Almelo zet ‘huisjesmelkers’ buitenspel…

[ad_1]
Almelo zet ‘huisjesmelkers’ buitenspel

Met enige regelmaat komt de politie nog wel eens in actie vanwege burenoverlast. Veelal betreft het dan panden die door meerdere personen, niet zijnde familie, bewoont worden. Veelal personen van Oost Europese oorsprong met vaak Bulgaarse, Roemeense of Poolse nationaliteit. Lawaai, ruzie en overmatig genoten alcoholische versnaperingen zijn mede debet aan deze vorm van overlast.

De goede werkgevers en werkbemiddelaars niet te na gesproken, hebben ook ‘huisjesmelkers’ die ‘markt’ ontdekt. Zo worden door de hele stad panden opgekocht en in meerdere verhuurbare eenheden gesplitst terwijl vaak de normen van het bouwbesluit worden genegeerd en veiligheid daardoor ver onder de maat is. ‘Het komt voor dat stapelbedden in cycli van dag/nacht worden verhuurd’, vertelde burgemeester Arjen Gerritsen nog over de toenemende problematiek.
De panden van ‘huisjesmelkers’ zijn doorgangshuizen geworden waar de Oost Europese arbeidskrachten vaak wisselen van samenstelling als woongroep. Ook toezicht ontbreekt tot ergernis van buren en de politie die steeds vaker moet optreden om de lieve vrede te bewaren.

Drastische maatregel
Het noopte het Almelose college van B&W tot een drastische maatregel. Met ingang van heden mogen woningen en andere panden niet meer worden bewoond door meerdere personen die geen relatie met elkaar hebben. Pandeigenaren hebben vanaf nu een vergunning nodig om kamers aan derden te verhuren. Ook onderverhuur valt onder deze maatregel die maximaal een jaar duurt. Panden die nu al als zodanig in gebruik zijn, vallen onder een overgangsregel maar kunnen vast rekenen op controle en handhaving qua bouwbesluit, veiligheid en geldend bestemmingsplan.
Wethouder Jan Martin van Rees (LAS) overtuigde de gemeenteraad dinsdagavond in besloten zitting van de noodzaak van deze drastische maatregel om verdere ‘wildgroei’ te voorkomen.

Omdat de noodmaatregel maximaal één jaar geldig is, wordt tegelijkertijd nieuw beleid ontwikkeld voor het huisvesten van ‘gastarbeiders’ zoals de term in vroegere jaren werd gebezigd. Een en ander gevolge het vrije verkeer van werken en wonen binnen de Europese Unie. Het ligt in de lijn van verwachting dat werkgevers en arbeidsbemiddelaars betrokken worden in het overleg voor goede huisvestingsregels en het toezicht daarop. De tijdelijke noodmaatregel maakt het mogelijk dat de lokale overheid nu wel direct kan ingrijpen bij wonen zonder woonvergunning en bij misstanden.

#almelo #overlast #illegalebewoning #arbeidsmigranten


[ad_2]