Bezuinigen moet, daarom: gebruik het stadhuis beter!

Bezuinigen moet, daarom: gebruik het stadhuis beter!

Het college van B&W stelt voor om de inkomsten te verhogen zoals: parkeren in binnenstad duurder te maken, de Onroerend Zaken Belasting omhoog te schroeven en ook enkele andere tarieven te verhogen. Hiermee jaag je de inwoners op extra kosten en anders jaag je ze wel de stad uit. Almelo moet rigoureus bezuinigen daarvan is iedereen overtuigd, maar hoe? Lokaal Almelo Samen denkt hier anders over dan het college. Lokaal Almelo Samen vindt dat de gemeente een sluitende begroting moet krijgen door de uitgaven te verlagen. Er is een groot aantal ‘gemeente gebonden bedrijven’ die kantoorruimte huren in de stad. Het stadhuis is nu al te groot en heeft ruimte over. En mocht de personeelsreductie doorgaan, dan komt er nog meer vrij. Conclusie: gebruik die ruimte beter! Maak van het stadhuis een ‘huis van en voor de stad’. Daarmee bespaar je huuruitgaven en bovendien ontstaat er meer ‘leven’ in het stadhuis en de inwoners van Almelo worden niet getroffen door hogere gemeentelijke lasten. Voorbeelden hiervan zijn Almelo Promotie die ongeveer 30.000 euro huur betaalt en wat te denken van Stadstoezicht die jaarlijks ongeveer 550.000 euro aan huisvesting betaalt Zo zijn er natuurlijk veel meer door de gemeente gefinancierde instellingen, die een besparing kunnen opleveren door ze te  huisvesten in het stadhuis. Ook de operationele kosten van deze organisaties kunnen omlaag, denk aan schoonmaak, ICT, receptie en overige facilitaire kosten. Lokaal Almelo Samen vindt dat het college hiernaar moet kijken en met voorstellen moet komen. Wij zullen dit zeker aan de orde stellen bij de begrotingsbehandeling. Gijs Stork, fractievoorzitter Lokaal Almelo Samen  ...

Forse kritiek op nieuw parkeerbeleid

Ondernemers en bewoners van Almelo hebben forse kritiek op met name het afschaffen van de blauwe zone en het voorgenomen 24 uur betaald parkeren. Dat werd dinsdagavond 13 oktober duidelijk tijdens een debat in ’t Hookhoes over het voorgestelde parkeerbeleid.   Een behoorlijk aantal ondernemers uit de binnenstad , bewoners , raadsleden en de wethouders Ten Seldam en Bruggink namen deel aan de discussie. Wethouder Ten Seldam stelde keer op keer dat zij simpelweg de opdracht van de raad uitvoert. Deze bewering werd bestreden door de fractie van Lokaal Almelo Samen en ook de VVD kon zich niet vinden in dit standpunt.   Wat is het geval: de raad wil 1,2 miljoen euro bezuinigen om de slechte financiële positie te verstevigen. Het college komt nu met een voorstel om 600.000 te bezuinigen op stadstoezicht dit gaat dan wel ten koste van het dividend van 100.000 zodat er uiteindelijk 500.000 bespaard wordt. Een prima zaak. Maar daarnaast  wil B&W de parkeertarieven zodanig  verhogen dat 1,1 miljoen extra in de gemeentekas binnenkomt dus een ordinaire lastenverzwaring voor inwoners en bezoekers. Deze extra inkomsten noemt het college een bezuiniging. Dat is wel een vreemde uitleg! Er wordt niets bezuinigd.   Er zal toch echt een besparing in de vorm van minder uitgaven moeten plaatsvinden. Dat is de opdracht van de raad aan het college . Het college dat een groot ambtenarenapparaat heeft om met voorstellen te komen. Lokaal Almelo Samen beseft wel dat dit moeilijk is omdat er “in eigen vlees” gesneden moet worden maar dit is nu echt noodzakelijk! Het afstoten van taken; daar moet nu echt eens aan gedacht worden....

ALMELO JAAGT BEZOEKERS UIT BINNENSTAD

In de begroting 2016 is opgenomen dat er 1,2 miljoen bezuinigd moet worden op het parkeren. Het college stelt voor dit te bereiken door een forse verhoging van de parkeertarieven en dit moet dan 1,2 miljoen opleveren Een totaal onaanvaardbaar plan met een groot aantal verschillende tarieven waardoor grote onduidelijkheid gaat ontstaan. Maar nog belangrijker is dat bezoekers alternatieven gaan zoeken en zullen uitwijken naar omliggende steden en dorpen om hun inkopen te doen. Er wordt veel geld besteed om de binnenstad aantrekkelijk te maken maar dit soort voorstellen heeft een averechts effect. Is er wel nagedacht over hoeveel schade de winkeliers lijden? De gemeente denkt 1,2 miljoen extra te pakken maar het zijn uiteindelijk de winkeliers die de rekening betalen. Almelo wordt zo wel erg onaantrekkelijk en dat kan toch niet de bedoeling zijn. De gemeenteraad zal er alles aan moeten doen om dit onzalige plan van tafel te krijgen. Lokaal Almelo Samen zal zich hiervoor...