Lokaal Almelo Samen (LAS), samen kunnen wij meer!

Up up up! Stem vandaag Lokaal Almelo Sam…

Up up up! Stem vandaag Lokaal Almelo Samen, LIJST 1. Lokaal Almelo Samen (LAS), van Almeloërs voor Almeloërs. Niet zeggen maar doen. Stem op woensdag 21 maart op Lokaal Almelo Samen (LAS). De grootste lokale partij van Almelo. Voor Almeloërs, door Almeloërs. Wij zijn uw stem in de gemeenteraad. Een greep uit onze standpunten: + Goed volwaardig openbaar vervoer + 2 uur vrij parkeren in de binnenstad + Beter zorgbeleid, ook voor ouderen + Verbeteren afvalbeleid + Verbeteren onkruidbestrijding + Behoud wijkcentra en sociale voorzieningen + Sport, kunst en cultuur betaalbaar voor iedereen + Geen afbraak minimabeleid + Een zwemdiploma voor ieder kind + Verbeteren verkeersveiligheid + Meer werkgelegenheid + Geen megastallen of intensieve veehouderij + Geen grote plannen voor kleine problemen Bezoek voor de overige punten onze website. www.lokaalalmelosamen.nl #almelo #las #gr2018 #kieskompas #speerpunten #gemeenteraadsverkiezingen...

Almelo’s afvalbeleid sinds 2014 vol lapm…

Almelo’s afvalbeleid sinds 2014 vol lapmiddelen en geen service. Een week voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018 herhaalt zich wat zich ook al vlak voor de gemeenteraadsverkiezing van 2014 voordeed. Toen ging het om de invoering van een container voor de inzameling van papier. Decennia werd dat gedaan door verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen, maar daar kwam een verbod op omdat de vrijwilligers niet meer in hun inzamelwijk achter een vuilniswagen van Twente Milieu mochten lopen vanuit veiligheidsperspectief, zo meldde destijds de toenmalige wethouder. De opbrengst van oud papier komt sindsdien de gemeente ten goede. Nu ging het om de invoering van een oranje Otto voor het inzamelen van zogenoemde PMD-stoffen als plastic, blikjes en verpakkingen. Het Rijk geeft daarvoor een sinds jaren afbouwende subsidie, maar toch wordt er nu een verdere stap gezet in het scheiden van afval door de burger. De invoering is begroot op ruim € 610.000,00! Wij hebben samen met de VVD en Democraten een amendement ingediend waarin meer service voor de burger word opgenomen maar dat haalde het niet. Het hele verhaal kunt u hier...

Bent u slecht ter been en/of heeft u gee…

Bent u slecht ter been en/of heeft u geen mogelijkheden om naar het stembureau te komen? Geen probleem, Lokaal Almelo Samen (LAS) regelt voor u vervoer naar het stembureau. Stuur ons een berichtje en wij nemen z.s.m. contact met u...

VANDAAG IN DE RUBRIEK “HOE ZAT HET OOK A…

VANDAAG IN DE RUBRIEK “HOE ZAT HET OOK ALWEER’. Klijnsmamiddelen voor kinderen die opgroeien in armoede veilig gesteld dankzij o.a. LAS! Het amendement betreffende het waarborgen van de Klijnsmagelden in de Begroting 2018 en de meerjarenraming hebben wij in elkaar geschoven met de PvdA en deze heeft het eveneens gehaald. Hiermee is nu voor de toekomst geborgd dat de gelden specifiek worden gebruikt voor kinderen die opgroeien in armoede. http://lokaalalmelosamen.nl/wp-content/uploads/2017/10/LAS-amendement-juiste-opname-Klijnsmagelden.pdf Klijnsmamiddelen voor kinderen die opgroeien in armoede veilig gesteld dankzij o.a. LAS! Het amendement betreffende het waarborgen van de Klijnsmagelden in de Begroting 2018 en de meerjarenraming hebben wij in elkaar geschoven met de PvdA en deze heeft het eveneens gehaald. Hiermee is nu voor de toekomst geborgd dat de gelden specifiek worden gebruikt voor kinderen die opgroeien in armoede....

