Blowen, bloemen en vergroenen.Blowen, …

[ad_1]
Blowen, bloemen en vergroenen.

Blowen, bloemen en vergroenen dat waren een drietal onderwerpen waarover de gemeenteraad dinsdagavond onder andere debatteerde.

Blowen
Het blowen betrof een verbod op openbaar drugsgebruik, dat werd opgenomen in de Algemene Plaatselijke Politieverordening (APV). De APV is een van de verordeningen die bij herhaling op de agenda staat. Soms om de regelgeving te vereenvoudigen, maar vaak juist om handvatten te creëren waardoor handhavend kan worden opgetreden. Niet om een eenzaam blowende fietser van zijn voertuig te rukken, maar om groepsvormende blowers en spuiters te kunnen aanpakken. Burgemeester Gerritsen gaf te kennen dat e.e.a. Ook in Twents verband is afgesproken om handhavende ‘dienders’ niet met al teveel verschillende APV’s in het Twentse land te laten opereren. De 2-mans fractie van D66 diende een motie in om dit ‘blowverbod’ (lees openbaar drugsgebruik) juist niet in de APV op te nemen. LAS-voorman Louis Kampman noemde de APV juist een ‘gereedschapskist’ die goed gevuld moest zijn om juist te kunnen repareren indien omstandigheden daarom vragen. Hij somde een reeks locaties op waar wel overlast wordt ervaren. Kampman vroeg zich dan ook hardop af ‘van welke planeet’ D66-voorman Wiertz stamde. D66 kreeg nauwelijks steun en dat werd verwelkomt door burgemeester Gerritsen, zijnde de ‘reparateur’ indien de openbare orde in het geding is.

Bloemen
Het onderwerp ‘bloemen’ werd actueel in de raad vanwege vragen van raadslid Hummels (LA) over een dreigende dwangsom voor Rick’s Bloemen aan de Ootmarsumsestraat. De ondernemer in kwestie had de klanten gemobiliseerd vanwege vermeent onrecht. Burgemeester Gerritsen hielp Hummels (en klanten) snel uit de droom. In 2008 zijn uitstallingsregels vastgelegd met de ondernemer wat wel en niet mag. Daarmee vrije doorgang en veiligheid dienende. Maar de ondernemer deed aan ‘landjepik’ zoals trottoir, boomcirkel en parkeerplaatsen om zijn bloemen uit te stallen. In 2014 werd na vergeefse gesprekken al eens eerder met een dwangsom gedreigd, waarna de ondernemer zich bezinde en de regels nogmaals werden vastgelegd. Nu waren klachten de aanleiding voor hernieuwde controle en ja, bij regelmaat moesten voetgangers uitwijken over de fiets en rijbaan en konden twee P-plaatsen niet worden benut vanwege de hoeveelheid uitgestalde bloemen. De burgemeester verkondigde dat nog een gesprek gaat volgen met de ondernemer met bestaande regels als uitgangspunt. Eerst een volgende overtreding kan dan een dwangsom opleveren, want regels dienen het algemeen belang en niet die van de onderhavige ondernemer alleen.

Vergroenen
Met deze ‘kop’ wordt het verduurzamen van een aantal gemeentelijke panden bedoeld qua isolatie en zonnepanelen. Het kost een flinke ‘duit’ die over een periode van 15 jaar gefinancierd wordt maar uiteindelijk toch een bescheiden geldelijke bezuiniging oplevert en een besparing in CO2-uitstoot. PVV’er Stöteler was mordicus tegen omdat de burger uiteindelijk de rijkssubsidie moet ophoesten. Het weerwoord was eveneens duidelijk. Veel gemeenten moeten ‘vergroenen’ qua CO2-opgave en daar betalen Almelose burgers via de rijksbelastingen ook aan mee. Door ook zelf iets te doen, komt er in ieder geval ook wat rijksgeld in het Almelose terug. Wel zal wethouder van financiën Langius de raad nog een betere uitleg doen toekomen over de financiële onderbouwing want die was iedereen nog niet geheel duidelijk. Ook werd een tipje van de sluier opgelicht over vervolgstappen en wel meer en meer ombouw van straatverlichting naar LED. Het bespaart in de elektriciteitskosten en in CO2-uitstoot en dat laatste is wel een van de meest dwingende milieuopgaven.
U begrijpt dat LAS zich wel kon vinden in deze omschreven maatregelen!
[ad_2]