Vragen n.a.v. afwikkeling nieuw stadhuis

Vragen n.a.v. afwikkeling nieuw stadhuis

  Aan het college van B&W van Almelo. Onderwerp: ontwikkelingen rondom financiële afronding nieuw stadhuis. Almelo, 12-02-2015. Geacht college, in de Tubantia lezen wij dat de bouwcombinatie een tegenclaim van € 950.000,00 bij de gemeente Almelo heeft neergelegd. Tevens lezen wij dat beide partijen gebruik maken van dezelfde jurist. Verder is er in de Tubantia te lezen welke argumenten de bouwcombinatie gebruikt om de claim te rechtvaardigen. LAS heeft hierover de volgende vragen: 1. Is de stadsadvocaat, Damsté Advocaten, gespecialiseerd in vastgoedrecht en bouwrecht? Zo nee, is het niet verstandiger een jurist in de arm te nemen die in deze zaken gespecialiseerd is? 2. Zowel de bouwcombinatie als de gemeente Almelo maken gebruik van dezelfde jurist. Is het niet verstandiger dat beide partijen gebruik maken van hun eigen juristen? Hoe denkt de gemeente Almelo het maximale uit het geschil te halen terwijl beide partijen gebruik maken van dezelfde jurist? Gaat de gemeente Almelo niet de fout maken dat ca. de helft van de claim van de bouwcombinatie gehonoreerd wordt door de stadsadvocaat en vervolgens het bedrag wat overblijft van de claim tegen de korting waar de gemeente Almelo contractueel recht op heeft wordt weggestreept? Hoe denkt de gemeente Almelo dit te vermijden? 3. De bouwcombinatie gebruikt als argumenten voor de claim; – faillissement van een onderaannemer (die in opdracht van de hoofdaannemer werkt.) – stroeve en late leveringen van een onderaannemer (die in opdracht van de hoofdaannemer werkt.) – onvoldoende afstemming architect, constructeur en adviseurs. – werktekeningen niet conform tekening en beslissingsschema. – moeizaam en lastig goedkeuringstraject. – vertraging door ‘horizontale regeninslag’. – geraakt door overmacht situaties Is de...