Je bekijkt nu Afschaffing belastingheffing op kano’s e…

Afschaffing belastingheffing op kano’s e…

[ad_1]
Afschaffing belastingheffing op kano’s en roeiboten.

Er had al genoeg over in de media gestaan en Lokaal Almelo Samen (LAS) had in het verleden hier al vragen over gesteld aan het College. De beantwoording was niet naar onze tevredenheid. Hoe kun je nu in vredesnaam belasting gaan heffen op kano’s en roeiboten in een stad als Almelo. Navraag bij andere waterrijke gemeenten leerde ons dat zij allen geen belasting heffen op dergelijke vaartuigen. Stomverbaasd waren wij dan ook toen wij zagen dat het College van CDA/SP/CU deze belasting in stand wilden houden voor de toekomst. Of eigenlijk waren wij ook niet stomverbaasd want wij hadden hier al op gerekend. Gek hé. Ons amendement hierover werd ingebracht en Louis Kampman verdedigde het amendement met handen en voeten! Zelfs de havenverordening van de gemeente Kampen werd erbij gesleept. Gelukkig was de gemeenteraad zo verstandig om in te zien dat belastingheffing op kano’s en roeiboten niet meer van deze tijd is en niet past bij een gemeente als Almelo die juist het watergebruik wil promoten. Het amendement werd in stemming gebracht en ook deze heeft het gehaald.

https://lokaalalmelosamen.nl/wp-content/uploads/2017/10/LAS-amendement-geen-belastingheffing-kano-en-roeiboot.pdf


[ad_2]