Lokaal Almelo Samen = BBA + Almeloooo + ALA

Lokaal Almelo Samen = BBA + Almeloooo + ALA

Op 6 juli 2016 is de fusie tussen Burgerbelangen Almelo, Partij Almeloooo en Almeloos Liberaal Alternatief feestelijk tot stand gekomen. Nadat ’s avonds de 3 partijen ieder voor zich definitief hadden ingestemd met de fusie, heeft notaris Mattijs Davids van Holscher & Davids als laatste de handtekening onder het fusiedocument geplaatst. Vervolgens is er door de leden nog gezellig nagepraat. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen is eigenlijk de basis gelegd voor de nieuwe vereniging. Direct na de uitslag is door de fractieleden in overleg met de verschillende besturen besloten om een samenwerking aan te gaan en daar de naam Lokaal Almelo Samen aan te koppelen. De programma’s van de 3 partijen komen vrijwel geheel met elkaar overeen. En, omdat er geen fractiediscipline heerst, kan iedereen stemmen zoals hij(of zij) dat wil. Het enige is dat je dit van tevoren kenbaar maakt binnen de fractie. Hoewel er zeer sceptisch vanuit de gemeenteraad naar de fractieleden werd gekeken is juist gebleken dat ze zeer professioneel en met kennis van zaken respect hebben afgedwongen. En dan komt de vraag hoe gaan we de toekomst invullen, verder gaan als 3 afzonderlijke partijen of als 1 partij. Deze vraag is door de fractie LAS aan de verschillende verenigingen voorgelegd. De fractie was er duidelijk over, “ga intensief samenwerken of liever nog, ga fuseren”. Er is een werkgroep opgericht vanuit de 3 verenigingen die antwoord moest geven wat de beste realiseerbare oplossing zou zijn en die de meeste invloed zou kunnen uitoefenen op de Almelose politiek. Daarvoor is ook een politicoloog van de Universiteit Twente ingeschakeld die heeft voorzien in adviezen en welke vragen je met elkaar moet...