Lokaal Almelo Samen (LAS), samen kunnen wij meer!

Proef gratis parkeren start in 2019.In…

Proef gratis parkeren start in 2019. In Almelo komt per 1 januari 2019 een kentering in de alsmaar toenemende parkeerkosten die grotere gemeenten haar centrumbezoekers in rekening brengen. Vanaf die datum wordt gestart met de proef om de parkeertarieven voor de eerste twee uur naar nul euro te verlagen. (Te) Langparkeerders lopen dus nog wel de kans op een ‘prent’ net zoals foutparkeerders. De verwachting is wel dat strenger gecontroleerd gaat worden. Dat neemt niet weg dat de proef met twee uur gratis parkeren meer koperspubliek naar de binnenstad moet lokken. De gemeente Almelo rekent op een lagere opbrengst van 9 euroton waarvan 3 euroton door de gezamenlijke detailhandel in het stadscentrum moet worden gecompenseerd. Daar staat tegenover dat de gemeente in 2019 anderhalf miljoen euro investeert in vernieuwing van het centrum om meer ‘reuring’ tot stand te brengen. Lokaal Almelo Samen en VVD waren de ‘kartrekkers’ bij de coalitieonderhandelingen voor deze proef om de wegzuigende werking naar wijkwinkelcentra en buurgemeenten een halt toe te roepen. Het is nu aan het College om hier uitvoering aan te...

Hondenbelasting in 2019 gehalveerd! Al …

Hondenbelasting in 2019 gehalveerd! Al jaren is er door Lokaal Almelo Samen (LAS) geageerd tegen de hondenbelasting. Waarom eigenaren van honden wel belasting moesten betalen en eigenaren van katten, duiven en kanariepietjes niet, was eigenlijk niet meer uit te leggen. Vooral ook omdat de opbrengsten van de hondenbelasting werd uitgegeven aan andere doelen dan aanleg en onderhoud van hondenuitlaatgebieden. Eigenaren van honden betaalden dus meer terwijl ‘duivenmelkers’, kattenhouders en ‘pietjeshouders’ toch ook voor extra afvalstromen zorgen bij het restafval of hogere kosten van schoonhouden van het openbaar terrein. Eigenaren van honden werden altijd extra belast vanuit historisch perspectief uit de tijd dat een hond nog als werkdier werd gezien. Dat gaat anno nu niet meer op. In deze is de volledige afschaffing per 2020 dan ook eerlijker. In een keer afschaffen van de hondenbelasting was niet mogelijk vanwege de financiële schuldenlast die eerdere te ambitieuze colleges van B&W in andere coalitievorming hebben...

Onthulling 85 jaar ‘drielandenpunt Weite…

Onthulling 85 jaar ‘drielandenpunt Weiteman’ ALMELO /TUBBERGEN/VRIEZENVEEN – De gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand kennen een gemeentelijk ‘drielandenpunt’ dat 85 jaar geleden ontstaan is uit de ontginning van het het 600 ha grote moerassige veenlandschap gelegen tussen de drie gemeenten. Het project ‘Weitemanslanden’ was een werkverschaffingstraject dat in 1926 ontstond door het oprichten van de Ontginnning Maatschappij Overijssel dat eerst het Staphorsterveld ontginde en vervolgens de Weitemanslanden met als doel het stichten van een dorp à la het nabije Aadorp en nieuwe grond voor agrarische doelen binnen en rond het domein van Huize Almelo en vele particulieren. De grafelijke familie Van Rechteren Limpurg was dus een van de grotere belanghebbenden om er een vijftal pachtboerderijen te stichten op circa 100 ha grond. Het Rijk, provincie Overijssel en de drie gemeenten waren eveneens betrokken bij de financiering van de ontginning van het veenlandschap. Bij particuliere ‘gronden’ dienden de turfstekers commissie af te dragen en dat leidde soms wel eens tot animositeit. Zo stuurde ene Herman Dijkhuis, naar wiens bijnaam het gebied is vernoemd, zijn stier eens af op een weigerachtige turfsteker, zo luidt het verhaal uit overleving. Dit nu werd ter ere van 85 jaar ontginning in beeld gebracht op een herdenkingsbord dat burgemeester mevrouw Haverkamp (Tubbergen), wethouder Mark Paters (Twenterand) en de Almelose wethouder Jan Martin van Rees (LAS) gezamenlijk onthulden door de ‘stier’van bij de horens te vatten. Werd in vroegere tijden het ‘noaberschap’ nog beklonken in het niet meer bestaande café Weiteman aan de gelijknamige weg van Almelo (Schelfhorst) naar Vriezenveen, nu werd de grote opkomst van ‘Weitemanslanders’ gezamenlijk beklonken op het ‘drielandenpunt’ op de hoek...

iBabsOnline

iBabsOnline Het Almelose college heeft de begroting 2019 aangeboden aan de gemeenteraad. Het college koerst op financieel herstel. Naast noodzakelijke bezuinigingen is er ruimte voor investeringen en vernieuwingen. Op dinsdagavond 16 oktober is er een politiek beraad over de begroting waarbij je als inwoner van harte welkom bent. De agenda en de begroting zie je hier:...

