Grijze container restafval toch naar 1x per 4 weken.

Gisterenavond was het dan zover. Een heroverweging van het raadsvoorstel van de vorige wethouder van milieu Johan Andela (VVD). Zijn fractie werd bij de gemeenteraadsverkiezing gehalveerd, maar de VVD heeft daarvan kennelijk niet geleerd, gelet op het stemgedrag van gisteravond. Het ‘vernieuwde’ voorstel was ongewijzigd. Hierin was vastgelegd dat er in de Almelose wijken milieuparken zouden worden aangelegd voor een totaalbedrag á € 835.000,- waar de burger haar (gescheiden) afval kan aanleveren en vervolgens wordt de grijze container voor het restafval nog maar 1x per 4 weken geleegd. Als grootste fractie poogden wij via een amendement (wijzigingsvoorstel) het legen van de grijze bak eens per 2 weken te handhaven. Er worden te veel mensen (ouderen of slecht ter been) hard geraakt door deze beslissing en er is weinig tot geen draagvlak onder de inwoners voor dit onzalige plan. Het college van B&W had in het verleden aangegeven dat het een opdracht was vanuit Europa en Den Haag aan de gemeente Almelo. Maar na uitgebreid onderzoek door ons kwamen wij tot de conclusie dat er helemaal geen opdracht bestond, maar alleen een verzoek op medewerking op vrijwillige basis. Ook het milieu is een zwak argument want in ons onderzoek kwamen wij cijfers tegen van de enorme afvalimport in Nederland. Er wordt ruim een miljoen ton buitenlands afval geïmporteerd en verbrand in Nederland. En verder staat er in het rapport van TNO ‘kansen voor de circulaire economie’ dat in Nederland al 78% van het wordt afval gerecycled, 19% wordt verbrand (en energie mee opgewekt) en slechts 3% wordt gestort. Nederland heeft daarmee al een vooraanstaande positie in Europa op het gebied...