Grijze container restafval toch naar 1x per 4 weken.

Gisterenavond was het dan zover. Een heroverweging van het raadsvoorstel van de vorige wethouder van milieu Johan Andela (VVD). Zijn fractie werd bij de gemeenteraadsverkiezing gehalveerd, maar de VVD heeft daarvan kennelijk niet geleerd, gelet op het stemgedrag van gisteravond. Het ‘vernieuwde’ voorstel was ongewijzigd. Hierin was vastgelegd dat er in de Almelose wijken milieuparken zouden worden aangelegd voor een totaalbedrag á € 835.000,- waar de burger haar (gescheiden) afval kan aanleveren en vervolgens wordt de grijze container voor het restafval nog maar 1x per 4 weken geleegd.
Als grootste fractie poogden wij via een amendement (wijzigingsvoorstel) het legen van de grijze bak eens per 2 weken te handhaven.
Er worden te veel mensen (ouderen of slecht ter been) hard geraakt door deze beslissing en er is weinig tot geen draagvlak onder de inwoners voor dit onzalige plan. Het college van B&W had in het verleden aangegeven dat het een opdracht was vanuit Europa en Den Haag aan de gemeente Almelo. Maar na uitgebreid onderzoek door ons kwamen wij tot de conclusie dat er helemaal geen opdracht bestond, maar alleen een verzoek op medewerking op vrijwillige basis. Ook het milieu is een zwak argument want in ons onderzoek kwamen wij cijfers tegen van de enorme afvalimport in Nederland. Er wordt ruim een miljoen ton buitenlands afval geïmporteerd en verbrand in Nederland. En verder staat er in het rapport van TNO ‘kansen voor de circulaire economie’ dat in Nederland al 78% van het wordt afval gerecycled, 19% wordt verbrand (en energie mee opgewekt) en slechts 3% wordt gestort. Nederland heeft daarmee al een vooraanstaande positie in Europa op het gebied van afvalverwerking.
Waarom dan de burger belasten met extra sjouwwerk naar een milieupark in de wijk? En wat doe je met ouderen die slecht ter been zijn en een voor hen enorme afstand moeten afleggen richting de milieuparken? GroenLinks toonde in ieder geval geen pardon. Woordvoerder Buitenweg was van mening dat als je de boodschappen in huis haalt, je de verpakking ook maar allemaal moet wegbrengen.

Het grote probleem zit natuurlijk bij de industrie, die alles verpakt in plastic en drankkartonnen i.p.v. een fles die hergebruikt kan worden. Maar de fractie LAS vraagt zich dan af waarvoor inwoners dan nog afvalstoffenheffing moeten betalen, als je toch bijna alles zelf moet doen om het huishoudelijk afval te kunnen verwerken. Vorig jaar werden instellingen en verenigingen al financieel de dupe van het invoeren van de blauwe papiercontainer, mede dankzij de burger die het papier sorteert en dat geld stroomt nu in de gemeentekas.

Als LAS lieten wij onze raadscollega’s en het college van B&W zien dat de aanleg van milieuparken en het nog maar een keer per 4 weken ledigen van de grijze bak (ingaande 1 oktober a.s.) buitensporig is. Uiteindelijk dienden wij als gezamenlijke fractie LAS ons amendement in om dit onzalige plan van tafel te krijgen. Leefbaar Almelo en Lijst Cete ondersteunden deze maar zoals verwacht, zat de coalitie CDA/PvdA/D66/SP vastgeketend aan de wil van het college van B&W en werden zij ook nog eens gesteund door GroenLinks, en de lokale partijen Almelo Centraal en PVA.
U weet nu aan wie u dat extra sjouwwerk te danken hebt en toch flink moet blijven betalen!

Kijk voor de rest van onze bijdrage hier.
Kijk voor het ingediende amendement hier.
Voor de afvalkalender van andere gemeenten klik hier.