ALMELO JAAGT BEZOEKERS UIT BINNENSTAD

In de begroting 2016 is opgenomen dat er 1,2 miljoen bezuinigd moet worden op het parkeren. Het college stelt voor dit te bereiken door een forse verhoging van de parkeertarieven en dit moet dan 1,2 miljoen opleveren Een totaal onaanvaardbaar plan met een groot aantal verschillende tarieven waardoor grote onduidelijkheid gaat ontstaan. Maar nog belangrijker is dat bezoekers alternatieven gaan zoeken en zullen uitwijken naar omliggende steden en dorpen om hun inkopen te doen. Er wordt veel geld besteed om de binnenstad aantrekkelijk te maken maar dit soort voorstellen heeft een averechts effect. Is er wel nagedacht over hoeveel schade de winkeliers lijden? De gemeente denkt 1,2 miljoen extra te pakken maar het zijn uiteindelijk de winkeliers die de rekening betalen. Almelo wordt zo wel erg onaantrekkelijk en dat kan toch niet de bedoeling zijn. De gemeenteraad zal er alles aan moeten doen om dit onzalige plan van tafel te krijgen. Lokaal Almelo Samen zal zich hiervoor inzetten.