Lokaal Almelo Samen (LAS), samen kunnen wij meer!

BEGROTINGSBEHANDELING 2018 SUCCES voor L…

BEGROTINGSBEHANDELING 2018 SUCCES voor LAS! Het was weer een spannende dag. Wij hadden behoorlijk wat moties en amendementen ingediend op diverse thema’s. Na een lange en vermoeiende dag konden wij de rekening opmaken. Eindconclusie: het was weer een succesvolle...

Sleuren met afval wordt niet beloond! T…

Sleuren met afval wordt niet beloond! Toch een leuk idee van het huidige College van CDA/SP/CU. Je laat alle inwoners slepen met al hun afval en het financiële voordeel dat hiermee wordt behaald steek je gewoon in eigen zak. Dit wordt bewerkstelligd door de koppeling...

Speeltoestellen behouden voor Almelo. D…

Speeltoestellen behouden voor Almelo. Dankzij een amendement van Lokaal Almelo Samen die is ingediend bij de begrotingsbehandeling 2018 blijven de meeste speeltoestellen behouden voor onze kinderen. Wij hadden vorig jaar al geprobeerd om deze bezuiniging van tafel te...

Afschaffing belastingheffing op kano’s e…

Afschaffing belastingheffing op kano’s en roeiboten. Er had al genoeg over in de media gestaan en Lokaal Almelo Samen (LAS) had in het verleden hier al vragen over gesteld aan het College. De beantwoording was niet naar onze tevredenheid. Hoe kun je nu in...

Klijnsmamiddelen voor kinderen die opgro…

Klijnsmamiddelen voor kinderen die opgroeien in armoede veilig gesteld dankzij LAS! Het amendement betreffende het waarborgen van de Klijnsmagelden in de Begroting 2018 en de meerjarenraming hebben wij in elkaar geschoven met de PvdA en deze heeft het eveneens...

Hondenbelasting wordt afgeschaft dankzij…

Hondenbelasting wordt afgeschaft dankzij een amendement van Lokaal Almelo Samen. De hondenbelasting in Almelo wordt afgeschaft dankzij het amendement van Lokaal Almelo Samen (LAS)! Het was een zwaar debat die Louis Kampman met de wethouder moest voeren over dit...

BEGROTING 2018

BEGROTINGSBEHANDELING 2018 Bent u benieuwd naar onze bijdrage wat betreft de begrotingsbehandeling 2018? Klik dan op de link hieronder. http://lokaalalmelosamen.nl/wp-content/uploads/2017/10/Algemene-beschouwingen-perspectiefnota-2018-definitief.pdf Wij hebben op...

Actief Betrokken Clubs We hebben met enk…

Actief Betrokken Clubs We hebben met enkele leden van onze fractie en andere raadsleden met het Sportbedrijf een bezoek gebracht aan de voetbalvereniging ASV in Aadorp. Deze club doet mee aan het project Actief Betrokken Clubs (ABC) samen met de voetbalclubs PH en ON,...

Vooraankondiging Politiek Café. 15 nove…

Vooraankondiging Politiek Café. 15 november as. organiseert Lokaal Almelo Samen (LAS) een politiek Café met als onderwerp verkeersveiligheid in Almelo. Kent u gevaarlijke verkeerssituaties in Almelo en wilt u daarover meepraten, kom dan 15 november as. naar het...

Ben je maatschappelijk betrokken en wil …

Ben je maatschappelijk betrokken en wil je iets betekenen voor de Almelose samenleving? Dan zijn wij op zoek naar jou! Kom eens een fractievergadering bijwonen. Iedere maandagavond om 20.00...