VANDAAG IN DE RUBRIEK “HOE ZAT HET OOK A…

VANDAAG IN DE RUBRIEK “HOE ZAT HET OOK ALWEER’. Afschaffing belastingheffing op kano’s en roeiboten. Er had al genoeg over in de media gestaan en Lokaal Almelo Samen (LAS) had in het verleden hier al vragen over gesteld aan het College. De beantwoording was niet naar onze tevredenheid. Hoe kun je nu in vredesnaam belasting gaan heffen op kano’s en roeiboten in een stad als Almelo. Navraag bij andere waterrijke gemeenten leerde ons dat zij allen geen belasting heffen op dergelijke vaartuigen. Stomverbaasd waren wij dan ook toen wij zagen dat het College van CDA/SP/CU deze belasting in stand wilden houden voor de toekomst. Of eigenlijk waren wij ook niet stomverbaasd want wij hadden hier al op gerekend. Gek hé. Ons amendement hierover werd ingebracht en Louis Kampman verdedigde het amendement met handen en voeten! Zelfs de havenverordening van de gemeente Kampen werd erbij gesleept. Gelukkig was de gemeenteraad zo verstandig om in te zien dat belastingheffing op kano’s en roeiboten niet meer van deze tijd is en niet past bij een gemeente als Almelo die juist het watergebruik wil promoten. Het amendement werd in stemming gebracht en ook deze heeft het gehaald. http://lokaalalmelosamen.nl/wp-content/uploads/2017/10/LAS-amendement-geen-belastingheffing-kano-en-roeiboot.pdf Afschaffing belastingheffing op kano’s en roeiboten. Er had al genoeg over in de media gestaan en Lokaal Almelo Samen (LAS) had in het verleden hier al vragen over gesteld aan het College. De beantwoording was niet naar onze tevredenheid. Hoe kun je nu in vredesnaam belasting gaan heffen op kano’s en roeiboten in een stad als Almelo. Navraag bij andere waterrijke gemeenten leerde ons dat zij allen geen belasting heffen op dergelijke vaartuigen. Stomverbaasd waren...

Stem op woensdag 21 maart op Lokaal Alme…

Stem op woensdag 21 maart op Lokaal Almelo Samen (LAS). De grootste lokale partij van Almelo. Voor Almeloërs, door Almeloërs. Wij zijn uw stem in de gemeenteraad. Een greep uit onze standpunten: + Goed volwaardig openbaar vervoer + 2 uur vrij parkeren in de binnenstad + Beter zorgbeleid, ook voor ouderen + Verbeteren afvalbeleid + Verbeteren onkruidbestrijding + Behoud wijkcentra en sociale voorzieningen + Sport, kunst en cultuur betaal voor iedereen + Geen afbraak minimabeleid + Een zwemdiploma voor ieder kind + Verbeteren Verkeersveiligheid + Meer werkgelegenheid + Geen megastallen of intensieve veehouderij + Geen grote plannen voor kleine problemen Bezoek voor de overige punten onze website. www.lokaalalmelosamen.nl #almelo #las #gr2018 #kieskompas #speerpunten #gemeenteraadsverkiezingen...

VANDAAG IN DE RUBRIEK “HOE ZAT HET OOK A…

VANDAAG IN DE RUBRIEK “HOE ZAT HET OOK ALWEER’. DE AFSCHAFFING VAN DE HONDENBELASTING. Hondenbelasting wordt afgeschaft dankzij een amendement van Lokaal Almelo Samen. De hondenbelasting in Almelo wordt afgeschaft dankzij het amendement van Lokaal Almelo Samen (LAS)! Het was een zwaar debat die Louis Kampman met de wethouder moest voeren over dit onderwerp, maar uiteindelijk bereikte hij hiermee dat een meerderheid van de raad akkoord ging met het ingediende amendement. De Hondenbelasting wordt per 2019 in 2 jaar afgebouwd naar 0....