Lokaal Almelo Samen (LAS), samen kunnen wij meer!

VANDAAG IN DE RUBRIEK “HOE ZAT HET OOK A…

VANDAAG IN DE RUBRIEK “HOE ZAT HET OOK ALWEER’. DE AFSCHAFFING VAN DE HONDENBELASTING. Hondenbelasting wordt afgeschaft dankzij een amendement van Lokaal Almelo Samen. De hondenbelasting in Almelo wordt afgeschaft dankzij het amendement van Lokaal Almelo Samen (LAS)! Het was een zwaar debat die Louis Kampman met de wethouder moest voeren over dit onderwerp, maar uiteindelijk bereikte hij hiermee dat een meerderheid van de raad akkoord ging met het ingediende amendement. De Hondenbelasting wordt per 2019 in 2 jaar afgebouwd naar 0....

VANDAAG IN DE RUBRIEK “HOE ZAT HET OOK A…

VANDAAG IN DE RUBRIEK “HOE ZAT HET OOK ALWEER’. Sleuren met afval wordt niet beloond! Toch een leuk idee van het huidige College van CDA/SP/CU. Je laat alle inwoners slepen met al hun afval en het financiĆ«le voordeel dat hiermee wordt behaald steek je gewoon in eigen zak. Dit wordt bewerkstelligd door de koppeling tussen de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de OZB. Een koppeling die is gemaakt door het vorige College van CDA/VVD/PVDA. De wet van de communicerende vaten zoals de wethouder het benoemde. Deze zorgt ervoor dat de inkomsten voor de gemeente Almelo altijd op peil blijven. Dit gebeurd dus gewoon over de rug van de inwoners. De kosten van het afvalbeleid was door al het gesleur van de inwoners met het afval met 370.000 gedaald. Een financieel voordeel wat aan de inwoners toekomt aangezien het afvalbeleid kostendekkend moet worden uitgevoerd. Dus de afvalstoffenheffing is verlaagd met dit bedrag. Het College heeft vervolgens de OZB verhoogd met hetzelfde bedrag om de inkomstenderving op de afvalstoffenheffing te compenseren. Dit is in onze ogen niets anders dan een greep in de portemonnee van de inwoners. In onze ogen een zeer oneerlijke maatregel die zo spoedig mogelijk moet worden afgeschaft. Wij hebben hiervoor een amendement ingebracht, maar die heeft het helaas NIET gehaald. http://lokaalalmelosamen.nl/wp-content/uploads/2017/10/LAS-amendement-opheffing-koppeling-OZB.pdf #afvalstoffenheffing #Almelo #grijzecontainer #rioolheffing #ozb Sleuren met afval wordt niet beloond! Toch een leuk idee van het huidige College van CDA/SP/CU. Je laat alle inwoners slepen met al hun afval en het financiĆ«le voordeel dat hiermee wordt behaald steek je gewoon in eigen zak. Dit wordt bewerkstelligd door de koppeling tussen de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de OZB. Een...

Opnieuw inperking buslijn in Almelo. Gr…

Opnieuw inperking buslijn in Almelo. Groot was onze verbazing toen wij uit de media moesten vernemen dat er opnieuw een buslijn in Almelo wordt ingeperkt qua rijtijden. En opnieuw geven passagiers aan dat de bewering van Syntus/Keolis niet kan kloppen en dat er veel meer passagiers van de buslijn 66 gebruikt maakt dan er wordt beweerd door de busmaatschappij. Voor ons reden om opnieuw vragen te stellen aan het College van CDA/SP/CU. Hoe is het toch mogelijk dat wij opnieuw dezelfde discussie gaan krijgen als bij buslijn 25? Opnieuw neemt dit College een beslissing over een buslijn zonder de gemeenteraad hierin te kennen. Opnieuw een collegebesluit dat negatief uitvalt voor onze inwoners. Wij vinden dit gewoon stuitend. Hieronder onze vragen. Wij zijn benieuwd naar de antwoorden. Aan het college van B&W van Almelo. Onderwerp: Buslijn 66 Almelo, 06-03-2018 Geacht college, Uit de media hebben wij vernomen dat Syntus/Keolis de frequentie van buslijn 66 drastisch gaat inperken. Dit is de enige busverbinding richting het Nijrees en dus richting het AOC. Opnieuw wordt er ingeperkt op een belangrijke busverbinding en komt er ongunstige tijdenregeling voor in de plaats. LAS heeft hierover de volgende vragen: 1. Is de gemeente Almelo gevraagd om een advies af te geven? Zo ja, hoe luidt dan het afgegeven advies? 2. Wat zijn de afwegingen die zijn genomen m.b.t. tot het afgegeven advies? 3. Indien de gemeente Almelo is gevraagd om een advies af te geven, waarom is dan opnieuw de gemeenteraad niet betrokken bij de opstelling van dit advies? ( dit n.a.v. de vorige discussie omtrent buslijn 25) 4. Bent u ervan op de hoogte dat...

Wat vind u? Lokaal Almelo Samen is voor…

Wat vind u? Lokaal Almelo Samen is voor behoud van de wijkaccommodaties in de wijken. De wijkaccommodaties bevorderen de sociale cohesie in de wijk, er is minder overlast van hangjongeren, er is minder criminaliteit, jong en oud ontmoet en versterkt elkaar, ouderen blijven langer vitaal en kunnen hierdoor langer op zichzelf wonen, etc… Er worden veel activiteiten in de wijkaccommodaties georganiseerd om dit te realiseren. Denk hierbij aan samen koken, kaartclub, bloemschikken, kinderclub, kinderdisco, koffieuurtje, dansavond, bingoavond, biljarten, darten, huiskamer, sinterklaasfeest, kerstfeest, Sint Maarten, computercursus, handwerkcafe, pottenbakken en boetseren, peuterspeelzaal, yoga, zumba, en nog veel meer! De economische meerwaarde van een wijkaccommodatie wordt ons inziens zwaar onderschat door de gemeente Almelo. Ons standpunt: Alle wijkaccommodaties moeten behouden blijven in...

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Jullie gaan toch ook allemaal stemmen 21 maart? Lokaal Almelo Samen (LAS) LIJST 1 ! www.lokaalalmelosamen.nl https://www.facebook.com/lokaalalmelosamen/ 34 people...

De stemwijzer voor Almelo is online! De…

De stemwijzer voor Almelo is online! De stemwijzer van de gemeente Almelo staat online. Voor 2018 heeft Almelo gekozen voor het Kieskompas. Wij wensen iedereen heel veel succes met het invullen van de kieswijzer. Klik op onderstaande link voor de kieswijzer....

De stemwijzer is online

De stemwijzer van de gemeente Almelo staat online. Voor 2018 heeft Almelo gekozen voor het Kieskompas. Wij wensen iedereen heel veel succes met het invullen van de kieswijzer.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Lokaal Almelo Samen (LAS) is de grootste lokale politieke partij in Almelo. Wij maken ons sterk voor behoud van alle sociale voorzieningen in de stad en zijn tegen elke vorm van lastenverzwaringen voor onze inwoners. Stem op 21 maart 2018 LAS! 35 people...