Je bekijkt nu Bezuinigen moet, daarom: gebruik het stadhuis beter!

Bezuinigen moet, daarom: gebruik het stadhuis beter!

Het college van B&W stelt voor om de inkomsten te verhogen zoals: parkeren in binnenstad duurder te maken, de Onroerend Zaken Belasting omhoog te schroeven en ook enkele andere tarieven te verhogen. Hiermee jaag je de inwoners op extra kosten en anders jaag je ze wel de stad uit.

Almelo moet rigoureus bezuinigen daarvan is iedereen overtuigd, maar hoe? Lokaal Almelo Samen denkt hier anders over dan het college. Lokaal Almelo Samen vindt dat de gemeente een sluitende begroting moet krijgen door de uitgaven te verlagen.

Er is een groot aantal ‘gemeente gebonden bedrijven’ die kantoorruimte huren in de stad. Het stadhuis is nu al te groot en heeft ruimte over. En mocht de personeelsreductie doorgaan, dan komt er nog meer vrij. Conclusie: gebruik die ruimte beter! Maak van het stadhuis een ‘huis van en voor de stad’. Daarmee bespaar je huuruitgaven en bovendien ontstaat er meer ‘leven’ in het stadhuis en de inwoners van Almelo worden niet getroffen door hogere gemeentelijke lasten.

Voorbeelden hiervan zijn Almelo Promotie die ongeveer 30.000 euro huur betaalt en wat te denken van Stadstoezicht die jaarlijks ongeveer 550.000 euro aan huisvesting betaalt

Zo zijn er natuurlijk veel meer door de gemeente gefinancierde instellingen, die een besparing kunnen opleveren door ze te  huisvesten in het stadhuis. Ook de operationele kosten van deze organisaties kunnen omlaag, denk aan schoonmaak, ICT, receptie en overige facilitaire kosten.

Lokaal Almelo Samen vindt dat het college hiernaar moet kijken en met voorstellen moet komen. Wij zullen dit zeker aan de orde stellen bij de begrotingsbehandeling.

Gijs Stork, fractievoorzitter Lokaal Almelo Samen