Gemeenteraad op ecologische excursie. A…

[ad_1]
Gemeenteraad op ecologische excursie.

ALMELO – Op het gebied van de ecologische omgeving in stad en ommeland hebben gemeenteraden de komende jaren een flinke slag te maken. Het ‘speelveld’ is divers van milieuverbetering tot het bieden van economische ruimte. Uitgangspunten daarbij zijn duurzaamheid en circulaire economie. Met dat laatste gaat het zeker ook om het terugdringen van milieubelastende materialen.

Voor een gemeente komt de planologische toekomst van stad en ommeland eveneens aan bod. Waar ruimte voor ontwikkeling als woningbouw en bedrijvigheid en waar ruimte voor ecologisch groen en water in het versteende gebied? Vragen die steeds groter worden om omliggend landschap haar natuur- cq agrarische waarden te laten behouden.
In het versteende gebied van de stad is ontkoppeling van hemelwater van belang gelet op terugdringen van de hogere temperatuur in de stadskern tegen te gaan en om waterzuiveringsinstallaties niet meer te belasten dan noodzakelijk. De aanleg van meer wadi’s en ‘blauwe stromen’ naar dichtstbijzijnde waterlopen en beken zal in Almelo de komende jaren vorm krijgen om het riool te ontlasten.

De gemeenteraad van Almelo kreeg een en ander zaterdag voorgeschoteld om inzicht te krijgen in de materie als geheel en raakvlakken zoals o.a. de ‘rood voor rood’ regeling, het opruimen van asbestdaken, onderhoud openbaar groen en meer aanleg ecologisch groen, het uitbouwen van milieuvriendelijk opwekken van energie, promoten van de elektrische auto, de aanleg van oplaadpunten, het indammen van brandstoffen als benzine en diesel et cetera.

Het onderwijs en milieuorganisaties zijn daar al lang mee bezig, bleek de raadsleden tijdens de ontvangst in het Middelbare Zone College, de fusieschool AOC Oost/Groene Welle aan de Bornerbroeksestraat te Almelo. Milieuorganisaties hebben hun gezamenlijke project het ‘Doepark’ in de Almelose binnenstad met het IVN als bindende factor. Tevens is het IVN de uitvoerder voor de gemeente Almelo om het basisonderwijs van leerstof te voorzien en te onderwijzen. Alleen het geld ontbreekt nog om het educatiepaviljoen in het ‘Doepark’ te kunnen realiseren. Ook dat is een knelpunt waar de gemeenteraad gevraagd wordt de helpende hand toe te steken.

Een tocht per bus door stad en ommeland liet de raadsleden vervolgens zien waar de gemeente nog te kort schiet in onderhoud, waar kansen liggen voor meer ecologisch groen met aanleg van zogenoemde ‘Honey Highway’s’ langs de invalswegen van de stad en waar ontwikkeling en transformatie in het ommeland de komende jaren nog op het beleidspad van de gemeente afkomt. Trots kan Twente in ieder geval zijn op de aanleg van de Doorbraak door het waterschap Vechtstromen. De aanleg helpt Almelo de voeten droog te houden, maar is tegelijkertijd ook een ‘pareltje natuur’ geworden dat bovendien goed is ontsloten met fiets- en wandelpaden.
Kortom een werkbezoek dat de gemeenteraad van Almelo moet helpen prioriteiten te stellen binnen een beperkt kapitaal. De wethouders Jan Martin van Rees (LAS) en Eugène van Mierlo (CDA) zijn daarbij de kartrekkers.


[ad_2]