Je bekijkt nu Lokaal Almelo Samen kiest voor ‘zakencollege’

Lokaal Almelo Samen kiest voor ‘zakencollege’

Lokaal Almelo Samen neemt hiermee stelling tegen het huidige college bestaande uit de partijen CDA, PvdA en SP. Een college met het CDA is voor Lokaal Almelo Samen niet bespreekbaar. In de afgelopen decennia is het CDA voornamelijk de oorzaak geweest van de financiële debacles in Almelo zoals grondaankopen, Fortezza, Monorail, te grootschalige binnenstadplannen, om er een paar te noemen. Het CDA en heeft in geen enkel opzicht laten zien hun eigen puinhoop op te willen ruimen en te kunnen oplossen. Het moet nu echt anders!

 

In het belang van Almelo vindt Lokaal Almelo Samen dat er op korte termijn een college moet worden gevormd dat bestaat uit maximaal vier zakenwethouders die samen in staat zijn de grote (financiële) problemen waarin we verkeren in goede banen te leiden. De gemeente Almelo moet weer gezond worden, zonder dat de burgers daar telkens voor moeten bloeden. Het moet een college zijn van ons allen, een bekwaam college dat wil luisteren naar de raad en inwoners.

 

In het gesprek met dhr. Franken – die door het CDA naar voren is geschoven als ‘informateur’ – zal de fractie Lokaal Almelo Samen nadrukkelijk aangeven niet in zee te willen met het CDA. Ook vraagt zij zich af of het CDA het recht kan claimen om een aangepast college te vormen. Daar komt bij dat het CDA op voorhand al tegenstrijdige uitspraken doet over welke partijen al dan niet deel kunnen uitmaken van het college.

 

Frappant is dat ambtelijke bijstand gegeven wordt aan de informateur, terwijl de raad geen opdracht heeft gegeven en niet weet welke opdracht de heer Franken heeft en er geen rapportage van de gesprekken plaatsvindt. Het is een vorm van achterkamertjespolitiek; iets waar we juist vanaf willen. Het is links- of rechtsom niet realistisch om een houdbare nieuwe coalitie te vormen die steunt op een meerderheid. Dat hoeft ook niet van Lokaal Almelo Samen. De burger is er ook niet mee gediend als het allemaal bij het oude blijft.

 

Het zou de vele partijen in Almelo sieren om hun partijpolitiek ondergeschikt te maken aan het belang van de Almelose  burgers en bedrijven.

 

Lokaal Almelo Samen is van oordeel dat er een bekwaam persoon van buiten de Almelose politiek dient te worden aangetrokken, die enkel als taak heeft evenwichtige profielen op te stellen voor vier vak wethouders en de procedure te begeleiden; alles in nauw overleg met de raad. Dit zal moeten leiden tot het op korte termijn aanstellen van een nieuw college. Er is vaart geboden want er moeten belangrijke besluiten genomen worden. Zoals binnenstad en het op orde krijgen van de meerjarenbegroting.

 

Namens de fractie van Lokaal Almelo Samen, Gijs Stork, fractievoorzitter.