Forse kritiek op nieuw parkeerbeleid

Ondernemers en bewoners van Almelo hebben forse kritiek op met name het afschaffen van de blauwe zone en het voorgenomen 24 uur betaald parkeren. Dat werd dinsdagavond 13 oktober duidelijk tijdens een debat in ’t Hookhoes over het voorgestelde parkeerbeleid.

 

Een behoorlijk aantal ondernemers uit de binnenstad , bewoners , raadsleden en de wethouders Ten Seldam en Bruggink namen deel aan de discussie. Wethouder Ten Seldam stelde keer op keer dat zij simpelweg de opdracht van de raad uitvoert. Deze bewering werd bestreden door de fractie van Lokaal Almelo Samen en ook de VVD kon zich niet vinden in dit standpunt.

 

Wat is het geval: de raad wil 1,2 miljoen euro bezuinigen om de slechte financiële positie te verstevigen. Het college komt nu met een voorstel om 600.000 te bezuinigen op stadstoezicht dit gaat dan wel ten koste van het dividend van 100.000 zodat er uiteindelijk 500.000 bespaard wordt. Een prima zaak. Maar daarnaast  wil B&W de parkeertarieven zodanig  verhogen dat 1,1 miljoen extra in de gemeentekas binnenkomt dus een ordinaire lastenverzwaring voor inwoners en bezoekers. Deze extra inkomsten noemt het college een bezuiniging. Dat is wel een vreemde uitleg! Er wordt niets bezuinigd.

 

Er zal toch echt een besparing in de vorm van minder uitgaven moeten plaatsvinden. Dat is de opdracht van de raad aan het college . Het college dat een groot ambtenarenapparaat heeft om met voorstellen te komen. Lokaal Almelo Samen beseft wel dat dit moeilijk is omdat er “in eigen vlees” gesneden moet worden maar dit is nu echt noodzakelijk! Het afstoten van taken; daar moet nu echt eens aan gedacht worden. Daarmee zijn bezuinigingen te halen en dan wordt er een stap gezet in het weer gezond maken van de financiële positie van Almelo

 

Ps

Het is toch op z’n minst frappant dat bij de verkiezingen (zie stemwijzer) zowel het CDA als D66 het standpunt verkondigden dat het parkeren in de binnenstad gratis zou moeten zijn. Nu met drie van de vijf wethouders in het college zijn ze dit even vergeten. Wat is dit: geheugenverlies/kiezersbedrog?