Halloween Almelo

Oproep van de Organisatie! Halloween Almelo is volgens vele al jaren het leukste familie evenement in Almelo. Zoals de meeste evenementen hebben ook wij vrijwilligers hard nodig. Voor de editie van 2018 kunnen we op diverse plekken nog wat extra hulp gebruiken. Denk hierbij aan op- en afbreken maar ook aan gastheren en gastvrouwen. Kun je 25 oktober niet omdat je zelf naar Halloween gaat, 24 en 26 oktober kunnen we jullie hulp ook goed gebruiken . Heb je vragen of wil je je aanmelden mail dan naar vrijwilligershalloween@gmail.com Delen is lief! #awtd #almelo #halloween Video gemaakt door Yvo van Ravenswaaij...

Bestuursmutaties bij LAS. ALMELO – Tijd…

Bestuursmutaties bij LAS. ALMELO – Tijdens de op woensdag 12 september gehouden algemene ledenvergadering van de politieke vereniging Lokaal Almelo Samen (LAS) hebben zich de volgende mutaties voorgedaan. De heren Han Kuipers (vz) en Marcel Hubers (secr.) hebben hun taak neergelegd. Marcel Hubers is eerder dit jaar benoemd tot raadslid. Ook penningmeester Joop Groenewold legt zijn taak neer maar blijft aan als bestuurslid evenals Ingeborg van Toledo en Eddie Schoneveld. Als nieuwe bestuursleden zijn gekozen Rudolf IJspeert, Huib Lambrichs en Harrie Löwik. De taakverdeling ziet er als volgt uit: Voorzitter; Eddie Schoneveld Secretaris; Rudolf IJspeert Penningmeester; Huib Lambrichs Leden; Joop Groenewold Ingeborg van Toledo (alg. Adjunct) Harrie Löwik De politieke vereniging LAS kijkt terug op een goed jaar waarin de fusie tot stand kwam tussen BBA, ALA en Almelooooo gevolgd door een verkiezingsresultaat van vijf raadszetels en geslaagde coalitieonderhandelingen met VVD, CDA en ChristenUnie waarbij namens LAS Jan Martin van Rees is benoemd als wethouder, na een doorlopen sollicitatieperiode. Van Rees brengt wethouders-ervaring mee uit de gemeenten Haaksbergen en Losser. Verder meldde het bestuur een toename van het ledental en ook schrijft de partij ‘groene cijfers’. Eerder al meldde LAS dat raadsnestor Gijs Stork zijn taak als fractievoorzitter heeft overgedragen aan Louis...

Zijn er gevaarlijke verkeerssituaties bi…

Zijn er gevaarlijke verkeerssituaties bij u in de buurt? Laat ons het weten! Wij zijn op dit moment bezig om dit in kaart te brengen. #verkeer #gevaar #slechtzicht #snelheid #paaltjes #verkeersborden...

Hornbach opent aanval op Gamma in Almelo: ‘Alliantie is dekmantel’

Wij zijn wel benieuwd naar uw mening. Wel of geen Hornbach in Almelo? Hornbach opent aanval op Gamma in Almelo: ‘Alliantie is dekmantel’ ALMELO – De Belangen Alliantie Detailhandel Twente (BADT) is niet meer dan een dekmantel van bouwmarkt Gamma in een poging om concurrenten in Twente buiten de deur te houden. Dat stelt Gerben van Heeren, expansiemanager van bouwmarkt...

Gravenruiters zoekt collectanten in Almelo – Info – AAVISIE

Gravenruiters zoekt collectanten in Almelo – Info – AAVISIE De Gravenruiters collecteert van 24 tot en met 29 september voor HandicapNL en zoekt collectanten in de gemeenten Almelo (en Wierden). Met de collecte helpt u ook De Gravenruiters. Van het door u opgehaalde geld komt 50% ten goede aan activiteiten...

Lokaal Almelo Samen steunt de petitie vo…

Lokaal Almelo Samen steunt de petitie voor landelijke erkenning van de ziekte van Lyme. Er is hiervoor een petitie opgezet op Petitie24.nl. Doe mee en teken de petitie! Deze vind u hier. https://www.petitie24.nl/petitie/1977/landelijke-erkenning-lymepatiënten Wilt u meer informatie over de ziekte van Lyme, kijk dan op:...