Je bekijkt nu BEGROTINGSBEHANDELING 2018 SUCCES voor L…

BEGROTINGSBEHANDELING 2018 SUCCES voor L…

[ad_1]
BEGROTINGSBEHANDELING 2018 SUCCES voor LAS!

Het was weer een spannende dag. Wij hadden behoorlijk wat moties en amendementen ingediend op diverse thema’s.
Na een lange en vermoeiende dag konden wij de rekening opmaken. Eindconclusie: het was weer een succesvolle dag met ups and downs, maar wij zijn heel tevreden. Sommige dingen vergen gewoon heel veel tijd aangezien de ambtelijke molen niet zo snel draait en bij sommige zaken moet je gewoon je tanden inzetten en blijven proberen, net zo lang totdat het lukt.

Het amendement betreffende afschaffing hondenbelasting heeft het gehaald en deze wordt vanaf 2019 in 2 jaar afgebouwd naar 0.

Het amendement betreffende het afschaffen van belasting op kano’s en roeiboten heeft het eveneens gehaald.

Het amendement betreffende het waarborgen van de Klijnsmagelden in de Begroting 2018 en de meerjarenraming hebben wij in elkaar geschoven met de PvdA en deze heeft het eveneens gehaald. Hiermee is nu voor de toekomst geborgd dat de gelden specifiek worden gebruikt voor kinderen die opgroeien in armoede.

De motie betreffende het waarborgen van behoud speeltoestellen door een kwaliteitsslag te maken op de speeltoestellen heeft het eveneens gehaald. Wij hadden in het verleden al geprobeerd deze bezuiniging van tafel te vegen, maar dat is destijds niet gelukt, dus moesten wij op zoek naar een andere oplossing om de speeltoestellen te behouden voor Almelo.

Het amendement om de extra verhoging van de OZB terug te draaien kon helaas niet op een meerderheid rekenen van de gemeenteraad.

Ook het amendement betreffende het verwijderen van de koppeling tussen de OZB/afvalstoffenheffing/rioolheffing heeft het helaas niet gehaald.

Hetzelfde geldt voor onze motie om het budget van Speeltuin Het Nieuwland breder te trekken zodat deze breder inzetbaar is kon helaas niet rekenen op een meerderheid van de raad.

Het amendement om een bezuinigingstaakstelling te laten vervallen op wijkcentra die al openstond vanaf 2015 en elke keer vooruit werd geschoven door het College, heeft het het helaas ook niet gehaald. Wij vinden dit onbegrijpelijk. Er worden op dit moment al andere paden bewandeld om de wijkcentra te behouden voor de stad, dus de bezuinigingstaakstelling kon onzes inziens weg.

Wij hebben voor u wat uitslagen verzameld, maar alles is natuurlijk ook na te zien op de website van de Gemeente Almelo.

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=almelo&agendaid=0cd2305e-0469-4bf5-a5bb-d7c66256e48c&FoundIDs=&year=2017
[ad_2]