Lokaal Almelo Samen (LAS), samen kunnen wij meer!

Almelose initiatieven #corona

https://www.almelovoorelkaar.nl/almelose-initiatieven-corona Almelose initiatieven #corona Zorg of hulp nodig? Aan de slag als vrijwilliger? Vind elkaar snel en makkelijk via...

OPEN BRIEF AAN HET PRESIDIUM Almelo, 01-04-2020 …

OPEN BRIEF AAN HET PRESIDIUM Almelo, 01-04-2020 Onderwerp: Open brief n.a.v. brief Presidium instellen fysiek vergaderen Aan, Het Presidium van de gemeenteraad van Almelo, t.a.v. de voorzitter I. ten Seldam Geachte voorzitter, beste mevrouw I. Ten Seldam, Met enige verbazing hebben wij u brief gelezen met d.d. 01-04-2020, uw kenmerk 20200331. U geeft in uw brief aan dat u de ontwikkelingen met betrekking tot de Coronacrisis nauwgezet volgt. Groot is dan ook onze verbazing dat u aangeeft dat uw uitgangspunt is fysiek vergaderen tenzij. Meermaals is het Presidium en de burgemeester direct en/of indirect gewezen op de mogelijkheden van digitaal vergaderen. Er zijn tal van voorbeelden genoemd van Gemeenten waar dit nu al zo georganiseerd is. Tevens zijn wij verbaasd dat u er een eigen interpretatie van de tijdelijke maatregel op nahoud. De noodwet geeft namelijk aan dat indien er niet op een goede manier fysiek vergadert kan worden, omdat dit onder de huidige omstandigheden niet altijd goed te organiseren is, dat er dan digitaal kan en mag worden vergadert. Dit is onze ogen in Almelo aan de orde. U gaat namelijk compleet voorbij aan het feit dat er binnen de Almelose gemeenteraad behoorlijk wat raadsleden zijn die behoren tot de hoogrisicogroepen. Voor deze raadsleden is fysieke aanwezigheid niet mogelijk! Wij hebben het dan over de raadsleden met een leeftijd boven de 70 jaar en raadsleden met een leeftijd boven de 18 met onderliggende aandoeningen. Het advies van het RIVM aan deze groep is, beperk het contact tot het hoognodige. BLIJF THUIS! https://lci.rivm.nl/…/bij…/preventiebeleid-hoogrisicogroepen Wij vinden het van weinig inlevingsvermogen, collegialiteit en solidariteit getuigen dat het Presidium aan deze kwetsbare...

Rijkssteun voor ondernemers, verenigingen i.v.m. Covid19

De Rijksoverheid heeft de steunmaatregelen in de huidige coronacrisis verruimt voor meer doelgroepen. Naast vele ondernemers komen nu ook (sport)verenigingen en stichtingen in aanmerking voor een eenmalige bijdrage van 4000 euro.

Impact Coronavirus

Het coronavirus heeft enorme impact op veel ondernemers. Om de gevolgen voor ondernemers, maar ook stichtingen en verenigingen, te verzachten, zijn er allerlei maatregelen getroffen of in de maak.

OPEN BRIEF AAN HET COLLEGE

Ons kenmerk: 2e brief ondersteunende maatregelen verenigingsleven covid19 en verbazing uitspraken Sportbedrijf Almelo.

Onderwerp: Besluit tot uitstel van betaling en/of betalingsregeling gemeentelijke lasten voor verenigingen e.d.