HOOGSPANNINGSMASTEN VERDWIJNEN UIT DE STAD

Hoogspanningsmasten verdwijnen uit de stad

Het college stelde eerst anders voor en ook de meerderheid van de raad dacht er in eerste instantie heel anders over, maar uiteindelijk bleek het college toch goed te luisteren naar onze argumenten en besloot: de hoogspanningskabels verdwijnen alsnog geheel uit de stad!

Het begon

Het begon met een suggestie van en aantal inwoners uit Bornerbroek die kwamen met het idee op een motiemarkt twee jaar geleden. Netwerkbeheerder Tennet wilde de bovengrondse kabels vanaf de Weideweg in Hengelo tot aan de grens van Almelo ondergronds gaan aanleggen. “Kan Almelo daar niet op meeliften door vanaf de grens van onze stad de kabels ook tot aan de Mosterdpot bij Wierden ondergronds aan te leggen?” Onze fractie sprak deze suggestie ten zeerste aan. Om meer redenen. De landschap ontsierende obstakels zouden verdwijnen, er kan worden gekeken naar toevoegingen van nuttige bebouwing in gebieden rond het Heraclesstadion tussen het Windmolenbroek en het Groeneveld en de stralingskansen zouden verdwijnen.

Aantal varianten

Het college kwam na beraad tot een aantal varianten, maar de in de ogen van LAS beste variant: de kabels geheel rond de stad te laten leiden kreeg volgens het voorstel niet de voorkeur. Dat vonden wij juist zonde. Het koste weliswaar wel bijna twee ton extra, maar door met de provincie de kosten te delen en de rest van het bedrag tegen een zeer lage rente te lenen en uit te spreiden over veertig jaar, werd dat op jaarbasis maar een te verwaarloosbaar hoger bedrag en je scheept onze nakomelingen niet op met de overlast die we er zelf ook nog jarenlang van moeten ondervinden.

Argumenten

Mede op basis van deze argumenten, ging het college nogmaals in overleg en aan het rekenen. De conclusie werd: we zijn gevoelig voor die argumenten en stellen onze visie bij want als we de kabels inderdaad rond de stad en ondergronds gaan leiden kost ons dat op jaarbasis 65 mille en dat is echt wel op te brengen en biedt in de toekomst ook veel meer voordelen. Dus het besluit werd onlangs dan ook: dat gaan we doen! Lokaal Almelo Samen is zeer verheugd, met dank aan de suggestie van enkele Bornerbroekers die ons bijstonden in het aandragen van steekhoudende argumenten, hebben ons college en de raad aan het eind van de rit toch een zeer wijs besluit genomen en dat is vooral goed voor de hele stad en al onze nazaten, die we samen van een gigantisch erfenis hebben verlost! Vanaf Enschede tot Raalte liften alle gemeenten mee…

 

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht en buiten
[ad_2]