Algemene beschouwingen en ingediende moties en amendementen betreffende de Perspectiefnota 2015.

Hier treft u onze algemene beschouwing aan wat betreft de Perspectiefnota 2015. Erg blij waren wij niet met deze ‘perspectiefnota’ aangezien het perspectief ver te zoeken is in dit stuk. Een zeer negatief stuk waar een positief woord aan is gekoppeld, maar waar zware bezuinigingen en lastenverzwaringen in zijn verwerkt zonder enige vorm van onderbouwing. Nergens is te vinden hoe het College van CDA/PvdA/D66/SP denkt de genoemde bedragen te realiseren. Nergens is te vinden wat de maatschappelijke gevolgen zijn van de genoemde bezuinigingen en zoekrichtingen.
De volledige tekst van onze beschouwing op de perspectiefnota vind u hier.

Dit College laat zien dat zij niet in eigen vlees wil snijden, maar de rekening bij de burger neerlegt. De 5e wethouder willen zij in stand houden.
De laatste speelplekken in Almelo worden wegbezuinigd. Wethouder Anja Timmer van de PvdA gaf aan dat de zoekrichting betekend dat zodra er onderhoud gepleegd moet worden aan een speeltoestel, deze zal worden weggehaald. Volgens haar heeft een stuk grasveld ook nog ‘speelwaarde’.
GroenLinks, Leefbaar Almelo en de SP bij monde van Frits Akse wilden de onroerende zaakbelasting nog wel extra verhogen, dit terwijl deze in Almelo tot de hoogste in Nederland behoort en op 140% van het landelijk gemiddelde zit. Het College is van plan de parkeertarieven in Almelo nog verder te verhogen om zo 1,2 miljoen extra aan inkomsten te genereren. Ook de dienstverlening op het stadhuis kan alleen nog maar op afspraak als het aan dit college ligt. Trouwen wordt eveneens duurder en de openingstijden van het afvalbrengpunt bij TwenteMilieu willen zij beperken.
Het outsourcen van personeel zien wij als een grote boekhoudkundige truc om 300 man minder op de loonlijst te hebben. Op heel veel zaken hebben wij amendementen en moties ingediend.

Hieronder treft u de link naar alle ingediende amendementen en moties incl. de uitslagen. Bij veel amendementen is er vooraf steun gezocht en overleg geweest met diverse andere fracties. Een uitgebreid overzicht van de uitslagen vind u onder punt E. Hier kunt u exact zien welke partijen voor of tegen hebben gestemd.

Link naar Perspectiefnota 2015.

Gat in de hand