Aan het college van B&W van Almelo. Ond…

Aan het college van B&W van Almelo. Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen Almelo, 25-04-2017 Geacht college, In navolging van de opmerkingen van Democraten.Nu, nu ook van de zijde van Lokaal Almelo Samen (LAS) het vriendelijke doch uitdrukkelijke verzoek schriftelijke vragen in de daarvoor gestelde termijn van 30 dagen te beantwoorden. Ons inziens is 30 dagen al een zeer ruime termijn waarin u in staat wordt gesteld schriftelijke vragen te beantwoorden. Overschrijding hiervan is ongewenst, mede omdat u hiermee een goed functioneren van de raad in haar controlerende taak zwaar belemmerd en frustreert. Hoeveel dagen denkt u in vredesnaam nodig te hebben om een paar simpele vragen te beantwoorden? Wij verzoeken u vriendelijk doch nadrukkelijk, de navolgende schriftelijke vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden. 1. 24-02-2017 Schriftelijke vragen bedrijventerreinen in Almelo. (open 67 dagen) 2. 13-03-2017 Schriftelijke vragen oninbaar verklaring € 184.400 (open 43 dagen) 3. 15-03-2017 Schriftelijke vragen Mobiliteitsplan Noord-Oost (open 41 dagen) 4. 29-03-2017 Schriftelijke vragen Wet markt en overheid (open 27 dagen) Namens de fractie LAS, Louis Kampman...

Op 19 april was Lokaal Almelo Samen (LAS…

Op 19 april was Lokaal Almelo Samen (LAS) aanwezig op de informatiebijeenkomst ‘Vernieuw de Nieuwstraat’. Er zijn veel ideeën naar voren gebracht door de bewoners en de ondernemers uit de Nieuwstraat. Er hing een zeer mooi voorbeeld hoe het ook anders kan. Deze hebben wij op de foto gezet want hier kwamen toch wel veel positieve reacties op. Wij zijn benieuwd wat u er van...

Komst Heylen naar Almelo gaat door: voor 1.000 mensen lonkt baan

Mooie sprong vooruit. #Aanpak #Werkgelegenheid. Beetje bij beetje gaat het de goede kant. op. Komst Heylen naar Almelo gaat door: voor 1.000 mensen lonkt baan ALMELO – Het Belgische Groep Heylen is met het bestuur van regionaal bedrijfsterrein XL Businesspark in Almelo tot overeenstemming gekomen voor de bouw van een logistiek gebouw van 180.000 vierkante meter. De komst van Groep Heylen naar Almelo levert naar verwachting werkgelegenheid op voor...
Het Politiek Café van LAS georganiseerd …

Het Politiek Café van LAS georganiseerd …

Het Politiek Café van LAS georganiseerd bij wijkcentrum ‘t Dok over de bedreiging van de wijkcentra werd op 12 april goed bezocht! Vooral de besturen waren in groten getale aanwezig. Mooi om te zien en te horen hoe bevlogen men praat over het wijkcentrum van hun wijk. Wat vooral naar voren kwam is dat de cijfers vanuit het onderzoekspanel een vertekend beeld geven van de werkelijke bezoekersaantallen en het aantal activiteiten per wijkcentrum. De besturen hebben een gedeelde lange termijn visie over de toekomstfunctie van een wijkcentrum. Dit komt tot uiting in het rapport Schelf 2.0. Erkend wordt dat iedere wijk zijn eigen behoefte heeft, maar dat voor overeenkomstige zaken de besturen elkaar opzoeken. Lokaal Almelo Samen heeft veel bruikbare informatie opgehaald! Onze visie is dat wijkcentra een belangrijke functie vervullen in...