Jan Martin van Rees aan de slag. Namens…

Jan Martin van Rees aan de slag. Namens Lokaal Almelo Samen gaat Jan Martin van Rees aan de slag als wethouder in Almelo. Van Rees werd dinsdag tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd door burgemeester Arjen Gerritsen evenals zijn nieuwe collega’s Eugèn van Mierlo (CDA), Arjen Klaassen (VVD), en Alex Langius (CU) die als enige herbenoemd werd uit het vorige college. Van Rees wil zich zo spoedig mogelijk in Almelo vestigen. Hetzelfde geldt overigens Alex Langius die ruim twee jaar geleden naar Almelo kwam na een ‘bestuurscrisis’ en nu een volle termijn voor de boeg heeft. Binnen het coalitieakkoord ‘Ambitie, Daadkracht en Vertrouwen’ heeft Van Rees met de portefeuille ‘Binnenstad, Ruimte en Wonen’ een flink takenpakket. Zo zal hij leiding moeten geven aan de in gang gezette vernieuwing van de binnenstad en zal hij ook in overleg moeten gaan met de middenstand aangaande die vernieuwing, maar ook samen met collega Maathuis (mobiliteit) over de voorgenomen proef voor twee uur ‘gratis’ parkeren om meer koperspubliek naar de binnenstad te trekken. Voor die proef zal de middenstand een financiële bijdrage moeten leveren van 3 euroton en legt de gemeente 6 euroton bij door mindere opbrengst van parkeergelden. Binnen het ‘werkveld binnenstad’ behoort tevens de taak Cultuur als zijnde de basis voor aantrekkelijkheid en beleving van de stad door inwoners en bezoekers van buiten. Ruimte en Wonen Onder ‘Ruimte’ valt o.a. het beheer van de openbare ruimte zodat de stad er toonbaar uitziet. Zo besloot onlangs de gemeenteraad (nog in oude zetting) dat de afdeling Groen niet wordt uitgeplaatst naar Twente Milieu vanwege de te behouden gewenste directe aansturing. Met volkshuisvesting heeft Van Rees...
Lokaal Almelo Samen levert ervaren wetho…

Lokaal Almelo Samen levert ervaren wetho…

Lokaal Almelo Samen levert ervaren wethouder met Jan Martin van Rees ALMELO – De fractie van Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft in de persoon van Jan Martin van Rees een nieuwe wethouder gevonden. Dat is gelukt na het bereiken van een coalitieprogramma en portefeuilleverdeling tussen CDA, VVD, LAS en ChristenUnie. Van Rees is een persoon met veel bestuurlijke en politieke ervaring. Hij maakte een sterke indruk op de selectiecommissie en de fractie van LAS, waarna unaniem de knoop werd doorgehakt om hem namens LAS voor te dragen aan de gemeenteraad. Van Rees was de afgelopen vier jaar wethouder in Losser voor een lokale partij en de bestuursperiode daarvoor verrichtte hij dezelfde functie in Haaksbergen. Van Rees was voordien werkzaam als ondernemer/consultant en als projectmanager. Hij adviseerde bovendien diverse gemeenten op het gebied van de BBZ (bijstandsbesluit zelfstandigen) . Politieke ervaringen deed hij in het verleden eveneens op als lid van Provinciale Staten van Overijssel en als raadslid namens de VVD in Enschede, waar hij tevens jarenlang bestuurslid was. Ook was hij voorzitter van de Rekenkamer Enschede. Van Rees woont in Boekelo, is geboren in 1962, is getrouwd en heeft drie kinderen. Van Rees is van plan zo spoedig mogelijk met zijn gezin naar Almelo te verhuizen om zich namens LAS actief en vol elan in te zetten voor de stad...
Presentatie Coalitieakkoord.

Wij hebben…

Presentatie Coalitieakkoord. Wij hebben…

Presentatie Coalitieakkoord. Wij hebben om 17.00 uur het Coalitieakkoord gepresenteerd. Lokaal Almelo Samen (LAS) is zeer tevreden over het eindresultaat. Het roer gaat om. Klik op onderstaande link voor de volledige versie. Wij zijn benieuwd wat u ervan vind....