Ontstaan

LAS vormt één blok in de gemeenteraad

LAS is de fractie in de gemeenteraad van Almelo, die is ontstaan gelijk na de verkiezingen uit drie partijen. BBA, ALA en Almelooooo kozen voor een samenwerking binnen één fractie en hebben samen zes zetels in de raad. De oorspronkelijke drie lokale partijen kennen veel overeenkomsten in hun partijprogramma’s en dat was het uitgangspunt voor de zes raadsleden te kiezen voor het bundelen van krachten met een goede taakverdeling. In de praktijk zitten de zes fractieleden sindsdien  steeds op één lijn. Reden om na te denken over een fusie, want het politiek stelsel in Almelo is met al die fracties al moeilijk genoeg.
Bestuurlijk werd een fusie voorbereid met als doel de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart in 2018 als één krachtige lokale politieke partij aan te gaan. In juni jl. stemden de leden in met die fusie waardoor Lokaal Almelo Samen nu een feit is.

Gebundelde kracht
De gebundelde oppositiekracht van Lokaal Almelo Samen is inmiddels overduidelijk aanwezig in het politieke landschap. In de gemeenteraad worden alle voorstellen met open vizier bekeken en gewaardeerd naar inhoud. Het belang van de Almelose burger staat daarbij voorop. In de afgelopen decennia was invloed voorbehouden aan het machtsblok van de coalitie. De gevolgen zullen ons jaren achtervolgen.
Nu vormt Lokaal Almelo Samen een blok dat invloed heeft. Het college van B&W kan niet steunen op een meerderheid en moet ‘vechten’ om steun te verwerven. Lokaal Almelo Samen steunt of wijst voorstellen af om deze te verbeteren of naar de prullenbak te verwijzen. Het welzijnsbelang van de Almelose burger is daarbij de leidraad. Samen uit het dal klimmen moet. U als kiezer kunt ons op 21 maart 2018 daarbij helpen!