Almelo Speld voor Stichting Kamermuziek…

Almelo Speld voor Stichting Kamermuziek…

Almelo Speld voor Stichting Kamermuziek Concertnummer 250 in 30 jaar Stichting Kamermuziek Almelo (SKA) en een bestuurswisseling na al die jaren van inzet. Zie daar de reden dat wethouder van cultuur Jan Martin van Rees (LAS) zondagmiddag naar de Kapelzaal van Hof88 trok om de scheidende stichtingsbestuurders Jeroen Ongering (vz), Huub Rakhorst (secr.), Jaap de Wolff (penn.), Jan Joris Nieuwenhuis (programmeur) en Rob Holleman (P.R.) de Almelo Speld op de revers te spelden. Voor elk was ook nog een persoonlijk woord van dank voor al die jaren van inzet met als blijk van waardering de Almelo Speld voor hen die Almelo op de culturele kaart hebben...
Almelo pakt veiligheid Hospitaalweg aan….

Almelo pakt veiligheid Hospitaalweg aan….

Almelo pakt veiligheid Hospitaalweg aan. Het was een van de LAS-campagnepunten in aanloop naar de gemeenteraadverkiezing vorig jaar, de slechte verlichting en gaten in de Hospitaalweg, de veel befietste route naar de Verlengde Sportlaan (in vroegere tijden de Steve Mokonelaan) waar Avc Heracles haar domicilie heeft. Het bestuur klaagde al jaren vanwege de gevaarlijke situatie voor met name de jongere voetballertjes. Nu het provinciebestuur 86.563 euro aan subsidie heeft toegezegd, komt er schot in de verbetering. Ook de gemeente legt de nodige pecunia bij en wil nog dit jaar in fasen aan de verbeterklus beginnen. Een ander knelpunt is de fietsroute aan de Sluiskade ZZ. Hier draagt de provincie 60.219 euro bij om de veiligheid voor fietsers te vergroten. Al met al heeft de provincie de gemeente Almelo een bedrag van bijna 9 euroton toegezegd om knelpunten in het verkeer aan te pakken. Zo wordt de Bornsestraat van Oude Veemarkt tot het Van Dronkelaarsplein gereconstrueerd en gaat de schop de grond in voor de fietssnelweg (F35) voor het deeltraject Aalderinkssingel – Schuilenburgsingel. Met de provinciale toezeggingen kan Almelo naast verbeterde fietsverbindingen ook voor een betere verkeersdoorstroming zorgen en tegelijkertijd verkeerssituaties veiliger...
Opnieuw op de barricaden voor behoudt Re…

Opnieuw op de barricaden voor behoudt Re…

Opnieuw op de barricaden voor behoudt Rechtbank Onder de opeenvolgende kabinetten Rutte is volledig misgekleund in het ‘vernieuwen’ van de Rechtspraak in Nederland. Voor ‘vernieuwing’ kan namelijk beter ‘een ordinaire poging tot bezuinigen’ worden geschreven. Burgers werd het kostbaarder gemaakt hun recht te bevechten, het aantal arrondissementen werd verkleint naar elf en gerechtshoven naar vier. Op diverse locaties sloten kantongerechten evenals het aantal penitentiaire inrichtingen. Tegelijkertijd werd ingezet op volledige digitaliteit om sneller te kunnen werken. Dit laatste is nu een groot blok aan het been waardoor de Rechtspraak jaarlijks pakweg 50 miljoen euro tekort komt. De digitale vernieuwing is zelfs stopgezet omdat de kosten de pan uitrezen. Daarmee zijn we er in feite niet, want veel ‘pijn’ komt ook terecht bij de advocatuur. De burger heeft moeilijker toegang tot juridische hulp vanwege toegenomen kosten als extra drempel om rechtsgang te ontmoedigen. Verder blijkt dat reistijden van rechters, advocatuur en burgers naar rechtbank en/of gerechtshof enorm zijn toegenomen. Vaak moeten zittingen opnieuw worden geagendeerd door reisvertraging maar ook omdat dossiers niet toegankelijk zijn. De Boston Consultancy Groep (BCG) heeft nu een rapport opgemaakt met de conclusie dat de afdeling Rechtspraak van het ministerie van justitie niet op eigen kracht dit tekort van 50 miljoen kan ‘wegpoetsen’. De rechterlijke macht is echter het ‘gedoe van jaren’ zat en eist meer geld van minister Sander Dekker. Deze stuurde het rapport van onderzoeker BCG inmiddels naar de Tweede Kamer. Echter, in het rapport ook de suggestie om rechtbanklocaties van met name fusierechtbanken te sluiten. Almelo en Zwolle is zo’n fusierechtbank waar de laatste jaren al veel zaken werden overgeheveld naar de locatie...