Gemeente, Beter Wonen en St. Joseph tek…

[ad_1]
Gemeente, Beter Wonen en St. Joseph tekenen Prestatieafspraken

ALMELO – De woningbouwcorporaties Aws Beter Wonen en St. Joseph hebben met de gemeente Almelo een overeenkomst bereikt voor de Prestatieafspraken 2019 t/m 2023. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over huisvesting binnen het sociale domein van de doelgroep(en) betreffende betaalbaarheid en beschikbaarheid, de liberalisatie en aantallen huurwoningen voor verkoop, de nieuwbouwaantallen en de kwaliteit en duurzaamheid van deze nieuwbouwwoningen. Ook zijn afspraken gemaakt betreffende wonen en zorg en de leefbaarheid in de omgeving.

Investering 2019
Het investeringskapitaal voor het jaar 2019 bedraagt gezamenlijk ongeveer 10,5 miljoen euro voor nieuwbouw en 1,3 miljoen euro in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij ligt de focus op vijf terreinen: woonlasten centraal, dicht bij de klant (wijken/buurten), oog voor kwetsbare bewoners, aandacht voor ouderen en verbindingskracht, de onderlinge samenwerking. De gemeente hanteert zelf daarbij de eigen doelstellingen en uitwerkingen volgens de investeringsprogramma’s Binnenstad, Duurzaamheid, Economie & Participatie, Veiligheid en Zorg. Gezamenlijk moet dat worden uitgewerkt in een meerjarig programma t/m 2023.

Huurdersorganisaties
De huurdersorganisaties SHBW en HAR onderschrijvende Prestatieafspraken maar houden wel een vinger aan de pols ten aanzien van de WOZ-waarde omdat dit mede bepalend is voor de totale woonlasten.
SHBW en HAR zijn verder voornemens deze tendens landelijk ter discussie te stellen via De Woonbond en Aedes richting politieke partijen vanwege de ‘Haagse voorschriften’. Op lokaal niveau is daar minder invloed op, maar ook daar wordt zo nodig aan de bel getrokken.

Fototekst:
Peter van der Hout (Beter Wonen), Claudia Beumer (St. Joseph), wethouder Jan Martin van Rees (LAS), Wim van der Elst (SHBW) en Harm Nieboer (HAR) ondertekenen de Prestatieafspraak 2019/23.
Het is voor het eerst dat deze periodieke prestatieafspraak is afgestemd over alle beleidsvelden die de wethouders in portefeuille hebben.

Bron: Almeloos Weekblad


[ad_2]