Vragen opzegging contract ZGT

Aan het college van B&W te  Almelo Almelo, 30 december 2016. Onze fractie is geschokt bij het lezen van het artikel in TC Tubantia vandaag over het feit dat kinderen met ADHD, niet langer met hun klachten terecht kunnen in het ziekenhuis ZGT. Het Twentse samenwerkingsverband Samen 14 waar onze gemeente ook onder valt heeft het contract per 1 januari opgezegd. Ouders van kinderen met ADHD moeten nu naar het MST in Enschede of naar instellingen als Mediant en Dimence. Uit het artikel in TC Tubantia blijkt dat het om 300 kinderen in Twente gaat. Eén van de betrokkenen is een Almelose moeder die uitlegt dat een jarenlange zorgvuldig opgebouwde relatie met een arts opeens wegvalt en legt uit welke nare consequenties het heeft dat ze niet meer in het ZGT terecht kan. Zij spreekt volgens redacteur Henk Brok namens andere betrokkenen in Twente: “De ouders zijn onsteld”. Volgens kinderarts Van Bommel van ZGT is het contract opgezegd omdat het ZGT weigert onder de adviesprijs van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) te gaan werken omdat dan moet worden ingeleverd op kwaliteit. Onze vragen zijn: Klopt het dat u besloten heeft om het contract met het ZGT op te zeggen? Om hoeveel betrokkenen gaat het in onze gemeente? Bent u met ons van mening dat de betrokken kinderen en hun ouders hierdoor ernstig worden gedupeerd? Is het genomen besluit nog terug te draaien voor onze gemeente? Wij stellen deze vragen in eerste instantie schriftelijk en verzoeken u met schriftelijke antwoorden te komen voor de eerstkomende raadsvergadering. Indien u daar niet in slaagt kunt u deze vragen tevens zien als mondelinge...

Vragen over financieel tekort Soweco.

Aan het college van B&W te Almelo Almelo, 28 december 2016.   Uit de pers hebben wij moeten vernemen dat de begroting van Soweco voor 2017 een tekort van bijna 5 miljoen euro voorziet. Voor Almelo zou dat kunnen betekenen dat we ruim 2 miljoen moeten bijdragen om het tekort aan te vullen. Onze vragen zijn: Klopt hetgeen wij in de pers hebben vernomen? Hoe komt het dat wij niet eerder door uw college rechtstreeks zijn geïnformeerd over dit voorziene tekort? Is de penibele situatie van Soweco reeds bekend bij de provincie Overijssel? Had u dit tekort reeds eerder voorzien? Zo ja, waarom heeft u ons daar dan niet over geïnformeerd? Heeft u hierover al contact gehad met het provinciaal bestuur? Zo ja wanneer en wat is de reactie van de provincie? Zo nee, waarom nog niet? Hoe denkt u deze lastenverzwaring binnen onze vastgestelde begroting op te kunnen lossen? Wij stellen deze vragen in eerste instantie schriftelijk en verzoeken u met schriftelijke antwoorden te komen voor de eerstkomende raadsvergadering. Indien u daar niet in slaagt kunt u deze vragen tevens zien als mondelinge vragen in de eerstvolgende vergadering van de raad.   Namens de fractie Lokaal Almelo Samen, Jan Hammink, vicefractievoorzitter.  ...
Motie buslijn 25 Aalderinkshoek

Motie buslijn 25 Aalderinkshoek

Dat in de Aalderinkshoek buslijn 25 is vervangen door een buurtbus van 8 personen is niet onopgemerkt gebleven. Ondanks vele toezeggingen door Syntus dat er niets zou veranderen aan de lijndienst blijkt dit op meerdere punten wel het geval te zijn. Zo zijn de diensttijden gewijzigd van 06.43 tot 21.15 naar 09.30 tot 17.45, kunnen er geen rolstoelgebruikers mee, is het niet mogelijk om met een trajectkaartje te reizen, is er geen korting meer mogelijk d.m.v. een sterabonnement en blijven er regelmatig mensen bij de bushaltes staan omdat het buurtbusje vol zit. Dit kan absoluut niet. Lokaal Almelo Samen heeft d.m.v. een motie de wethouder verzocht hierover in gesprek te gaan met Syntus zodat dit zo spoedig mogelijk verbeterd wordt. De motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. De motie vind u...