Lokaal Almelo Samen (LAS), samen kunnen wij meer!

Na ruim 12 uur vergaderen toch mooie res…

Na ruim 12 uur vergaderen toch mooie resultaten behaald door LAS.👊 Motie 1. Aangenomen👌 Betere verlichting op fiets en/of voetgangersoversteekplaatsen. (mede-indieners LA en PVA) Motie 2. Aangenomen👌 Volledige besteding Klijnsmagelden voor kinderen die opgroeien in armoede. (mede-indiener LA) Motie 3. Aangenomen👌 Budget voor onderhoud en vervanging van speeltoestellen. (mede-indieners LA en PVA) Motie 4. Stemmen gestaakt (gelijk aantal stemmen voor en tegen, deze motie wordt opnieuw ingebracht)🙃 Maatschappelijke organisaties betrekken bij inzameling oud papier. (mede-indiener LA) Motie 5. Aangenomen👌 Onderzoek lagere OZB voor verenigingen. (mede-indiener...

Inzameling oud papier terug naar verenigingen? – Actua – AAVISIE

Inzameling oud papier terug naar verenigingen? – Actua – AAVISIE Als het aan LAS (Lokaal Almelo Samen) ligt, dan gaat de inzameling van het oude papier in Almelo weer terug naar de verenigingen. Tijdens de algemene beschouwingen voor de Programmabegroting 2020 diende fractievoorzitter Louis Kampman een motie met...

LAS wil betere verlichting bij oversteekplaatsen – Actua – AAVISIE

LAS wil betere verlichting bij oversteekplaatsen – Actua – AAVISIE Betere verlichting bij fiets- en voetgangersoversteekplaatsen: daartoe diende LAS (Lokaal Almelo Samen) een motie in. Dit gebeurde tijdens de algemene beschouwingen voor de Programmabegroting 2020. De motie wordt mede ingediend door Leefbaar Almelo...

Vrees voor verdwijning speeltoestellen in Almelo

Vrees voor verdwijning speeltoestellen in Almelo ALMELO – De bezuiniging op vervanging en onderhoud van speeltoestellen in Almelo begint sporen na te laten. Drie politieke partijen willen dat de gemeente aan de rem trekt en toch meer geld vrijmaakt voor de speelvoorzieningen in de...

Algemene beschouwingen begroting 2020 – Lokaal Almelo Samen (LAS)

Algemene beschouwingen begroting 2020. Op 07 november is het weer zover, dan wordt de begroting voor 2020 behandeld.✔️ Onze algemene beschouwingen vind u hier.👇 Algemene-beschouwingen-begroting-2020 Algemene beschouwingen begroting 2020 – Lokaal Almelo Samen (LAS) Algemene beschouwingen begroting...

In het voorjaar van 2019 heeft de fam. K…

In het voorjaar van 2019 heeft de fam. Kampkuiper een windmolen laten plaatsen van EAZ Wind op hun erf aan de Achterhoekseweg. 12 in Almelo. Met de opbrengst (20.000 kw ) van deze windmolen willen zij het bedrijf verder verduurzamen en energieneutraal maken door ook nog zonnepanelen op de bedrijfsdaken te leggen. De opening van de open middag bij de fam Kampkuiper werd gedaan door weth. van Mierlo van de gemeente Almelo waarna uitleg werd gegeven over de windmolen door een medewerker van EAZ Wind. Ter afsluiting van het officiele gedeelte was er een woord van lof door de voorzitter van LTO Nrd afd Twente. Gezien de grote opkomst van geïnteresseerden en de diverse gehoorde positieve reacties zal plaatsing van meerdere van deze uitvoering van windmolens ongetwijfeld navolging hebben. Al met al een zeer nuttige bijeenkomst, jammer dat er vanuit politiek Almelo niet meer belangstelling was. Enige aanwezigen vanuit de Almelose politiek waren Raadslid Marike van Doorn en Raadsvolger Tjamme Kamst van Lokaal Almelo Samen. Wij zagen dit als een mooie aansluiting op de dag ervoor gehouden bijeenkomst over de “warmte” visie….....

Stadsprijs 2019 | Gemeente Almelo

Aanmelden kan nog steeds! Stadsprijs 2019 | Gemeente Almelo Kandidaten voor de Stadsprijs leveren een bijdrage aan de stad op het gebied van sport, economie, cultuur, ecologie, welzijn of iets heel anders. Het gaat om een structurele bijdrage, een eenmalige actie is niet voldoende. De genomineerde hoeft niet uit Almelo te komen; het gaat er om dat de...

Over kamerverhuur en samenwonen van oude…

Over kamerverhuur en samenwonen van ouderen komen nieuwe voorschriften Voor mensen die hun eigen woning willen onderverhuren zijn de mogelijkheden sinds eind vorig behoorlijk beperkt. Bestaande contacten worden gerespecteerd, echter nieuwe inwoning wordt vooralsnog niet meer toegestaan. De aanleiding om tot dit besluit te komen was dat op meerdere plekken in Almelo steeds meer huizen worden aangekocht met als doel om ze op te delen in zoveel mogelijk wooneenheden voor met name arbeidsmigranten. Die situatie zien we onder meer in de omgeving van het Nieuwstraatkwartier. Daardoor ontstaat regelmatig overlast voor de buurt en bovendien is het bekend dat er forse prijzen worden berekend voor relatief zeer kleine ruimtes. Op onze vragen of daarmee in de toekomst geen ruimte meer is voor kamerverhuur aan bijvoorbeeld studenten of anderen en of medebewoning voor bijvoorbeeld woongemeenschappen, gaf de wethouder als antwoord dat al dat soort zaken worden geregeld in een nieuw raadsbesluit dat eind november in behandeling komt. Ouderen die samen optrekken om bij elkaar te gaan wonen door het verdwijnen van verzorgingstehuizen en die daarom voor de onderlinge opvang en controle samen willen wonen met meerdere gezinnen: “Dat gaan we regelen en daar zijn we zelfs enthousiast over bijvoorbeeld in initiatief van de Hof van Heden in Almelo Noord-Oost.” En ook een inschatting over mogelijkheden om ook in de toekomst kamers te kunnen verhuren aan bijvoorbeeld studenten en gescheiden partners die in acute woningnood komen te verkeren wordt nader besluitvorming aan de raad voorgelegd aan het eind van maand november. Inwoning van ouderen bij kinderen die mantelzorg verlenen, blijft sowieso mogelijk, omdat daarbij geen sprake is van gescheiden wooneenheden binnen één...