Almelo dreigt verlies aan kracht als regionale publiekstrekker

BelgieLokaal Almelo Samen maakt zich zorgen dat Almelo aan kracht dreigt te verliezen als regionale publiekstrekker voor zowel koop- als bezoekerspubliek voor andere redenen. Daarom willen wij tijdens de begrotingsbehandeling dinsdag 10 november het college tot actie oproepen om het tij te keren. We constateren drie hoofdpunten van aandacht:

  1. Dat de ontwikkelingen en de voortgang van de binnenstadplannen zorgelijk zijn. Vooral omdat we geen nieuwe positieve informatie krijgen over de voortgang.
  2. Dat er nog steeds geen duidelijkheid is over oorspronkelijke invulling of bijgestelde plannen voor Almelo Nouveau.
  3. Dat ook de Woonboulevard een zorgenkind begint te worden. Er is zichtbare toename in leegstand van panden en de regionale trekkersfunctie dreigt mede daardoor sterk te verminderen.

En wij vinden:

  1. Dat de binnenstad dringend om voortgang van bouwactiviteiten vraagt.
  2. Dat de raad actueel inzicht krijgt in de situatie betreffende Almelo Nouveau.
  3. Dat de raad inzicht krijgt in de stappen die het college zet om een plan te maken voor een betere ontwikkeling van de Woonboulevard in overleg met de eigenaren die er actief zijn.

En vragen de raad een besluit met ons te delen: Het college van B&W op te dragen zichtbare acties te ondernemen op genoemde drie aandachtspunten en de raad hierover te informeren.