niet veel voelen om bij te dragen. Daarmee spelen zij met ‘vuur’. Niet willen bijdragen, kan wel eens betekenen dat de gemeenteraad een grote streep door de proef zet. De ‘knip’ van de gemeente is simpelweg niet toereikend genoeg om cadeautjes uit te delen! De centrumondernemers en haar vertegenwoordiging is dus...