Hoe zit dat nu met ‘razzia’ tegen Polen?…

[ad_1]
Hoe zit dat nu met ‘razzia’ tegen Polen?

Juridisch adviseur Marcel Middelkamp beticht in Tc Tubantia de gemeente Almelo van een ‘razzia’ tegen Polen. Dat is nog wel wat zo’n uitlating die kennelijk bewust wordt geuit om de gemeente in een kwaad daglicht te stellen ten faveure van zijn cliënten die aan de Ootmarsumsestraat twee van origine onder een kap-woningen exploiteren aan een groep Poolse ‘gastarbeiders’. Deze vorm van maximalisering van huurinkomsten is in Nederland schering en inslag en dus ook in Almelo. Het noopte de gemeente Almelo vorig jaar zomer om een verordening aan te nemen waarbij deze vorm van woningopdeling en ‘huurwoekering’ een halt toe te roepen. Temeer daar het aantal huurders de norm van verhuurde woningen vaak overtreft en het met de brandveiligheid ook meestal slecht gesteld is.

Voor de gemeente Almelo waren klachten van buurtgenoten reden om de woningen op de hoek Sluiskade NZ/Ootmarsumsestraat 63 en 65 te gaan controleren. De klachten betroffen geluidoverlast door muziek en dronkenmansgebral via de balkons tot diep in de nacht met de weekenden als hoogtepunt. In de klachtenbrief, die door 25 omwonenden werd ondertekend, is verder sprake van tot wel 18 bewoners de de panden zouden bevolken en ook de nodige parkeeroverlast veroorzaken. Voldoende redenen voor de gemeente om controles uit te voeren en daarbij werden diverse overtredingen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vastgesteld zoals o.a. het niet vormen van één gezin zoals dat volgens de gemeentelijke verordening vereist is. Een pension dan wel ‘bed & breakfast’ is dus vergunningplichtig.
Juridisch adviseur Marcel Middelkamp van pandeigenaren Huisman en Wind, noemde de uitgevoerde controles bij de bestuursrechter echter ‘pogingen tot deportatie’ van deze Poolse arbeiders. Grote woorden van Middelkamp die toch al geen beste naam heeft bij meerdere gemeenten vanwege zijn vorm van procederen en toepassen van drukmethoden om gemeenten in een kwaad daglicht te stellen. De gemeente Hengelo bijvoorbeeld, liet hem al eens uit het gemeentehuis zetten en ontzegde hem tijdelijk de toegang.

Wat nu? Krijgt juridisch adviseur Middelkamp zijn gelijk bij de bestuursrechter of zijn de gemeentelijke controles wel binnen de wettelijk regels verlopen. De burgemeester zegt in Tubantia van wel. LAS heeft geen redenen dat te betwijfelen en bovendien oordeelt daar nu de bestuursrechter over, maar zetten we wel vraagtekens bij de verhuurvorm die Huisman en Wind willens en wetens hebben gekozen om maar zoveel mogelijk rendement te vangen en het belang van hun vroegere buren hebben genegeerd.
Beide woningen fungeerden namelijk al vele jaren als kantoor voor respectievelijk reclamebureau MAD (nu Twentepoort West) en de hoekwoning als makelaarskantoor HOES, de Twentse makelaars, van eigenaar Huisman. De reclamezuil staat nog pontificaal voor het pand en ook op de website wordt het adres nog steeds geduid als makelaarskantoor maar komen we ook op internetfora de locatie De Grenzen 2 tegen als huisvesting van het makelaarskantoor. Bij LAS bestaat derhalve gerede twijfel of de woonfunctie voor beide panden überhaupt nog bestaat dan wel opnieuw is verkregen. Een makelaar zou zich in feite als deskundige en moreel, helemaal aan de overheidsregels moeten houden en daar is dus grote twijfel over gelet op de verhuurvorm aan meerdere Poolse arbeiders waarbij in ieder geval de woonvorm en aantallen dan wel goed kan zijn voor de ‘eigen knip’ maar wel ten koste van de veiligheid voor de huurders en het woongenot van de buren. Dat er iets moet gebeuren voor fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten, is eveneens noodzakelijk maar daar is dan wel gemeenschappelijk beleid door gemeenten voor nodig.
Het ‘gebral’ van adviseur Middelkamp kennen we inmiddels wel!

Wij zijn wel benieuwd naar uw mening als inwoner van Almelo!?

Stelling:
Tegen illegale woningopdeling en huurwoekering met als gevolg overlast, dient te worden opgetreden door de Gemeente Almelo.


[ad_2]