Gemeente, Beter Wonen en St. Joseph tek…

Gemeente, Beter Wonen en St. Joseph tekenen Prestatieafspraken ALMELO – De woningbouwcorporaties Aws Beter Wonen en St. Joseph hebben met de gemeente Almelo een overeenkomst bereikt voor de Prestatieafspraken 2019 t/m 2023. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over huisvesting binnen het sociale domein van de doelgroep(en) betreffende betaalbaarheid en beschikbaarheid, de liberalisatie en aantallen huurwoningen voor verkoop, de nieuwbouwaantallen en de kwaliteit en duurzaamheid van deze nieuwbouwwoningen. Ook zijn afspraken gemaakt betreffende wonen en zorg en de leefbaarheid in de omgeving. Investering 2019 Het investeringskapitaal voor het jaar 2019 bedraagt gezamenlijk ongeveer 10,5 miljoen euro voor nieuwbouw en 1,3 miljoen euro in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij ligt de focus op vijf terreinen: woonlasten centraal, dicht bij de klant (wijken/buurten), oog voor kwetsbare bewoners, aandacht voor ouderen en verbindingskracht, de onderlinge samenwerking. De gemeente hanteert zelf daarbij de eigen doelstellingen en uitwerkingen volgens de investeringsprogramma’s Binnenstad, Duurzaamheid, Economie & Participatie, Veiligheid en Zorg. Gezamenlijk moet dat worden uitgewerkt in een meerjarig programma t/m 2023. Huurdersorganisaties De huurdersorganisaties SHBW en HAR onderschrijvende Prestatieafspraken maar houden wel een vinger aan de pols ten aanzien van de WOZ-waarde omdat dit mede bepalend is voor de totale woonlasten. SHBW en HAR zijn verder voornemens deze tendens landelijk ter discussie te stellen via De Woonbond en Aedes richting politieke partijen vanwege de ‘Haagse voorschriften’. Op lokaal niveau is daar minder invloed op, maar ook daar wordt zo nodig aan de bel getrokken. Fototekst: Peter van der Hout (Beter Wonen), Claudia Beumer (St. Joseph), wethouder Jan Martin van Rees (LAS), Wim van der Elst (SHBW) en Harm Nieboer (HAR) ondertekenen de Prestatieafspraak 2019/23. Het is...

WIE ZIJN DE MENSEN ACHTER BELANGENALLIAN…

WIE ZIJN DE MENSEN ACHTER BELANGENALLIANTIE DETAILHANDEL TWENTE? Aan het college van B&W van Almelo. Onderwerp: BelangenAlliantie Detailhandel Twente (BADT) Almelo, 05-12-2018 Geacht college, In de agenda van de raadsvergadering van 04 december 2018 vinden wij bij de stukken die gericht zijn aan de gemeenteraad een brief die is opgesteld door ‘BelangenAlliantie Detailhandel Twente’. Een organisatie waar wij in het verleden nog nooit van hebben gehoord en in onze ogen pas is opgericht toen Hornbach aangaf dat zij zich wilden vestigen in Almelo. Deze ‘Alliantie’ maakt zo ongeveer tegen alles bezwaar wat betreft nieuwe detailhandel in Almelo en wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat er op de één of andere manier sprake is van belangenverstrengeling. Na wat onderzoek door onze fractie zijn wij tegen meer vragen dan antwoorden aangelopen. De BelangenAlliantie Detailhandel Twente staat niet ingeschreven bij de kamer van koophandel als organisatie. Zij hebben tevens geen website. Dit bevreemdt ons zeer. Zij gebruiken bijvoorbeeld de afkorting ‘BADT’ maar deze afkorting is vastgelegd bij de kamer van koophandel door een organisatie in Amsterdam, namelijk ‘Belangenbehartiging Amsterdamse Dak- en Thuislozen (BADT). Dus toen gingen wij verder op zoek. Zij hebben wel een blog via wordpress, een facebookpagina en een twitteraccount. Ga je echter op zoek naar contactgegevens of een vestigingsadres dan kom je van een koude kermis thuis. Nergens vind je contactgegevens terwijl dit voor organisaties wettelijk verplicht is. Heel vreemd allemaal. Steeds komt weer de vraag bovendrijven; Wie zitten er achter deze ‘organisatie’? Wel is duidelijk dat er veel geld met deze organisatie gemoeid is. Zo laten zij bijvoorbeeld anti-onderzoeken uitvoeren door Ecorys en de AnteaGroup....

Leegstand en gevelverbetering Grotestraa…

Leegstand en gevelverbetering Grotestraat De leegstand in de binnenstad is velen al jaren een doorn in het oog, met dank aan de bankencrisis de recessie en de toenemende verkoop via webshops. De actie van de Almelose ondernemer Wiebe Blauw ‘Kopen doe je in de winkel’ gaf hier en daar in de binnenstad al een kleine invulling van lege pandjes en ook de aantrekkende markt maakt ondernemers minder kopschuw om zich te vestigen zo gaven recente cijfers aan. Daar komt bij de stadsvernieuwing die volop gaande is rond het marktplein maar het is niet genoeg om de oudere kernwinkelgebieden van nieuw elan te voorzien. Een hernieuwde inzet van een fonds gevelverbetering kan volgens Lokaal Almelo Samen (LAS) een verdere ‘boost’ geven. Het college van B&W deed tijdens de begrotingsbehandeling 2019 de toezegging binnen enkele maanden met een plan te komen inzake leegstand en gevelverbetering. Heeft u nog goede ideeën ? Laat het dan hieronder...