College ondermijnt budgetrecht gemeenteraad

Het College van B & W heeft via een raadsbrief aan de raad laten weten dat zij hebben besloten, de lening die was verstrekt aan Recon BV oninbaar te verklaren en ten laste te brengen van de reserve Grotestedenbeleid. Wij vragen ons hardop af waar dit college denkt het recht weg te halen dit besluit zelfstandig te nemen, zonder tussenkomst van de gemeenteraad. Het budgetrecht ligt immers bij de gemeenteraad en met dit besluit is een bedrag gemoeid van € 272.682,00!
Met dit besluit zet het College de gemeenteraad buitenspel en ondermijnt hiermee het gezag van de raad, dit terwijl het met de financiële huishouding van de gemeente toch al niet goed gesteld is. LAS (Lokaal Almelo Samen) heeft over deze handelswijze vragen gesteld aan het college.

De raadsbrief van het College vind u hier.
De vragen die gesteld zijn aan het college vind u hier.

Wethouder Van Marle van het CDA kwam met een zwak verhaal en kon zelfs diverse vragen die wij hadden gesteld niet fatsoenlijk beantwoorden. Jaarverslagen van Recon BV waren niet eens in het bezit van de gemeente Almelo en de jaarcijfers waren vanaf 2010 niet meer bekend. Maar hoe is dit dan te rijmen met de woorden in de raadsbrief dat het bedrijf niet kan voldoen aan de solvabiliteitseis? En wat is de echte reden dat dit College de lening aan Recon BV oninbaar wil verklaren terwijl deze nog loopt tot 2017?

Wij gaan nu in ieder geval met meerdere partijen onderzoeken hoe dit collegebesluit, waar overigens helemaal geen meerderheid voor is in de raad, kan worden teruggedraaid.

ScreenHunter_208 Jan. 24 09.23