Je bekijkt nu Het Politiek Café van LAS georganiseerd …

Het Politiek Café van LAS georganiseerd …

[ad_1]
Het Politiek Café van LAS georganiseerd bij wijkcentrum ’t Dok over de bedreiging van de wijkcentra werd op 12 april goed bezocht! Vooral de besturen waren in groten getale aanwezig. Mooi om te zien en te horen hoe bevlogen men praat over het wijkcentrum van hun wijk. Wat vooral naar voren kwam is dat de cijfers vanuit het onderzoekspanel een vertekend beeld geven van de werkelijke bezoekersaantallen en het aantal activiteiten per wijkcentrum. De besturen hebben een gedeelde lange termijn visie over de toekomstfunctie van een wijkcentrum. Dit komt tot uiting in het rapport Schelf 2.0. Erkend wordt dat iedere wijk zijn eigen behoefte heeft, maar dat voor overeenkomstige zaken de besturen elkaar opzoeken. Lokaal Almelo Samen heeft veel bruikbare informatie opgehaald! Onze visie is dat wijkcentra een belangrijke functie vervullen in Almelo!

[ad_2]