BEGROTING 2018

BEGROTINGSBEHANDELING 2018 Bent u benieuwd naar onze bijdrage wat betreft de begrotingsbehandeling 2018? Klik dan op de link hieronder. http://lokaalalmelosamen.nl/wp-content/uploads/2017/10/Algemene-beschouwingen-perspectiefnota-2018-definitief.pdf Wij hebben op diverse punten moties en amendementen gemaakt, aangezien wij ons in diverse zaken niet kunnen vinden. Onderwerpen: – Verwijderen opmerking College in het raadsvoorstel – Verwijderen brief College uit de begroting – Opheffing koppeling OZB – Opheffen Ingenieursbureau – Juiste opname Klijnsmagelden in begroting – Geen extra verhoging OZB – Geen bezuinigingen wijkcentra – Geen belastingheffing op kano’s en roeiboten – Afschaffing hondenbelasting – Verbreding mogelijkheden budget Speeltuin – Gebruik kwalitatief hoogwaardig materiaal speeltoestellen De moties en amendementen vind u hieronder. http://lokaalalmelosamen.nl/wp-content/uploads/2017/10/LAS-amendement-verwijderen-opmerking-College.pdf http://lokaalalmelosamen.nl/wp-content/uploads/2017/10/LAS-amendement-verwijderen-brief-College.pdf http://lokaalalmelosamen.nl/wp-content/uploads/2017/10/LAS-amendement-opheffing-koppeling-OZB.pdf http://lokaalalmelosamen.nl/wp-content/uploads/2017/10/LAS-amendement-opheffen-Ingenieursbureau.pdf http://lokaalalmelosamen.nl/wp-content/uploads/2017/10/LAS-amendement-juiste-opname-Klijnsmagelden.pdf http://lokaalalmelosamen.nl/wp-content/uploads/2017/10/LAS-amendement-geen-extra-verhoging-OZB.pdf http://lokaalalmelosamen.nl/wp-content/uploads/2017/10/LAS-amendement-geen-bezuiniging-wijkcentra.pdf http://lokaalalmelosamen.nl/wp-content/uploads/2017/10/LAS-amendement-geen-belastingheffing-kano-en-roeiboot.pdf http://lokaalalmelosamen.nl/wp-content/uploads/2017/10/LAS-amendement-afschaffing-hondenbelasting.pdf http://lokaalalmelosamen.nl/wp-content/uploads/2017/10/LAS-motie-budget-speeltuin.pdf http://lokaalalmelosamen.nl/wp-content/uploads/2017/10/LAS-motie-bezuinigingen-speeltoestellen.pdf...

Actief Betrokken Clubs We hebben met enk…

Actief Betrokken Clubs We hebben met enkele leden van onze fractie en andere raadsleden met het Sportbedrijf een bezoek gebracht aan de voetbalvereniging ASV in Aadorp. Deze club doet mee aan het project Actief Betrokken Clubs (ABC) samen met de voetbalclubs PH en ON, hockeyclub Almelo, rugbyclub The Big Bulls, zwem- en poloclub De Veene, de korfbalclub Achilles en de turnclub Achillis WIL. Wij zijn zeer positief gestemd over de ontwikkelingen die de clubs via het ABC project doorstaan: ze leveren actieve bijdragen door trajecten uit te zetten met onder meer scholen, zorginstellingen en andere; waardoor steeds meer mensen gebruik maken van de faciliteiten op de sportaccommodaties. De clubs spelen een steeds meer belangrijke rol in de wijken en steeds meer vrijwilligers en deelnemers komen naar de clubs voor diverse activiteiten. Ook trekt het nieuwe leden...

Vooraankondiging Politiek Café. 15 nove…

Vooraankondiging Politiek Café. 15 november as. organiseert Lokaal Almelo Samen (LAS) een politiek Café met als onderwerp verkeersveiligheid in Almelo. Kent u gevaarlijke verkeerssituaties in Almelo en wilt u daarover meepraten, kom dan 15 november as. naar het Politieke Café! Locatie: De Trefhoek Ootmarsumsestraat 247-249 Almelo Tijdstip: 20.00 uur Weet u waar het knelt in...

Handen af van Klijnsma gelden

Het is dan eindelijk gelukt. Klijnsmagelden voor kinderen in armoede worden nu in Almelo ook daadwerkelijk besteed aan deze kinderen. Het College was het er niet zo mee eens en dicht liever haar financiële gaten met gelden waarvoor zij niet bedoeld zijn, maar uiteindelijk bepaald een meerderheid van de raad....