Lokaal Almelo Samen stemde 31 januari 20…

[ad_1]
Lokaal Almelo Samen stemde 31 januari 2017 unaniem voor de Motie:
Alternatief olieafvalwaterzuivering

Besluit:
Het college van B&W te verzoeken:
•Om zo spoedig mogelijk met de Provincie in gesprek te gaan om de gegevens,
voor wat betreft het alternatief zuivering, zo spoedig mogelijk te laten toetsen;
•Om met de Provincie in gesprek te gaan om de mogelijkheden te bespreken om op korte termijn over te gaan tot een pilot: olieafvalwaterzuivering, waarin waarmogelijk andere partners en instanties te betrekken.

En gaat over tot de orde van de dag.
[ad_2]