Je bekijkt nu Lokaal Almelo Samen = BBA + Almeloooo + ALA

Lokaal Almelo Samen = BBA + Almeloooo + ALA

Op 6 juli 2016 is de fusie tussen Burgerbelangen Almelo, Partij Almeloooo en Almeloos Liberaal Alternatief feestelijk tot stand gekomen. Nadat ’s avonds de 3 partijen ieder voor zich definitief hadden ingestemd met de fusie, heeft notaris Mattijs Davids van Holscher & Davids als laatste de handtekening onder het fusiedocument geplaatst. Vervolgens is er door de leden nog gezellig nagepraat.

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen is eigenlijk de basis gelegd voor de nieuwe vereniging. Direct na de uitslag is door de fractieleden in overleg met de verschillende besturen besloten om een samenwerking aan te gaan en daar de naam Lokaal Almelo Samen aan te koppelen. De programma’s van de 3 partijen komen vrijwel geheel met elkaar overeen. En, omdat er geen fractiediscipline heerst, kan iedereen stemmen zoals hij(of zij) dat wil. Het enige is dat je dit van tevoren kenbaar maakt binnen de fractie. Hoewel er zeer sceptisch vanuit de gemeenteraad naar de fractieleden werd gekeken is juist gebleken dat ze zeer professioneel en met kennis van zaken respect hebben afgedwongen.

En dan komt de vraag hoe gaan we de toekomst invullen, verder gaan als 3 afzonderlijke partijen of als 1 partij. Deze vraag is door de fractie LAS aan de verschillende verenigingen voorgelegd. De fractie was er duidelijk over, “ga intensief samenwerken of liever nog, ga fuseren”. Er is een werkgroep opgericht vanuit de 3 verenigingen die antwoord moest geven wat de beste realiseerbare oplossing zou zijn en die de meeste invloed zou kunnen uitoefenen op de Almelose politiek. Daarvoor is ook een politicoloog van de Universiteit Twente ingeschakeld die heeft voorzien in adviezen en welke vragen je met elkaar moet beantwoorden om tot een goede afweging te komen. Dat allemaal tezamen heeft geleid tot 1 advies, ga fuseren. De leden hebben hiermee ingestemd en na een half jaar intensief overleg en uitzoeken is besloten om te kiezen voor een fusie, daarmee is bereikt dat Lokaal Almelo Samen de grootste (lokale) partij van Almelo is geworden!

Het voorlopige bestuur bestaat uit Han Kuipers (vz) ex ALA, Marcel Hubers (sec) ex BBA en Joop Groenewold (pen) ex Almelooo. Zij zorgen voor de transitie van de oude naar de nieuwe partij en bereiden allerlei zaken voor, denk aan een huishoudelijk reglement, de financiële administratie, inschrijven als partij bij de gemeente Almelo, enz. enz.

Het bestuur hoopt dat met de inwoners van Almelo, Lokaal Almelo Samen de grootste partij blijft en daarmee grote invloed kan blijven uitoefenen in het belang van Almelo! Dat wilt u toch ook!
Inmiddels is Lokaal Almelo Samen ingeschreven en erkent door de Kiesraad van de Gemeente Almelo.

Han Kuipers
Voorzitter

FullSizeRender

Han Kuipers, voorzitter Lokaal Almelo Samen (ex ALA)

 

FullSizeRender(1)

Joop Groenewold, secretaris (ex Almeloooo)

 

FullSizeRender(2)

Marcel Hubers, penningmeester (ex BBA)

 

 

FullSizeRender(3)

Marcel Davids (L) Notaris en Tjamme Kamst, notulist

 

FullSizeRender(5)

Johan van Loon, Fractielid en tekende voor BBA