Onderhoud openbare wegen is zorgelijk

Onderhoud openbare wegen is zorgelijk

OPEN BRIEF Geacht college, Wij worden regelmatig gewezen op het zeer slechte onderhoud van openbare wegen in onze gemeente. We hebben twee concrete voorbeelden die we u acuut willen voorleggen. Ten eerste gaat het om de Verlengde Sportlaan (voorheen Steve Mokonelaan genoemd), die loopt vanaf het Kollenveld langs de velden van AVC Heracles naar de Bornsestraat. Bewoners van het Kollenveld wezen ons op het feit dat er meerdere echt grote gaten in het wegdek zitten en dan mate name in delen waarover moet worden gefietst. “Het is wachten op ongelukken”, aldus één van de bewoners, die namens vele anderen spreekt. Wij hebben inderdaad moeten constateren, dat de klagers echt recht van spreken hebben. En dan te bedenken dat over deze weg ook dagelijks veel leden van de AVC Heracles moeten fietsen. Tijdens de vergadering van de wijkcommissie Almelo Zuid Oost brachten wij dit ter sprake en het werd door de leden van de wijkcommissie onmiddellijk onderkend. Ten tweede werden wij geconfronteerd met een zeer onduidelijke verkeerssituatie: de straat die loopt langs Broodjeszaak annex restaurant Deksels: een verlengde van de Noorderes die uitkomt op de Ootmarsumsestraat. De (klinker)weg is in dermate erbarmelijke staat, dat velen die er niet direct bekend zijn deze beslist niet als een openbare straat herkennen. Er worden dan ook regelmatig auto’s geparkeerd, terwijl dit feitelijk niet is toegestaan. Zo was er vorig jaar met de kerstmarkt in Almelo volgens de eigenaren van Deksels een tiental automobilisten die daar hun auto had geparkeerd in de veronderstelling niets verkeerds te hebben gedaan. Na afloop van het bezoek aan een zeer geslaagde markt volgde de prijs: een bon achter...

Zorgen over lege accu’s AED’s

OPEN BRIEF Aan het college van B&W, Tijdens de vergadering van de wijkcommissie Zuid-Oost Almelo kwam het ter sprake. Overal in de stad hangen tegenwoordig AED’s. Dat is uiteraard een heel goede zaak, omdat AED apparatuur onmiskenbaar van levensbelang kan zijn in het geval dat iemand een hartstilstand krijgt. Ongeveer vijf jaar geleden was de hele gemeente Almelo strategisch gezien goed voorzien van voldoende apparaten. Diverse sponsoren en ook de gemeente hebben de afschaf van vele apparaten mogelijk gemaakt. Er ontstaat echter gaandeweg een probleem: de accu’s raken leeg. Je ziet het niet, maar merkt het wel op het moment dat je een AED nodig hebt en deze het dan plotsklaps niet blijkt te doen. Dan is er sprake van schijnveiligheid. Het is van groot belang dat er een oplossing komt voor het controleren van de AED’s en het vervangen van de lege accu’s. Wat kan de gemeente in deze belangrijke taak betekenen om het probleem van AED’s met lege accu’s zo spoedig mogelijk op te lossen? Namens de fractie van Lokaal Almelo Samen, Jan Hammink,...