Lokaal Almelo Samen (LAS), samen kunnen wij meer!

Politiek café LAS over beter parkeerbele…

Politiek café LAS over beter parkeerbeleid in Almelo ALMELO – Parkeerbeleid. Hoe kan het beter? Onder dat motto houdt Lokaal Almelo Samen (LAS) woensdag 7 februari vanaf 20.00 uur een politiek café in wijkcentrum ’t Dok. Dhr. Klomp komt als gastspreker en geeft zijn visie hoe in Almelo gratis parkeren voor bezoekers kan worden ingevoerd. Klomp is als projectontwikkelaar in heel Nederland betrokken geweest bij binnenstedelijke ontwikkelingen en heeft op basis daarvan tal van goede ervaringen opgedaan. Iedereen die zich betrokken voelt bij het Almelose parkeerbeleid is van harte welkom om gratis aan te schuiven voor een debat dat plaatsvindt na de inleiding van Dhr. Klomp. De zaal is open vanaf half acht. Dan staat de verse koffie klaar. Lokaal Almelo Samen is van mening dat er nog veel schort aan het parkeerbeleid in Almelo en wil vooral mede op basis van de mening van de inwoners en bezoekers van het centrum het standpunt formuleren dat wordt ingenomen tijdens discussies over dit onderwerp in de...

Wat is er aan de hand in Almelo met de b…

Wat is er aan de hand in Almelo met de beschoeiing langs de watergangen? Aan het college van B&W van Almelo. Onderwerp: Beschoeiing watergangen Almelo Almelo, 10-01-2018 Geacht College, In de Tubantia van 23-12-2017, lezen wij dat inwoners van Almelo zonder hun eigen medeweten eigenaar worden gemaakt van beschoeiingen langs waterkanten in Almelo en dat hiermee de onderhoudsplicht door de Gemeente Almelo is verschoven naar de inwoners. Volgens het Kadaster is er een ‘aanwijs’ geweest waarbij dit is besproken en de betrokkenen akkoord zijn gegaan. Gek genoeg was de ene inwoner die betreffende dag aantoonbaar 530 kilometer van huis en een andere inwoner geeft aan dat er nooit over de beschoeiing is gesproken. Inmiddels hebben zich al meerdere ‘gedupeerden’ zich gemeld met hetzelfde verhaal en kunnen wij nu wel de conclusie trekken dat hier iets vreselijk fout is gegaan. De bewoners hebben het over, ‘bizar’, ‘klopt niet’, ‘is niet waar’, ‘nooit over gesproken’ en ‘nooit bij geweest’. Een advocaat in Tubantia spreekt zelfs over ‘valsheid in geschrifte’, ‘twijfels integriteit ambtenaren’, ‘kwade bedoelingen’, ‘wilde westen’ en ‘strafbaar’. Daarnaast heeft een bewoner aangifte gedaan bij de politie tegen de valselijk opgemaakte akte van ‘aanwijs’. LAS heeft hierover de volgende vragen: 1. Wat is hier in vredesnaam gebeurt? 2. Heeft de gemeente aan het Kadaster opdracht gegeven om de beschoeiing toe te wijzen aan de bewoners om zo onderhoudskosten te vermijden? 3. Wie was/is de eigenaar/vorige eigenaar van de beschoeiing langs de waterkant? 4. Indien de gemeente het eigendom heeft overgedragen aan het Waterschap en het Waterschap is de eigenaar van het water en daarmee ook van de beschoeiing, wat is er...

Een mooi artikel in de Tubantia van 11 j…

Een mooi artikel in de Tubantia van 11 januari 2018! Onze fractiegenoot en nestor van de gemeenteraad van Almelo, Gijs Stork, gaat na 35 jaar nog met plezier door als het aan hem ligt. Met zijn politieke kennis en ervaring is hij van grote toegevoegde...

Onwaarheden over ’t Maatveld Zowel de w…

Onwaarheden over ’t Maatveld Zowel de wethouder (afgelopen dinsdag in de raad) als TC Tubantia (vandaag) zeggen en schrijven in het openbaar dat de exploitant van restaurant ’t Maatveld, Wispels, geen belangstelling meer heeft de sportvelden aan te kopen. Beiden hebben echter de info gezien waarin zijn broer en zaakwaarnemer namens hem aan de gemeente dinsdagochtend mondeling en ’s middags schriftelijk heeft gemeld dat de heer B.C. Wispels de grond wil kopen tegen marktconforme prijs. Namens Lokaal Almelo Samen heb ik zowel in de raad gezegd dat we met enige verbazing hebben gehoord wat de wethouder dinsdag 19 december in de raad zei en tegen de redactie vandaag over wat ze heeft gepubliceerd. Het is onbegrijpelijk dat zowel de wethouder verkeerde info geeft aan de raad en vervolgens de pers, die wel de juiste kennis draagt, vandaag alsnog verkeerde feiten publiceert. De aanleiding is verhuizing van honk- en softbalclub Uitsmijters dat rond de vier tot 4,5 ton kost. Die verhuizing moet worden gefinancierd en daar is momenteel onvoldoende geld voor beschikbaar. Verkoop van braakliggende sportvelden op ’t Maatveld kan soulaas bieden. Namens de fractie, Jan Hammink...

