Lokaal Almelo Samen (LAS), samen kunnen wij meer!

Hornbach opent aanval op Gamma in Almelo: ‘Alliantie is dekmantel’

Wij zijn wel benieuwd naar uw mening. Wel of geen Hornbach in Almelo? Hornbach opent aanval op Gamma in Almelo: ‘Alliantie is dekmantel’ ALMELO – De Belangen Alliantie Detailhandel Twente (BADT) is niet meer dan een dekmantel van bouwmarkt Gamma in een poging om concurrenten in Twente buiten de deur te houden. Dat stelt Gerben van Heeren, expansiemanager van bouwmarkt...

Gravenruiters zoekt collectanten in Almelo – Info – AAVISIE

Gravenruiters zoekt collectanten in Almelo – Info – AAVISIE De Gravenruiters collecteert van 24 tot en met 29 september voor HandicapNL en zoekt collectanten in de gemeenten Almelo (en Wierden). Met de collecte helpt u ook De Gravenruiters. Van het door u opgehaalde geld komt 50% ten goede aan activiteiten...

Lokaal Almelo Samen steunt de petitie vo…

Lokaal Almelo Samen steunt de petitie voor landelijke erkenning van de ziekte van Lyme. Er is hiervoor een petitie opgezet op Petitie24.nl. Doe mee en teken de petitie! Deze vind u hier. https://www.petitie24.nl/petitie/1977/landelijke-erkenning-lymepatiënten Wilt u meer informatie over de ziekte van Lyme, kijk dan op:...

Woon je in de Aalderinkshoek? Geef dan …

Woon je in de Aalderinkshoek? Geef dan je mening over het openbaar vervoer. Dat kan via de online-enquête via: http://keypoint.limequery.com/253969?lang=nl Het invullen ervan duurt slechts 5 minuten. Woon je in de Aalderinkshoek? Geef dan je mening over het openbaar vervoer. Dat kan via de online-enquête via: http://keypoint.limequery.com/253969?lang=nl Het invullen ervan duurt slechts 5 minuten. Het adviesbureau Keypoint voert dit onderzoek uit in opdracht van de provincie, de gemeente en vervoersbedrijf Syntus. Je reactie blijft volledig anoniem en de uitkomsten van deze enquête gebruikt het bureau alleen voor dit onderzoek. Voor vragen over dit onderzoek kun je contact opnemen met Keypoint (030 82 01...

Photos from Gemeente Almelo’s postHet Sc…

Photos from Gemeente Almelo’s postHet Schelfhorstpark is het eerste park van de 4 genomineerde parken die op een feestelijke manier de Green Flag hijst. Ieder jaar beoordeelt een regionale jury of een park de vlag verdient. Het Schelfhorst park wint de vlag voor de 10e keer. Allemaal dankzij veel betrokken inwoners, vrijwilligers en andere organisaties. Wethouder Jan Marten van Rees hees samen met een vrijwilliger de vlag. Samen met de aanwezigen picknickte hij en speelde een potje jeu de boules mee. Lees meer over de prijs:...

Jan Martin van Rees aan de slag. Namens…

Jan Martin van Rees aan de slag. Namens Lokaal Almelo Samen gaat Jan Martin van Rees aan de slag als wethouder in Almelo. Van Rees werd dinsdag tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd door burgemeester Arjen Gerritsen evenals zijn nieuwe collega’s Eugèn van Mierlo (CDA), Arjen Klaassen (VVD), en Alex Langius (CU) die als enige herbenoemd werd uit het vorige college. Van Rees wil zich zo spoedig mogelijk in Almelo vestigen. Hetzelfde geldt overigens Alex Langius die ruim twee jaar geleden naar Almelo kwam na een ‘bestuurscrisis’ en nu een volle termijn voor de boeg heeft. Binnen het coalitieakkoord ‘Ambitie, Daadkracht en Vertrouwen’ heeft Van Rees met de portefeuille ‘Binnenstad, Ruimte en Wonen’ een flink takenpakket. Zo zal hij leiding moeten geven aan de in gang gezette vernieuwing van de binnenstad en zal hij ook in overleg moeten gaan met de middenstand aangaande die vernieuwing, maar ook samen met collega Maathuis (mobiliteit) over de voorgenomen proef voor twee uur ‘gratis’ parkeren om meer koperspubliek naar de binnenstad te trekken. Voor die proef zal de middenstand een financiële bijdrage moeten leveren van 3 euroton en legt de gemeente 6 euroton bij door mindere opbrengst van parkeergelden. Binnen het ‘werkveld binnenstad’ behoort tevens de taak Cultuur als zijnde de basis voor aantrekkelijkheid en beleving van de stad door inwoners en bezoekers van buiten. Ruimte en Wonen Onder ‘Ruimte’ valt o.a. het beheer van de openbare ruimte zodat de stad er toonbaar uitziet. Zo besloot onlangs de gemeenteraad (nog in oude zetting) dat de afdeling Groen niet wordt uitgeplaatst naar Twente Milieu vanwege de te behouden gewenste directe aansturing. Met volkshuisvesting heeft Van Rees...

