Je bekijkt nu LAS zoekt wethouder

LAS zoekt wethouder

Vacature voor wethouder Lokaal Almelo Samen (LAS)

De fractie Lokaal Almelo Samen (LAS) zoekt een gedreven, ervaren bestuurder die voldoet aan de volgende profieleisen en voorwaarden:

Affiniteit met de volgende portefeuilles:

 • Binnenstad
 • Kunst en cultuur
 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen en volkshuisvesting
 • Plattelandsontwikkeling
 • Middenstand
 • Stadsbeheer
 • Beheer openbare ruimte

 

U dient te voldoen aan de volgende eisen:

 

Algemeen

 • In Almelo woonachtig te zijn of zo spoedig mogelijk naar Almelo te verhuizen.
 • Zo spoedig mogelijk beschikbaar te zijn.
 • Het verkiezingsprogramma van LAS te onderschrijven.
 • Enthousiasme uit te stralen, met een open houding naar mensen, bedrijven en organisaties.
 • Zichtbaar, betrokken en benaderbaar te zijn en op een prettige wijze om te gaan met een ieder en vooral met de inwoners van Almelo.
 • Goed samen te kunnen werken met inwoners, raadsleden, ambtenaren en bestuurders .

 

Competenties

 

Denken (cognitieve competenties) 

 • Vermogen zaken in een breder kader te zetten; conceptueel en beleidsmatig te denken met daarbij de lange termijn voor ogen.
 • Analytisch vermogen. Het vermogen een probleem te analyseren tot alle relevante informatie beschikbaar is en het probleem op te delen in hanteerbare proporties.
 • Op basis van informatie en eigen analyse tot een weloverwogen standpunt of beslissing te kunnen komen, ook onder grote druk als de urgentie hoog is.

 

Kracht (realisatie competenties) 

 • Kansen en mogelijkheden signaleren en zelfstandig actie ondernemen.
 • Evenwichtig en effectief presteren en reageren onder wisselende en complexe omstandigheden.
 • Verantwoordelijkheid nemen voor aangegane verplichtingen en de consequenties van de verplichtingen dragen.
 • Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen. Tevens acceptatie voor ideeën en standpunten verkrijgen door communicatie en persoonlijk overwicht.
 • Standpunten sterk kunnen verwoorden en kunnen verdedigen.
 • In staat om op een positief constructieve wijze samen met de stad (inwoners, college, fractie en raad) de ambitieuze opgaves aan te gaan.

 

Leervermogen

 • Door de juiste vragen te stellen snel tot de kern doordringen.
 • Openstaan voor nieuwe informatie. Initiatief nemen om aan nieuwe informatie en ideeën te komen en praktijkervaringen opzoeken.
 • Durven te reflecteren op de eigen rol en functioneren en kijken waar het nog beter kan.
 • Zich verplaatsen in anderen en zich verdiep in de ideeën en theorieën van anderen en daarbij constructief omgaan met de reflecties van andere belanghebbenden.

 

Politieke sensitiviteit

 • Maatschappelijke en politieke processen doorzien. Politieke kansen en gevaren zien.
 • Beïnvloeden. In staat zijn ideeën, posities en partijen te verbinden en anderen effectief te beïnvloeden.
 • (Politiek) sensitief. Zich bewust zijn van verschillende belangen die spelen en inzicht hebben in welke personen en groepen invloed hebben. Aanvoelen wat er onderhuids speelt.
 • Het vermogen hebben te werken in teamverband en zowel binnen als buiten dit team relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.
 • Sociaalliberale kansen herkennen en die weten te benutten.

 

Ondernemend

 • Ondernemend. Kansen en mogelijkheden zien. Zelf initiatief nemen, bedreigingen zien als uitdagingen om op te lossen en onmiddellijk inhaken op nieuwe ontwikkelingen.

 

De werving en selectie:

De kandidaten sturen een motivatiebrief en een uitgebreide CV. Uiterlijke indieningstermijn zondag 27 mei 24:00 uur. Eerst vindt er een briefselectie plaats. Daarna zullen geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek in week 22 (vanaf maandag 28 mei).

Antecedentenonderzoek:

In week 23 worden antecedenten nagetrokken en alle noodzakelijke formaliteiten afgewikkeld.

Installatie:

We gaan uit van installatie tijdens een raadsvergadering begin juni.

Interesse?

U kunt uw motivatiebrief en uitgebreid CV mailen naar Gijs Stork: storkgwl@gmail.com

Voor vragen kunt u bellen met fractievoorzitter G.Stork: 06-22213704