Alleen ondernemers kunnen P-proef nog ‘v…

Alleen ondernemers kunnen P-proef nog ‘verzieken’. Met het opnemen van de proef tot gratis 2 uur parkeren in het Almelose centrum hebben LAS en VVD dat gedaan waar de ondernemers in het stadshart al jaren om smeken. LAS heeft in de afgelopen jaren ook aangedrongen op de proef na gesprekken met retaildeskundigen. Ook zij zeggen dat ‘gratis parkeren’ niet bestaat. Al is het maar om de kosten te dekken van aanleg en onderhoud van parkeerplaatsen. Linksom of rechtsom zal de gemeente dus inkomsten nodig zijn om de proef voor 2 uur gratis parkeren voor bezoekers/consumenten aan de binnenstad te kunnen bekostigen. De gemeente Almelo laat de parkeeropbrengst voor die 2 uur vallen en dat gaat al gauw 9 euroton kosten. De aan de binnenstadondernemers gevraagde bijdrage van 3 euroton is daarom bescheiden te noemen, want zij willen de consument weer naar de binnenstad lokken. Dat kost geld, veel geld en zelfs veel meer dan het niet ontvangen van het grootste deel van de parkeerinkomsten. Er gaan geluiden dat de ondernemers niet veel voelen om bij te dragen. Daarmee spelen zij met ‘vuur’. Niet willen bijdragen, kan wel eens betekenen dat de gemeenteraad een grote streep door de proef zet. De ‘knip’ van de gemeente is simpelweg niet toereikend genoeg om cadeautjes uit te delen! De centrumondernemers en haar vertegenwoordiging is dus...

Proef gratis parkeren start in 2019.In…

Proef gratis parkeren start in 2019. In Almelo komt per 1 januari 2019 een kentering in de alsmaar toenemende parkeerkosten die grotere gemeenten haar centrumbezoekers in rekening brengen. Vanaf die datum wordt gestart met de proef om de parkeertarieven voor de eerste twee uur naar nul euro te verlagen. (Te) Langparkeerders lopen dus nog wel de kans op een ‘prent’ net zoals foutparkeerders. De verwachting is wel dat strenger gecontroleerd gaat worden. Dat neemt niet weg dat de proef met twee uur gratis parkeren meer koperspubliek naar de binnenstad moet lokken. De gemeente Almelo rekent op een lagere opbrengst van 9 euroton waarvan 3 euroton door de gezamenlijke detailhandel in het stadscentrum moet worden gecompenseerd. Daar staat tegenover dat de gemeente in 2019 anderhalf miljoen euro investeert in vernieuwing van het centrum om meer ‘reuring’ tot stand te brengen. Lokaal Almelo Samen en VVD waren de ‘kartrekkers’ bij de coalitieonderhandelingen voor deze proef om de wegzuigende werking naar wijkwinkelcentra en buurgemeenten een halt toe te roepen. Het is nu aan het College om hier uitvoering aan te...

Hondenbelasting in 2019 gehalveerd! Al …

Hondenbelasting in 2019 gehalveerd! Al jaren is er door Lokaal Almelo Samen (LAS) geageerd tegen de hondenbelasting. Waarom eigenaren van honden wel belasting moesten betalen en eigenaren van katten, duiven en kanariepietjes niet, was eigenlijk niet meer uit te leggen. Vooral ook omdat de opbrengsten van de hondenbelasting werd uitgegeven aan andere doelen dan aanleg en onderhoud van hondenuitlaatgebieden. Eigenaren van honden betaalden dus meer terwijl ‘duivenmelkers’, kattenhouders en ‘pietjeshouders’ toch ook voor extra afvalstromen zorgen bij het restafval of hogere kosten van schoonhouden van het openbaar terrein. Eigenaren van honden werden altijd extra belast vanuit historisch perspectief uit de tijd dat een hond nog als werkdier werd gezien. Dat gaat anno nu niet meer op. In deze is de volledige afschaffing per 2020 dan ook eerlijker. In een keer afschaffen van de hondenbelasting was niet mogelijk vanwege de financiële schuldenlast die eerdere te ambitieuze colleges van B&W in andere coalitievorming hebben...

Onthulling 85 jaar ‘drielandenpunt Weite…

Onthulling 85 jaar ‘drielandenpunt Weiteman’ ALMELO /TUBBERGEN/VRIEZENVEEN – De gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand kennen een gemeentelijk ‘drielandenpunt’ dat 85 jaar geleden ontstaan is uit de ontginning van het het 600 ha grote moerassige veenlandschap gelegen tussen de drie gemeenten. Het project ‘Weitemanslanden’ was een werkverschaffingstraject dat in 1926 ontstond door het oprichten van de Ontginnning Maatschappij Overijssel dat eerst het Staphorsterveld ontginde en vervolgens de Weitemanslanden met als doel het stichten van een dorp à la het nabije Aadorp en nieuwe grond voor agrarische doelen binnen en rond het domein van Huize Almelo en vele particulieren. De grafelijke familie Van Rechteren Limpurg was dus een van de grotere belanghebbenden om er een vijftal pachtboerderijen te stichten op circa 100 ha grond. Het Rijk, provincie Overijssel en de drie gemeenten waren eveneens betrokken bij de financiering van de ontginning van het veenlandschap. Bij particuliere ‘gronden’ dienden de turfstekers commissie af te dragen en dat leidde soms wel eens tot animositeit. Zo stuurde ene Herman Dijkhuis, naar wiens bijnaam het gebied is vernoemd, zijn stier eens af op een weigerachtige turfsteker, zo luidt het verhaal uit overleving. Dit nu werd ter ere van 85 jaar ontginning in beeld gebracht op een herdenkingsbord dat burgemeester mevrouw Haverkamp (Tubbergen), wethouder Mark Paters (Twenterand) en de Almelose wethouder Jan Martin van Rees (LAS) gezamenlijk onthulden door de ‘stier’van bij de horens te vatten. Werd in vroegere tijden het ‘noaberschap’ nog beklonken in het niet meer bestaande café Weiteman aan de gelijknamige weg van Almelo (Schelfhorst) naar Vriezenveen, nu werd de grote opkomst van ‘Weitemanslanders’ gezamenlijk beklonken op het ‘drielandenpunt’ op de hoek...

iBabsOnline

iBabsOnline Het Almelose college heeft de begroting 2019 aangeboden aan de gemeenteraad. Het college koerst op financieel herstel. Naast noodzakelijke bezuinigingen is er ruimte voor investeringen en vernieuwingen. Op dinsdagavond 16 oktober is er een politiek beraad over de begroting waarbij je als inwoner van harte welkom bent. De agenda en de begroting zie je hier:...