Klijnsmagelden voor projecten t.b.v. kinderen die opgroeien in armoede

Klijnsmagelden voor projecten t.b.v. kinderen die opgroeien in armoede. De gemeente Almelo heeft tijdens de vorige bestuursperiode behoorlijk zitten ‘potten’ met de zogenoemde ‘Klijnsma gelden’ bestemd voor o.a. uitgaven in het sociale jeugddomein. Vastliggende afspraak die wij hebben gemaakt in het coalitieakkoord was dat deze gelden zouden worden benut ten behoeve van kinderen die opgroeien in armoede. Lokaal Almelo Samen (LAS) kaartte dat nog maar eens aan tijdens de begrotingsbehandeling. Het huidige college reageerde met de belofte nog voor het eind van het jaar met een waarderingssubsidie te komen waar jeugd gerelateerde organisaties een beroep op kunnen doen. Voor de jaren 2019 tot en met 2022 heeft Almelo nu in totaal 400.000 euro beschikbaar waaruit geput kan worden voor het verlenen van subsidie op initiatieven voor de jeugd. Verenigingen en stichtingen kunnen een subsidieaanvraag doen voor maximaal 5.000 euro op jaarbasis als ze iets concreets betekenen voor kinderen in armoede. Per initiatief is de komende jaren maximaal 10.000 euro beschikbaar waardoor naar schatting 40 initiatieven na goedkeuring bediend kunnen worden. De toe te kennen subsidie bedraagt maximaal 50 procent van ieder project aan kosten. Te noemen vallen o.a. sportdeelname, cultuurdeelname en opleidings- en educatieprojecten voor het welzijn van kinderen die in armoede opgroeien. Daarmee is de ‘uitgespaarde pot Klijnsmagelden’ nog niet geheel leeg, maar het college wil dat resterende geld nog inzetten voor nader met de gemeenteraad af te stemmen projecten voor kinderen uit arme gezinnen. Het geld wordt dus besteed waarvoor de gemeente het destijds gekregen heeft!...

Herhuisvesten honk- en softbal De Uitsmi…

Herhuisvesten honk- en softbal De Uitsmijters Al in 2005 kregen De Uitsmijters en DVO’71 te horen dat sportcomplex ’t Maatveld zou worden afgestoten. DVO’71 ging in 2012 samen met Rietvogels tot Sv DRC 2012 maar de druk om die fusie tot stand te brengen heeft nou niet de schoonheidsprijs verdient met dank aan de vroegere opeenvolgende wethouders van sport. De gemeenteraad stelde voor de verhuizing van de Uitsmijters 250.000 euro in reserve. Liefst vier locaties werden binnen de stadsgrenzen bekeken en beoordeeld door de Nederlandse honk- en softbalbond KNBSB. ‘By far’ de ideaalste accommodatie zei de deskundige tijdens de keuring over sportcomplex De Riet waar DRC ruimte biedt voor een eigen Uitsmijters-kantine in het gebouw en gezamenlijk gebruik van kleedkamers net zoals La Première dat ook uitsprak maar dan wel gecompenseerd wil worden met een kunstgrasveld. Lokaal Almelo Samen stelde de herhuisvesting nog maar eens aan de orde tijdens de recente begrotingsbehandeling. Dit n.a.v. klachten van Uitsmijters dat al maanden en maanden het overleg met de gemeente stokt. Voor het einde van dit jaar beloofde wethouder van sport Arjen Maathuis met een voorstel te komen, gretig zijnde dit geërfde ‘hoofdpijndossier’ te willen beslechten. We zijn...

