LAS zoekt wethouder

LAS zoekt wethouder

Vacature voor wethouder Lokaal Almelo Samen (LAS) De fractie Lokaal Almelo Samen (LAS) zoekt een gedreven, ervaren bestuurder die voldoet aan de volgende profieleisen en voorwaarden: Affiniteit met de volgende portefeuilles: Binnenstad Kunst en cultuur Ruimtelijke ordening Wonen en volkshuisvesting Plattelandsontwikkeling Middenstand Stadsbeheer Beheer openbare ruimte   U dient te voldoen aan de volgende eisen:   Algemeen In Almelo woonachtig te zijn of zo spoedig mogelijk naar Almelo te verhuizen. Zo spoedig mogelijk beschikbaar te zijn. Het verkiezingsprogramma van LAS te onderschrijven. Enthousiasme uit te stralen, met een open houding naar mensen, bedrijven en organisaties. Zichtbaar, betrokken en benaderbaar te zijn en op een prettige wijze om te gaan met een ieder en vooral met de inwoners van Almelo. Goed samen te kunnen werken met inwoners, raadsleden, ambtenaren en bestuurders .   Competenties   Denken (cognitieve competenties)  Vermogen zaken in een breder kader te zetten; conceptueel en beleidsmatig te denken met daarbij de lange termijn voor ogen. Analytisch vermogen. Het vermogen een probleem te analyseren tot alle relevante informatie beschikbaar is en het probleem op te delen in hanteerbare proporties. Op basis van informatie en eigen analyse tot een weloverwogen standpunt of beslissing te kunnen komen, ook onder grote druk als de urgentie hoog is.   Kracht (realisatie competenties)  Kansen en mogelijkheden signaleren en zelfstandig actie ondernemen. Evenwichtig en effectief presteren en reageren onder wisselende en complexe omstandigheden. Verantwoordelijkheid nemen voor aangegane verplichtingen en de consequenties van de verplichtingen dragen. Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen. Tevens acceptatie voor ideeën en standpunten verkrijgen door communicatie en persoonlijk overwicht. Standpunten...