Lokaal Almelo Samen (LAS), samen kunnen wij meer!

En ook de brug in de Rohofstraat is aan …

En ook de brug in de Rohofstraat is aan vervanging toe en wordt volledig vernieuwd/vervangen door een zogenaamde ‘duikerbrug’. Dit is dezelfde brug als in de Nachtegaalstraat. Vanaf donderdag 23 mei tot en met vrijdag 19 juli is de brug over de Almelose AA in de Rohofstraat gesloten. 🚧 Vanaf maandag 6 mei tot en met vrijdag 5 juli is de brug over de Almelose AA in de Rohofstraat gesloten. De brug is aan vervanging toe. Er komt een duikersbrug (zie afbeelding) voor terug, met dezelfde soort uitstraling als de brug in de Nachtegaalstraat. Er wordt een omleidingsroute ingesteld. Gedurende het grootste deel van het werk wordt de Gijsbert Karel van Hogendorpstraat, nabij de brug, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit wordt tijdens de werkzaamheden een doodlopende...

Hoe zit dat nu met ‘razzia’ tegen Polen?…

Hoe zit dat nu met ‘razzia’ tegen Polen? Juridisch adviseur Marcel Middelkamp beticht in Tc Tubantia de gemeente Almelo van een ‘razzia’ tegen Polen. Dat is nog wel wat zo’n uitlating die kennelijk bewust wordt geuit om de gemeente in een kwaad daglicht te stellen ten faveure van zijn cliënten die aan de Ootmarsumsestraat twee van origine onder een kap-woningen exploiteren aan een groep Poolse ‘gastarbeiders’. Deze vorm van maximalisering van huurinkomsten is in Nederland schering en inslag en dus ook in Almelo. Het noopte de gemeente Almelo vorig jaar zomer om een verordening aan te nemen waarbij deze vorm van woningopdeling en ‘huurwoekering’ een halt toe te roepen. Temeer daar het aantal huurders de norm van verhuurde woningen vaak overtreft en het met de brandveiligheid ook meestal slecht gesteld is. Voor de gemeente Almelo waren klachten van buurtgenoten reden om de woningen op de hoek Sluiskade NZ/Ootmarsumsestraat 63 en 65 te gaan controleren. De klachten betroffen geluidoverlast door muziek en dronkenmansgebral via de balkons tot diep in de nacht met de weekenden als hoogtepunt. In de klachtenbrief, die door 25 omwonenden werd ondertekend, is verder sprake van tot wel 18 bewoners de de panden zouden bevolken en ook de nodige parkeeroverlast veroorzaken. Voldoende redenen voor de gemeente om controles uit te voeren en daarbij werden diverse overtredingen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vastgesteld zoals o.a. het niet vormen van één gezin zoals dat volgens de gemeentelijke verordening vereist is. Een pension dan wel ‘bed & breakfast’ is dus vergunningplichtig. Juridisch adviseur Marcel Middelkamp van pandeigenaren Huisman en Wind, noemde de uitgevoerde controles bij...

Ook de Bornsestraat krijgt een opknapbeu…

Ook de Bornsestraat krijgt een opknapbeurt en er worden verbeteringen aangebracht qua verkeersveiligheid. 🚧 Woensdag 22 mei tot vrijdag 26 juli is de Bornsestraat afgesloten vanaf de Oude Veemarkt tot het Van Dronkelaarplein. Het riool wordt vervangen en stoepen en fietspaden worden vernieuwd. Daarnaast komt er, op verzoek van omwonenden en om de verkeersveiligheid te verhogen, een voetgangersoversteekplaats voor de Plusmarkt. Er wordt gewerkt in vier fases, waarbij de weg telkens voor een deel afgesloten is. 🚶‍♀️🚴‍♂️🚗 Voetgangers en fietsers kunnen via de stoep. Zowel doorgaand als bestemmingsverkeer kunnen de omleidingsroutes volgen. De vertraging is ongeveer 10 minuten. 🚎De bus rijdt ook niet door het afgesloten deel maar rijdt in plaats daarvan via de Violierstraat. Daarom komen tijdelijke...

Wij krijgen de laatste tijd veel vragen …

Wij krijgen de laatste tijd veel vragen waar LAS zoal mee bezig is binnen de Coalitie. Enkele punten zijn: – Pilot 2 uur vrij parkeren in het centrum. – Geen extra verhoging OZB. – Goed functionerende wijkaccommodaties blijven behouden in Almelo. – Voorkomen van schulden, investeren in voorliggende voorzieningen. -Overerving van armoede tegengaan. -Wegwerken achterstallig onderhoud wegen, bruggen en viaducten. – Kwaliteitsverbetering openbare ruimte. -Extra geld naar bestrijding eikenprocessierups. – Opzetten schuldenlab, overname of kwijtschelden kleine schulden. – Opzetten stichting Leergeld afd. Almelo. – Klijnsmamiddelen: inzet alle kinderen krijgen gelijke kansen. -Gevelverbeteringsfonds Grotestraat/Oranjestraat. – Cameratoezicht op plaatsen waar openbare orde in het geding is. – Fonds voor initiatieven die iets organiseren voor minima. – Collectieve zorgverzekering wordt voortgezet en structureel gedekt. – Aanpak leegstand binnenstad – Zwemdiploma voor ieder kind bereikbaar. – Zwembad blijft behouden. – Sport, kunst en cultuur betaalbaar en bereikbaar voor alle inwoners. Maar er is natuurlijk nog veel meer waar wij mee bezig zijn. Klik op de link voor het volledige coalitieakkoord....

