Onderzoek gemeentelijk vastgoed

[ad_1]
De gemeenteraad heeft B&W verzocht actiever te worden in het afstoten van vastgoed dat niet meer nodig is .
De gemeente heeft circa 100 objecten in eigendom.
De rekenkamercommissie Almelo is bezig met een onderzoek met het doel de Raad inzicht te geven in het beheer van het gemeentelijk vastgoed.
Het eerste deel van het onderzoek werdt 10 januari jl. aan de raad gepresenteerd.
Er zijn enkele opmerkelijke zaken geconstateerd :

1.De gemeente ontvangt jaarlijks ruim 5 miljoen aan huur, hiervan moet ruim 2 miljoen aan kapitaallasten voldaan worden en wordt 3,6 miljoen uitgegeven aan onderhoud en zijn de kosten voor beheer die de gemeente maakt ongeveer 0,5 miljoen.
Het resultaat is een verlies van bijna 1,3 miljoen per jaar.

2.Er is geen beleid welk vastgoed nodig is en waarom? Dus ook niet welk vastgoed kan worden afgestoten en hoe dit gedaan moet worden.

Kortom : Werk aan de winkel!
[ad_2]