www.almelo.nl

Dinsdag 28 februari is er vanaf 19.30 uur een politiek beraad in het stadhuis. Op de agenda staat onder andere het onderzoek naar wijkcentra. https://www.almelo.nl/politiek-beraad-over-wijkcentra...

Vragen over noodzaak schrappen bedrijventerreinen

Wij lazen in TC Tubantia over de noodzaak van het schrappen van huidige bedrijventerreinen in Twente. Die redenering kunnen wij volgen. Ook dat mede Enschede daardoor getroffen wordt. Die gemeente heeft een compleet deel van het voormalige vliegveld Twenthe zomaar toegevoegd. We kunnen echter niet volgen dat in de krant staat dat ook Almelo de pijn zal voelen. Wellicht dat de journalist die het artikel schreef in de war is omdat hij het XL Bedrijvenpark toeschrijft aan Almelo. Dat is echter geen Almelose maar een Twentse en zelfs provinciale verantwoordelijkheid. Wij hebben de zaak met aantal vragen aan het college voorgelegd over onze voorraad. Onze vragen aan het...

BUSLIJN 25 Aangezien het door het colle…

BUSLIJN 25 Aangezien het door het college toegezegde gespreksverslag geen voldoening heeft gebracht en wij veel onderwerpen uit de eerder aangenomen motie missen in het gespreksverslag, zal Lokaal Almelo Samen, samen met de Pvda, Leefbaar Almelo en GroenLinks, aanstaande dinsdag opnieuw een motie...

Lokaal Almelo Samen stemde 31 januari 20…

Lokaal Almelo Samen stemde 31 januari 2017 unaniem voor de Motie: Alternatief olieafvalwaterzuivering Besluit: Het college van B&W te verzoeken: •Om zo spoedig mogelijk met de Provincie in gesprek te gaan om de gegevens, voor wat betreft het alternatief zuivering, zo spoedig mogelijk te laten toetsen; •Om met de Provincie in gesprek te gaan om de mogelijkheden te bespreken om op korte termijn over te gaan tot een pilot: olieafvalwaterzuivering, waarin waarmogelijk andere partners en instanties te betrekken. En gaat over tot de orde van de...