Betreft schriftelijke vragen huishoudeli…

[ad_1]
Betreft schriftelijke vragen huishoudelijke hulp.

Almelo, 05-06-2019

Geacht College,

Naar aanleiding van een publicatie op 05-06-2019 in de Tubantia hebben wij een aantal vragen aan het College wat betreft huishoudelijke hulp in Almelo. Uit de publicatie is op te maken dat Almelo in het ongelijk is gesteld en dat het aan de gemeente Almelo is om te bepalen of de hulp in uren mag worden verminderd en niet aan de zorgaanbieder. De rechtbank stelt dat er in de beleidsregels alleen aansluiting bij het rapport van HHM is gezocht wat betreft de activiteiten en de frequentie. Verder stelt de rechtbank in haar uitspraak dat Almelo niet handelt in overeenstemming met de voorwaarden die de CRvB heeft gesteld.

Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft de volgende vragen inzake het verstrekken van toewijzen van huishoudelijke ondersteuning in de jaren 2017 tot en met 2018 op grond van de WMO:

1. Hoeveel huishoudens hebben huishoudelijke hulp toegewezen gekregen;
2. Hoeveel huishoudens hebben in deze periode minder uren toegewezen gekregen;
3. Tot hoeveel bezwaarschriften heeft de besluitvorming geleid;
4. Hoeveel bezwaarschriften zijn toegewezen en hoeveel afgewezen;
5. Hoe vaak is het College contrair gegaan op de adviezen van de Bezwarencommissie sociale zaken;
6. Hoe vaak is er in dit kader sprake geweest van beroepsprocedures en wat is de uitkomst daarvan;
7. Gaat u nu op basis van de uitspraak van de rechtbank uw beleid aanpassen;
8. Voldoet het intake-formulier dat wordt gebruikt door de zorginstellingen wel aan de wet op de privacy.

Graag vernemen wij u antwoord op zo kort mogelijke termijn.

Namens de fractie LAS,
Marike van Doorn


[ad_2]