BEGROTING 2018

[ad_1]
BEGROTINGSBEHANDELING 2018

Bent u benieuwd naar onze bijdrage wat betreft de begrotingsbehandeling 2018?

Klik dan op de link hieronder.

https://lokaalalmelosamen.nl/wp-content/uploads/2017/10/Algemene-beschouwingen-perspectiefnota-2018-definitief.pdf

Wij hebben op diverse punten moties en amendementen gemaakt, aangezien wij ons in diverse zaken niet kunnen vinden.

Onderwerpen:
– Verwijderen opmerking College in het raadsvoorstel
– Verwijderen brief College uit de begroting
– Opheffing koppeling OZB
– Opheffen Ingenieursbureau
– Juiste opname Klijnsmagelden in begroting
– Geen extra verhoging OZB
– Geen bezuinigingen wijkcentra
– Geen belastingheffing op kano’s en roeiboten
– Afschaffing hondenbelasting
– Verbreding mogelijkheden budget Speeltuin
– Gebruik kwalitatief hoogwaardig materiaal speeltoestellen

De moties en amendementen vind u hieronder.

https://lokaalalmelosamen.nl/wp-content/uploads/2017/10/LAS-amendement-verwijderen-opmerking-College.pdf

https://lokaalalmelosamen.nl/wp-content/uploads/2017/10/LAS-amendement-verwijderen-brief-College.pdf

https://lokaalalmelosamen.nl/wp-content/uploads/2017/10/LAS-amendement-opheffing-koppeling-OZB.pdf

https://lokaalalmelosamen.nl/wp-content/uploads/2017/10/LAS-amendement-opheffen-Ingenieursbureau.pdf

https://lokaalalmelosamen.nl/wp-content/uploads/2017/10/LAS-amendement-juiste-opname-Klijnsmagelden.pdf

https://lokaalalmelosamen.nl/wp-content/uploads/2017/10/LAS-amendement-geen-extra-verhoging-OZB.pdf

https://lokaalalmelosamen.nl/wp-content/uploads/2017/10/LAS-amendement-geen-bezuiniging-wijkcentra.pdf

https://lokaalalmelosamen.nl/wp-content/uploads/2017/10/LAS-amendement-geen-belastingheffing-kano-en-roeiboot.pdf

https://lokaalalmelosamen.nl/wp-content/uploads/2017/10/LAS-amendement-afschaffing-hondenbelasting.pdf

https://lokaalalmelosamen.nl/wp-content/uploads/2017/10/LAS-motie-budget-speeltuin.pdf

https://lokaalalmelosamen.nl/wp-content/uploads/2017/10/LAS-motie-bezuinigingen-speeltoestellen.pdf

lokaalalmelosamen.nl

[ad_2]