Behandeling Perspectiefnota Op 29 juni …

[ad_1]
Behandeling Perspectiefnota

Op 29 juni werd de perspectiefnota behandeld. Lokaal Almelo Samen vindt het een nota met weinig perspectief. Daarom heeft Lokaal Almelo Samen, al dan niet met andere partijen een aantal moties en amendementen ingediend en er een aantal gesteund. We zijn tevreden over het behaalde resultaat en een aantal toezeggingen van het College. Zo heeft Lokaal Almelo Samen de stichting Stadsoogst gesteund. Stadsoogst biedt effectieve hulp aan ZZP’ers en zelfstandigen o.a. in de vorm van trainingen. Deze is in grote meerderheid aangenomen.
Om te voorkomen dat de Almelose burger in 2018 nog meer afvalstoffenheffing gaan betalen en om mensen te stimuleren afval te scheiden hebben we een motie gesteund die in grote meerderheid is aangenomen. Dit betekent dat het College moet zoeken naar een oplossing voor een lagere afvalstoffenheffing per huishouden. Hetzelfde geldt voor de door Lokaal Almelo Samen ingediende motie voor lagere voorrijkosten grofvuil.
Uit reactie van het College hebben we in afwachting van een gesprek met de betreffende wethouder onze motie over een oplossing voor de Uitsmijters aangehouden. Dit betekent dat we deze alsnog gaan indienen als wij van mening zijn dat de inspanningen onvoldoende zijn.
Lokaal Almelo Samen hecht zeer veel waarde aan de complete ontwikkeling van de binnenstad. Zo ook het ronde gebouw genaamd de Trommel, tegenover Nielz hebben we de toezegging van het College dat ze met marktpartijen om tafel gaat om hierover te praten. Het amendement over de Klijnsma middelen is ook door de meerderheid gesteund. Dit betekent dat middelen nu exclusief ingezet gaan worden voor kinderen in armoede situaties.
[ad_2]