Bestuursmutaties bij LAS. ALMELO – Tijd…

[ad_1]
Bestuursmutaties bij LAS.

ALMELO – Tijdens de op woensdag 12 september gehouden algemene ledenvergadering van de politieke vereniging Lokaal Almelo Samen (LAS) hebben zich de volgende mutaties voorgedaan. De heren Han Kuipers (vz) en Marcel Hubers (secr.) hebben hun taak neergelegd. Marcel Hubers is eerder dit jaar benoemd tot raadslid.
Ook penningmeester Joop Groenewold legt zijn taak neer maar blijft aan als bestuurslid evenals Ingeborg van Toledo en Eddie Schoneveld. Als nieuwe bestuursleden zijn gekozen Rudolf IJspeert, Huib Lambrichs en Harrie Löwik.

De taakverdeling ziet er als volgt uit:
Voorzitter; Eddie Schoneveld
Secretaris; Rudolf IJspeert
Penningmeester; Huib Lambrichs
Leden;
Joop Groenewold
Ingeborg van Toledo (alg. Adjunct)
Harrie Löwik

De politieke vereniging LAS kijkt terug op een goed jaar waarin de fusie tot stand kwam tussen BBA, ALA en Almelooooo gevolgd door een verkiezingsresultaat van vijf raadszetels en geslaagde coalitieonderhandelingen met VVD, CDA en ChristenUnie waarbij namens LAS Jan Martin van Rees is benoemd als wethouder, na een doorlopen sollicitatieperiode. Van Rees brengt wethouders-ervaring mee uit de gemeenten Haaksbergen en Losser.

Verder meldde het bestuur een toename van het ledental en ook schrijft de partij ‘groene cijfers’.
Eerder al meldde LAS dat raadsnestor Gijs Stork zijn taak als fractievoorzitter heeft overgedragen aan Louis Kampman.


[ad_2]