Almelo pakt veiligheid Hospitaalweg aan….

[ad_1]
Almelo pakt veiligheid Hospitaalweg aan.

Het was een van de LAS-campagnepunten in aanloop naar de gemeenteraadverkiezing vorig jaar, de slechte verlichting en gaten in de Hospitaalweg, de veel befietste route naar de Verlengde Sportlaan (in vroegere tijden de Steve Mokonelaan) waar Avc Heracles haar domicilie heeft. Het bestuur klaagde al jaren vanwege de gevaarlijke situatie voor met name de jongere voetballertjes. Nu het provinciebestuur 86.563 euro aan subsidie heeft toegezegd, komt er schot in de verbetering. Ook de gemeente legt de nodige pecunia bij en wil nog dit jaar in fasen aan de verbeterklus beginnen.
Een ander knelpunt is de fietsroute aan de Sluiskade ZZ. Hier draagt de provincie 60.219 euro bij om de veiligheid voor fietsers te vergroten.

Al met al heeft de provincie de gemeente Almelo een bedrag van bijna 9 euroton toegezegd om knelpunten in het verkeer aan te pakken. Zo wordt de Bornsestraat van Oude Veemarkt tot het Van Dronkelaarsplein gereconstrueerd en gaat de schop de grond in voor de fietssnelweg (F35) voor het deeltraject Aalderinkssingel – Schuilenburgsingel. Met de provinciale toezeggingen kan Almelo naast verbeterde fietsverbindingen ook voor een betere verkeersdoorstroming zorgen en tegelijkertijd verkeerssituaties veiliger maken.


[ad_2]