Aan het college van B&W van Almelo. Ond…

[ad_1]
Aan het college van B&W van Almelo.

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen

Almelo, 25-04-2017

Geacht college,
In navolging van de opmerkingen van Democraten.Nu, nu ook van de zijde van Lokaal Almelo Samen (LAS) het vriendelijke doch uitdrukkelijke verzoek schriftelijke vragen in de daarvoor gestelde termijn van 30 dagen te beantwoorden. Ons inziens is 30 dagen al een zeer ruime termijn waarin u in staat wordt gesteld schriftelijke vragen te beantwoorden. Overschrijding hiervan is ongewenst, mede omdat u hiermee een goed functioneren van de raad in haar controlerende taak zwaar belemmerd en frustreert. Hoeveel dagen denkt u in vredesnaam nodig te hebben om een paar simpele vragen te beantwoorden? Wij verzoeken u vriendelijk doch nadrukkelijk, de navolgende schriftelijke vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

1. 24-02-2017 Schriftelijke vragen bedrijventerreinen in Almelo. (open 67 dagen)
2. 13-03-2017 Schriftelijke vragen oninbaar verklaring € 184.400 (open 43 dagen)
3. 15-03-2017 Schriftelijke vragen Mobiliteitsplan Noord-Oost (open 41 dagen)
4. 29-03-2017 Schriftelijke vragen Wet markt en overheid (open 27 dagen)

Namens de fractie LAS,

Louis Kampman
Vicefractievoorzitter


[ad_2]