Lokaal Almelo Samen gaat met elan verkie…

Lokaal Almelo Samen gaat met elan verkiezingsstrijd aan voor de samenleving ALMELO – Als grootste oppositiefractie in de Almelose gemeenteraad hebben de leden van Lokaal Almelo Samen maandagavond het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart a.s. vastgesteld. De grote lijn daarbij is dat niet prestigieuze plannen leidend moeten zijn in de stad maar het algemene wel en wee van de Almelose bevolking. In de komende maanden wordt dit verkiezingsprogramma middels speerpunten gelanceerd via media en tijdens politieke debatavonden. Een van de speerpunten blijft het gemeentelijk afvalbeleid dat niet tot last van de burger mag worden, maar juist de inwoners van onze stad ten dienste moet staan. Dat laatste moet volgens Lokaal Almelo Samen in alle besluitvorming doorklinken. Tijdens de geanimeerde ledenvergadering in De Trefhoek bepaalden de leden tevens de definitieve kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart. Van de huidige raadsleden hebben Sandra Spanjer en Johan van Loon te kennen gegeven niet opnieuw te kandideren voor een nieuwe raadsperiode. Sandra Spanjer kan het raadswerk niet langer combineren met haar werk en Johan van Loon stopt om persoonlijke redenen. Beiden maken uiteraard wel de huidige zittingsperiode met volle inzet af. De definitieve lijst ziet er als volgt uit: 1. Gijs Stork (lijstaanvoerder) 2. Louis Kampman 3. Jan Hammink 4. Marcel Hubers 5. Marieke van Doorn 6. Tjamme Kamst 7. John Eshuis 8. Huib Lambrichs 9. Harry Löwik 10. Eddie Schoneveld 11. Cora Kruize 12. Ralf van Dijk 13. Jan van de Groep 14. Wanda van der Bijl 15. Dick Veenvliet 16. Anastas Aykaz 17. Kimberley Kampman Door de fusie van BBA, ALA en Almelooooo tot Lokaal Almelo Samen, gaat...

Verruiming openingstijden winkels op 24 …

Verruiming openingstijden winkels op 24 en 31 december. Op verzoek van o.a. Lokaal Almelo Samen (LAS) zullen de openingstijden op 24 en 31 december worden verruimd van 12.00 tot 18.00 uur naar 09.00 tot 18.00...

Op 3 januari vindt de lustrumeditie van …

Op 3 januari vindt de lustrumeditie van het Nieuwjaarsconcert plaats, verzorgd door Orkest van het Oosten. Het concert wordt aangeboden door Theaterhotel Almelo en URENCO Nederland. Inwoners van Almelo kunnen dit concert kosteloos bezoeken, max. 2 kaarten per persoon ► http://wqd.nl/3pqn Op 3 januari vindt de lustrumeditie van het Nieuwjaarsconcert plaats, verzorgd door Orkest van het Oosten. Het concert wordt aangeboden door Theaterhotel Almelo en URENCO Nederland. Inwoners van Almelo kunnen dit concert kosteloos bezoeken, max. 2 kaarten per persoon ► http://wqd.nl/3pqn PS Wees er snel bij, want vorig jaar was het concert binnen drie dagen...

Prima initiatieven Muziek en sport. Dat …

Prima initiatieven Muziek en sport. Dat waren de thema’s van vier groepen uit Almelo die in het opnieuw zeer geslaagde Stadscafé deze week centraal stonden om het centrum van Almelo nog meer te laten bruisen. Muzikanten in winkelpanden, sport in het centrum, een drijvend podium in het water en een expo rond Ilse de Lange in het Huis van Katoen & Nu. Prachtige initiatieven die de provincie en de gemeente terecht ondersteunen met vier cheques van 2500 euro om aan de slag te gaan. Erwin Lette, Erik Busscher, Henk Lammers en Jeffrey Hinnen mochten de cheques aannemen. We waren als leden van Lokaal Almelo Samen ruimschoots vertegenwoordigd omdat wij dit soort initiatieven zeer toejuichen: het is erg goed voor onze...

’t Maatveld Almelo, 23 november 2017. …

’t Maatveld Almelo, 23 november 2017. Geacht college, Op 29 juni heeft de raad uw college verzocht in contact te treden met de exploitant van ’t Maatveld om te onderhandelen over de overdracht van het sportcomplex ’t Maatveld. Het doel is dat er gelden vrijkomen om de verhuizing van De Uitsmijters te financieren. Wij hebben begrepen dat u inmiddels gesprekken heeft gevoerd, maar dat er nog geen resultaten zijn geboekt. Wij hebben de volgende vragen: 1. Welke vraagprijs voor het sportcomplex heeft u op tafel gelegd? 2. Onder welke voorwaarden mag de nieuwe eigenaar het complex exploiteren? 3. Wat zijn de kosten van de verplaatsing van Uitsmijters? 4. Wat is het tekort aan beschikbare middelen om de verplaatsing te realiseren? Wij hopen op een spoedige beantwoording van onze vragen mede in het kader van een motie die in een volgende vergadering van de raad over de verplaatsing van Uitsmijters aan de orde komt. Namens de fractie van Lokaal Almelo Samen Jan Hammink,...