LAS wil financieel onderzoek 110 kV kabe…

[ad_1]
LAS wil financieel onderzoek 110 kV kabel ondergronds.

In het politiek beraad van dinsdagavond werd de mogelijkheid gepresenteerd om (deels) de elektriciteitsvoedingskabels van 110 kV naar verdeelstation Mosterdpot aan de Wierdensestraat -binnen het bebouwde Almelose grondgebied – ondergronds aan te leggen.
De gemeenteraad nam kennis van vier mogelijke varianten van niets doen tot het volledige 110 kV netwerk onder de grond. Niets doen kost uiteraard niets en geheel ondergronds volgens kengetallen van netbeheerder Tennet bijna 30 miljoen euro. In deze dure variant wordt de bekabeling via de buiten-stedelijke route langs A35 en Wierdense kant van het Twentekanaal ingegraven en kost het de gemeente Almelo naar schatting 21,5 miljoen euro van de totaal geschatte 30 miljoen euro. Deze variant valt voor de gemeente extra duur uit, omdat het dan geen beroep kan doen op de compensatiewet VET.

Variant 2 voorziet in mogelijk het ondergronds brengen van het huidige 110 kV hoogmast-tracé door de woonwijk Nijrees, langs het Windmolenbroek en door de wijk Groeneveld. In dit geval geldt wel de mogelijkheid voor een VET-subsidie en moet de gemeente Almelo naar schatting bijna 2 miljoen euro bijdragen van deze nu geschatte bijna 10 miljoen euro kostende variant.

Bij variant 3 blijven de hoogspanningsmasten langs het Windmolenbroek aan de zijde van de Weezebeek staan en rest de gemeente een geschatte bijdrage van 1,3 miljoen euro van 6,5 miljoen euro totaal.

De meerderheid van de gemeenteraad en dus ook Lokaal Almelo Samen, koos voor een haalbaarheidsonderzoek voor de varianten 1 en 2 waarbij LAS variant 2 als meest reëel ziet. LAS verwacht namelijk niet dat bij variant 1 zoveel exploitabele grondposities vrijkomen dat het de duurdere variant voor Almelo betaalbaar maakt.
Wel vindt LAS de winst qua woon- en leefomstandigheden binnen de stedelijke bebouwing van allergrootste belang. Vooral het terugdringen van elektromagnetische velden is hier het hoofddoel voor bewoners en werkenden in de nabijheid van de huidige bovengrondse hoogspanningskabels. Ondergronds is die straling veel lager met veel minder kans op mogelijke lichamelijke gevolgen. Wel vervalt dan de toegepaste korting op de OZB-heffing voor direct omwonenden.

Eind dit jaar moet het haalbaarheidsonderzoek meer inzicht geven in de kosten van beide varianten (1 en 2) en welke variant de best haalbare en betaalbare win-win situatie oplevert.[ad_2]