Je bekijkt nu Betreft stapelingseffecten incassokosten…

Betreft stapelingseffecten incassokosten…

[ad_1]
Betreft stapelingseffecten incassokosten door samenwerking GGN incasso en Menzis.

Mondelinge vragen aan het college van B&W van Almelo.

Geacht college,
Er bereiken ons van verschillende kanten geluiden dat mensen in Almelo steeds verder in de financiƫle problemen komen door de handelswijze waarmee Menzis en GGN openstaande schulden innen. Het inlossen van schulden wordt onmogelijk gemaakt, doordat Menzis alles in kleine dossiers aanlevert aan GGN en GGN voor al deze dossiers een apart dossiernummer aanmaakt en vervolgens boven op elk dossier 40 euro incassokosten en rente rekent. Zo komt het dus voor dat verschillende mensen enorme rekeningen ontvangen van GGN. Alleen al afgelopen week zijn ons 2 zaken bekend waarin GGN op 1 dag iemand 20 en de ander 24 vorderingen heeft gestuurd met een betalingstermijn van 7 dagen. Rekent u zelf maar even uit hoeveel extra kosten er dan door GGN bovenop de schulden wordt gezet. Resultaat is dat mensen ondanks dat zij elke maand een bepaalde aflossing betalen aan GGN toch met openstaande schulden blijven zitten. Zij zitten immers alleen incassokosten af te lossen en de kas van GGN te spekken. Ook de stadsbank kan vaak niets betekenen voor deze mensen vanwege het feit dat deze mensen ook vorderingen van de belastingdienst hebben lopen. Deze mensen belanden dus tussen wal en schip en komen steeds dieper in de problemen.

Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft hierover de volgende vragen:
1. Is het mogelijk om in Samen 14 verband in gesprek te treden met Menzis en de mogelijkheid te opperen, om de schulden van 1 schuldenaar bij Menzis als 1 dossier per jaar of half jaar aan te leveren aan GGN.

2. Zou u ons op de hoogte willen houden betreffende de resultaten van dit gesprek.

3. Indien de resultaten tot niets leiden met Menzis, welke mogelijkheden zijn dan te bedenken om deze mensen alsnog te helpen?

Namens de fractie LAS,
Louis Kampman
Vicefractievoorzitter


[ad_2]