Lokaal Almelo Samen levert ervaren wetho…

Lokaal Almelo Samen levert ervaren wethouder met Jan Martin van Rees ALMELO – De fractie van Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft in de persoon van Jan Martin van Rees een nieuwe wethouder gevonden. Dat is gelukt na het bereiken van een coalitieprogramma en portefeuilleverdeling tussen CDA, VVD, LAS en ChristenUnie. Van Rees is een persoon met veel bestuurlijke en politieke ervaring. Hij maakte een sterke indruk op de selectiecommissie en de fractie van LAS, waarna unaniem de knoop werd doorgehakt om hem namens LAS voor te dragen aan de gemeenteraad. Van Rees was de afgelopen vier jaar wethouder in Losser voor een lokale partij en de bestuursperiode daarvoor verrichtte hij dezelfde functie in Haaksbergen. Van Rees was voordien werkzaam als ondernemer/consultant en als projectmanager. Hij adviseerde bovendien diverse gemeenten op het gebied van de BBZ (bijstandsbesluit zelfstandigen) . Politieke ervaringen deed hij in het verleden eveneens op als lid van Provinciale Staten van Overijssel en als raadslid namens de VVD in Enschede, waar hij tevens jarenlang bestuurslid was. Ook was hij voorzitter van de Rekenkamer Enschede. Van Rees woont in Boekelo, is geboren in 1962, is getrouwd en heeft drie kinderen. Van Rees is van plan zo spoedig mogelijk met zijn gezin naar Almelo te verhuizen om zich namens LAS actief en vol elan in te zetten voor de stad...

Presentatie Coalitieakkoord. Wij hebben…

Presentatie Coalitieakkoord. Wij hebben om 17.00 uur het Coalitieakkoord gepresenteerd. Lokaal Almelo Samen (LAS) is zeer tevreden over het eindresultaat. Het roer gaat om. Klik op onderstaande link voor de volledige versie. Wij zijn benieuwd wat u ervan vind....

LAS zoekt wethouder

Vacature voor wethouder Lokaal Almelo Samen (LAS) De fractie Lokaal Almelo Samen (LAS) zoekt een gedreven, ervaren bestuurder die voldoet aan de volgende profieleisen en voorwaarden: Affiniteit met de volgende portefeuilles: Binnenstad Kunst en cultuur Ruimtelijke ordening Wonen en volkshuisvesting Plattelandsontwikkeling Middenstand Stadsbeheer Beheer openbare ruimte   U dient te voldoen aan de volgende eisen:   Algemeen In Almelo woonachtig te zijn of zo spoedig mogelijk naar Almelo te verhuizen. Zo spoedig mogelijk beschikbaar te zijn. Het verkiezingsprogramma van LAS te onderschrijven. Enthousiasme uit te stralen, met een open houding naar mensen, bedrijven en organisaties. Zichtbaar, betrokken en benaderbaar te zijn en op een prettige wijze om te gaan met een ieder en vooral met de inwoners van Almelo. Goed samen te kunnen werken met inwoners, raadsleden, ambtenaren en bestuurders .   Competenties   Denken (cognitieve competenties)  Vermogen zaken in een breder kader te zetten; conceptueel en beleidsmatig te denken met daarbij de lange termijn voor ogen. Analytisch vermogen. Het vermogen een probleem te analyseren tot alle relevante informatie beschikbaar is en het probleem op te delen in hanteerbare proporties. Op basis van informatie en eigen analyse tot een weloverwogen standpunt of beslissing te kunnen komen, ook onder grote druk als de urgentie hoog is.   Kracht (realisatie competenties)  Kansen en mogelijkheden signaleren en zelfstandig actie ondernemen. Evenwichtig en effectief presteren en reageren onder wisselende en complexe omstandigheden. Verantwoordelijkheid nemen voor aangegane verplichtingen en de consequenties van de verplichtingen dragen. Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen. Tevens acceptatie voor ideeën en standpunten verkrijgen door communicatie en persoonlijk overwicht. Standpunten...

CDA, VVD, LAS en CU willen begin juni een coalitieakkoord | Gemeente Almelo

https://www.almelo.nl/cda-vvd-las-en-cu-willen-begin-juni-een-coalitieakkoord CDA, VVD, LAS en CU willen begin juni een coalitieakkoord | Gemeente Almelo De 4 politieke partijen willen een coalitieakkoord op hoofdlijnen waarin de grote maatschappelijke opgaven aan de orde komen en waarover concrete afspraken worden...