Herhuisvesten honk- en softbal De Uitsmi…

Herhuisvesten honk- en softbal De Uitsmijters Al in 2005 kregen De Uitsmijters en DVO’71 te horen dat sportcomplex ’t Maatveld zou worden afgestoten. DVO’71 ging in 2012 samen met Rietvogels tot Sv DRC 2012 maar de druk om die fusie tot stand te brengen heeft nou niet de schoonheidsprijs verdient met dank aan de vroegere opeenvolgende wethouders van sport. De gemeenteraad stelde voor de verhuizing van de Uitsmijters 250.000 euro in reserve. Liefst vier locaties werden binnen de stadsgrenzen bekeken en beoordeeld door de Nederlandse honk- en softbalbond KNBSB. ‘By far’ de ideaalste accommodatie zei de deskundige tijdens de keuring over sportcomplex De Riet waar DRC ruimte biedt voor een eigen Uitsmijters-kantine in het gebouw en gezamenlijk gebruik van kleedkamers net zoals La Première dat ook uitsprak maar dan wel gecompenseerd wil worden met een kunstgrasveld. Lokaal Almelo Samen stelde de herhuisvesting nog maar eens aan de orde tijdens de recente begrotingsbehandeling. Dit n.a.v. klachten van Uitsmijters dat al maanden en maanden het overleg met de gemeente stokt. Voor het einde van dit jaar beloofde wethouder van sport Arjen Maathuis met een voorstel te komen, gretig zijnde dit geërfde ‘hoofdpijndossier’ te willen beslechten. We zijn...

Almelo zet ‘huisjesmelkers’ buitenspel…

Almelo zet ‘huisjesmelkers’ buitenspel Met enige regelmaat komt de politie nog wel eens in actie vanwege burenoverlast. Veelal betreft het dan panden die door meerdere personen, niet zijnde familie, bewoont worden. Veelal personen van Oost Europese oorsprong met vaak Bulgaarse, Roemeense of Poolse nationaliteit. Lawaai, ruzie en overmatig genoten alcoholische versnaperingen zijn mede debet aan deze vorm van overlast. De goede werkgevers en werkbemiddelaars niet te na gesproken, hebben ook ‘huisjesmelkers’ die ‘markt’ ontdekt. Zo worden door de hele stad panden opgekocht en in meerdere verhuurbare eenheden gesplitst terwijl vaak de normen van het bouwbesluit worden genegeerd en veiligheid daardoor ver onder de maat is. ‘Het komt voor dat stapelbedden in cycli van dag/nacht worden verhuurd’, vertelde burgemeester Arjen Gerritsen nog over de toenemende problematiek. De panden van ‘huisjesmelkers’ zijn doorgangshuizen geworden waar de Oost Europese arbeidskrachten vaak wisselen van samenstelling als woongroep. Ook toezicht ontbreekt tot ergernis van buren en de politie die steeds vaker moet optreden om de lieve vrede te bewaren. Drastische maatregel Het noopte het Almelose college van B&W tot een drastische maatregel. Met ingang van heden mogen woningen en andere panden niet meer worden bewoond door meerdere personen die geen relatie met elkaar hebben. Pandeigenaren hebben vanaf nu een vergunning nodig om kamers aan derden te verhuren. Ook onderverhuur valt onder deze maatregel die maximaal een jaar duurt. Panden die nu al als zodanig in gebruik zijn, vallen onder een overgangsregel maar kunnen vast rekenen op controle en handhaving qua bouwbesluit, veiligheid en geldend bestemmingsplan. Wethouder Jan Martin van Rees (LAS) overtuigde de gemeenteraad dinsdagavond in besloten zitting van de noodzaak van deze drastische...

Ook plek Galathea in gerenoveerd of nieu…

Ook plek Galathea in gerenoveerd of nieuw zwembad Onderwatersportvereniging Galathea maakte zich dit jaar zorgen of het in de toekomst nog wel gebruik kon blijven maken van zwembad Het Sportpark. Aanleiding de publicaties in de pers dat het Sportpark mogelijk wordt gerenoveerd of zelfs moet wijken voor de bouw van een nieuw overdekt zwembad. Sportwethouder Arjen Maathuis was tijdens de Begrotingsbehandeling 2019 klip en klaar in zijn antwoord aan fractievoorzitter Louis Kampman van Lokaal Almelo Samen. ‘We weten nu nog niet of het renovatie wordt of nieuwbouw. Maar in beide gevallen wordt terdege rekening gehouden met een heel pakket aan eisen voor alle huidige gebruikers, dus ook Galathea.’ Overigens is renovatie of nieuwbouw nog niet op korte termijn te verwachten vanwege de penibele financiële huishouding van de gemeente. Eerst in 2021 wordt voorzien dat de gemeente weer enigszins ‘vet op de botten’ heeft om nieuwe ontwikkelingsplannen te kunnen bekostigen. Voorlopig stroomt er nog het nodige water door de Loolee en moet de Almelose burger en het verenigingsleven het nog uitzingen met het huidige bad aan de Sluiskade...