buurtbemiddelingalmelo.nl

[ad_1]
Buurtbemiddeling Almelo

Op 14 oktober 2016 is in Almelo, buurtbemiddeling van start gegaan. De gemeente wil in samenwerking met de politie, Beter Wonen en ST. Joseph woonstichtingen een handreiking doen naar buren die in een conflict zijn geraakt of dreigen te komen. Zestien opgeleide vrijwilligers met coördinator, pakken de handschoen op om in deze conflicten te bemiddelen. De doelstelling is om mensen (weer) in gesprek te laten komen om samen een oplossing te zoeken in hetgeen er speelt. De behoefte aan buurtbemiddeling is sterk toegenomen sinds men weet dat het in Almelo e.o. in het leven is geroepen. Niet alleen worden er ( in overleg) zaken via de samenwerkende partijen doorverwezen maar nemen mensen zelf ook die stap. Zo’n stap is moedig.

Om diverse redenen word er hulp geboden en de conflicten komen in alle lagen van de samenleving voor. Vaak zijn de klachten praktisch op te lossen maar zijn het emoties die een conflict versterken. De uitlaatklep die men via bemiddeling krijgt word vaak als prettig ervaren. Het niet-gehoord-worden krijgt een gestalte en brengt vaak opluchting. Niet alles lost op en soms denken mensen dat buurtbemiddeling als de Rijdende Rechter werkt. Het idee om samen tot een oplossing te komen werkt op langere termijn beter dan anderzijds.
Houd hiermee de taak van buurtbemiddeling op?
Soms zijn er casussen die extra aandacht behoeven wat dan ook geboden word. Het enige wat bemiddelaars nooit doen is mensen verplichten. Buurtbemiddeling is vrijblijvend en onpartijdig. Ze kunnen vaak om die reden net even een stap meer zetten.

Is alles geschikt voor buurtbemiddeling?
Daar zijn verwijzers bijeenkomsten voor waar alle samenwerkende partijen met elkaar in gesprek gaan. Hoe ervaren de bemiddelaars alles en wat kan die andere partij eventueel nog meer doen of vice versa. Dit is belangrijk om als een eenheid er nog meer en beter voor de burger te zijn.
Is buurtbemiddeling nu of op langere termijn (nog) nodig?
Jazeker. Het draait immers voor burgers en bemiddelaars niet om geld of cijfers maar om de functionele haalbaarheid. Elk mens wil in beginsel in rust en vrede leven in een huis/buurt wat een veilige haven moet zijn. Hoe eerder mensen in gesprek komen des te minder het uit de hand loopt. Op het moment dat er politie bij komt is dat vaak al aan de orde maar niet per definitie onoplosbaar. Buurtbemiddeling is een tool om juist conflicten niet te laten verergeren, serieus naar mensen te luisteren en meedenken waar nodig is. Communicatie is het belangrijkste wat er is en waar een ieder elke dag mee te maken heeft. Miscommunicatie veroorzaakt ruzies maar kan prima omgezet worden in een begrip voor- en naar elkaar.

Voor meer Informatie:

http://www.buurtbemiddelingalmelo.nl/
info@buurtbemiddelingalmelo.nl
tel: 06 – 48459112

buurtbemiddelingalmelo.nl

Een conflict met uw buren? Laat het niet uit de hand lopen! Goede buren, betere buurten Wij vinden het belangrijk dat u en uw buren prettig wonen. In een buurt waar bewoners elkaar gedag zeggen en elkaar een helpende hand bieden, is het fijner en veiliger wonen. Helaas komen burenruzies in de beste…
[ad_2]