Nieuwstraat Almelo

De Nieuwstraat is officieel weer geopend! 💯👌Opening Nieuwstraat door de...

Meldpunt RTV Oost: ‘Zorgen om zorgbureaus’

Onregelmatigheden of fraude bij zorgbureaus mag u natuurlijk ook altijd melden bij LAS. https://www.rtvoost.nl/nieuws/311900/Meldpunt-RTV-Oost-Zorgen-om-zorgbureaus Meldpunt RTV Oost: ‘Zorgen om zorgbureaus’ De zorgbureaus liggen meer dan ooit onder vuur. Directeuren van zorginstellingen die exorbitante winsten in eigen zakken laten glijden, schimmige vastgoedconstructies, gemeenten en zorgverzekeraars die contracten beëindigen omdat zorggeld niet voor zorg maar voor hele andere zaken wordt besteed....

Vandaag houden we een Preventieve actie …

Vandaag houden we een Preventieve actie eikenprocessierups in Gemeente Almelo. We zijn vandaag bezig aan de Rechteren van Limpursingel, en daarna richting Kollenveld. Voor meer informatie over de eikenprocessierups verwijzen we U graag naar onze website:...

LAS laakt zakkenvullers in de Zorg. Me…

LAS laakt zakkenvullers in de Zorg. Met een drietal zorgbureaus heeft de gemeente Almelo al de contracten opgezegd. Almelo trekt hierin samen op met de gemeente Hof van Twente. Reden malversaties, gebrekkige administratie en zelfverrijking door zorgondernemers in de thuiszorg en begeleid wonen via PGB-budgetten. Het Rijk hevelde meerdere zorgtaken over naar gemeenten maar dan wel met een kleiner budget dan het Rijk er voor beschikbaar stelde omdat de zorgkosten de pan uit blijven rijzen. Miljoenen euro’s moeten gemeenten inmiddels bijpassen waardoor gemeenten extra moeten bezuinigen op bijvoorbeeld cultuur, sport en onderhoud van openbaar groen en het openbaar ruimtelijk gebied. Scherpere regels qua aanbesteding en verantwoording voor zorgbureaus zijn in de maak bij Hof van Twente en Almelo. De andere gemeenten in Twente (en daarbuiten) zullen ongetwijfeld volgen. Één zorgbureau uit Almelo maakte het wel heel bond, zo de publieke berichtgeving in kranten en op radio en tv. Een miljoen euro eist de gemeente terug van dit bureautje met slechts enkele tientallen cliënten in haar zorgportefeuille. Het geld verbrast in casino’s in Nederland, Duitsland en zelfs in Las Vegas. De eigenaresse ‘verwende’ ook cliënten door ze mee te nemen naar het casino en betaalde zelfs een borstvergroting voor een cliënte, zo het onderzoek van de sociale recherche in Twente RIEC dat samenwerkt met Justitie en belastingdienst. Onderzoeksjournalisten van ‘Follow the Money’ zette vorig jaar al een ander Almelo’s zorgbureautje te kijk. Ook hier buitensporige beloning en winst door de ondernemer. De goklustige onderneemster bleek bij dit andere bureautje ook nog eens een toezichthoudende bestuursrol te hebben. En ja, wat komt er dan van de toezichthoudende rol terecht als beide...

Intercity to Berlin Hbf (GER) departs from Almelo Trainstatiom (NED)

Motie treinverbinding Amsterdam-Berlijn gewijzigd op aandringen LAS. Ontsproten in de Twenteraad (Regio Twente) een motie om er op aan te dringen dat de treinverbinding van Amsterdam naar Berlijn een stop in Hengelo zou behouden. Almelo als stop leek wat al te gemakkelijk te worden gofferd in het streven om de reistijd tussen de Duitse hoofdstad en Amsterdam te willen bekorten. Die ‘grachtengordelwens’ is al langer een punt van aandacht en ook de NS ziet een snellere verbinding tussen beide metropolen wel zitten. Door tussenstops aan Nederlandse zijde van de grens te schrappen zou er per stop een tijdwinst van 4 minuten kunnen worden gerealiseerd. Dat geldt aan de Duitse zijde van het traject eveneens. Echter Deutsche Bahn, die de lijn mede namens NS exploiteert, is niet van zins de eerste 15 jaar te schrappen in het aantal stops. Dit vanwege de importantie voor het ‘Regionalverkehr’ in met name Nedersaksen. Blijft dus te strepen in het Nederlandse deel met stops in Hilversum, Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Almelo en Hengelo. Drie à vier stations overslaan zou dan een tijdwinst van 12 tot 16 minuten opleveren, maar dat acht Lokaal Almelo Samen (LAS) niet wenselijk gezien de geringe tijdwinst in vergelijk met de huidige functie als Intercity-verbinding, net zoals de Deutsche Bahn dat vindt voor het traject in ons buurland. Voor reizigers en forenzen uit voornoemde steden en omliggende regio’s is de verbinding van levensbelang mede omdat velen juist bewust kiezen voor deze Duitse trein. Vooral ook vanwege het hogere comfort in vergelijk met het aftandse materieel dat NS inzet op het traject naar Twente. De door de Twenteraad geïnitieerde en door D66...